hope jelentése magyarul

Hope jelentése példákkal az EnSzótárban. Hope magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

hope ige kiejtése 1. Hope gyakorisága 1.
Ragozott alakok: hopes, hoping, hoped
remél
reménykedik
vár, elvár,
bizakodik vmiben
szándékozik, óhajt, kíván (tenni vmit)
hope főnév kiejtése 2. Hope gyakorisága 2.
remény, reménykedés
reménység
kilátás
várakozás
számítás
valószínűség
bizakodás

hope jelentése példamondatokkal

I hope your mind is really open.

I hope things change and start getting better soon.

We hope to post more details later today.

I hope this has helped many readers.

I hope this book is widely read.

Szócikk hope. Hope jelentése, hope magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

hope jelentése kifejezésekkel

hope chest
kelengyés láda
white hope
halvány remény, végső remény
I hope I may know something about my job
azért talán én is értek valamicskét a munkámhoz
I hope others will not follow his lead!
remélem, mások nem fogják követni!, remélem, példája nem fog iskolát csinálni!
I hope there is nothing wrong
remélem, nem történt semmi baj
I hope you may be right
bárcsak igazad lenne
all hope of happiness has been snatched away
a boldogság minden reményét elragadták
band of hope
alkoholellenes egyesület
be full of hope
erősen reménykedik, erősen bizakodik, tele van reménnyel, csupa remény
be no hope of sth
nincs kilátás vmire, nincs remény vmire, semmi valószínűsége sincs vminek
be the hope of sb
reménysége vkinek
beam of hope
reménysugár
bereft of all hope
reményvesztetten
bereft of hope
reményvesztett, reményvesztetten
beyond hope
reménytelen, kilátástalan
blast hopes
reményeket meghiúsít, reményeket letör
cherish the hope that
azt reméli, hogy, abban reménykedik, hogy, arra számít, hogy
cling to a hope
reménykedik, belekapaszkodik egy reménysugárba
eager hopes
vérmes remények
flash of hope
reménysugár, felvillanó reménység
flush of hope
reménysugár

További hope jelentések

glimmer of hope
halvány reménysugár
her heart beat high with hope
a reménység megdobogtatta a szívét
hold out a hope to sb
reménnyel kecsegtet vkit
hold out hopes of sth
kecsegtet vminek a reménységével, ígérget vmit
hope against hope
kilátástalan helyzet ellenére is remél, minden józan ész ellenére is remél
hope and expect that
reméli és elvárja, hogy, nagyon számít vmire
hope for sth
remél vmit, reménykedik vmiben, bizakodik vmiben
hope for the best
reméli a legjobbakat
hope on
tovább reménykedik, nem csügged
hope soon gave way to despair
a reménykedést csakhamar kétségbeesés váltotta fel
hope springs eternal (in the human breast)
az ember mindig reménykedik
hope to meet sb
reméli, hogy találkozik kivel, számít rá, hogy találkozik kivel
hoping to hear from you
válaszát várva, szíves válaszát várva
in the hope of sth
vminek reményében, vmire számítva, számítva vmire
in the hope that
annak a reményében, hogy
live in hope
vmilyen reményben él
loss of hope
reményvesztettség, kétségbeesés, csüggedés
not a hope (in hell)
semmi esélye
past hope
reménytelen, kilátástalan
pin one's hopes on sth
nagy reményeket fűz vmihez
pin one's hopes on | pin one's faith on
vakon bízik vkiben/vmiben, fenntartás nélkül rábízza magát vmire/vkire
put hope into sb
lelket önt vkibe
raise hope
reményt ébreszt
realization of hopes
remények megvalósítása
renewed hopes
újult remények
set one's heart/hopes on
nagyon akar/szeretne vmit, nagyon vágyik vmire
some hope
kevés esélye van
strike a death-blow to sb's hopes
halálos csapást mér vki reményeire, meghiúsítja vkinek a reményeit
there isn't the faintest hope
a legcsekélyebb remény sincs
throw cold water on sb's hopes
lelohasztja vki reményeit
vain hope
hiú remény
we are hoping for fair weather
reméljük, jó idő lesz
whiff of hope
röpke reménysugár, halvány reménysugár
while there is life there is hope
amíg élünk, remélünk