home jelentése magyarul

Home jelentése példákkal az EnSzótárban. Home magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

home főnév kiejtése 1. Home gyakorisága 1.
otthon
ház, lakóház
haza, hon, szülőföld
az otthona/hazája vminek (átv.)
lelőhely (állaté, növényé)
hely vminek
otthon, menhely
cél, kapu (játékoknál)
hazai mérkőzés
home határozószó kiejtése 2. Home gyakorisága 2.
haza
otthon
célba/célban
a helyén/helyére
home ige kiejtése 3. Home gyakorisága 3.
Ragozott alakok: homes, homing, homed
visszatér (állat az élőhelyére)
hazarepül (galamb)
célra irányul, cél felé tart, célba tart
figyelmet ráirányít/koncentrál
(háziállatnak) otthont nyújt , befogad
home melléknév kiejtése 4. Home gyakorisága 4.
családi
otthoni, házi
hazai, honi, belföldi
hazai (csapat, pálya, stb.)
központi (iroda, irányítás, stb.)

home jelentése példamondatokkal

My current home is totally paid off.

So home movie nights were major events!

Year home equity rates today are averaging.

Home court advantage was literally home court advantage.

The conference schedule was sent home today.

Szócikk home. Home jelentése, home magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

home jelentése kifejezésekkel

home-made
házilag készült, házi, hazai, belföldön készült
home-grown
hazai termésű
broken home
felbomlott család
holiday home
üdülő
home address
lakáscím
home economics
háztartástan
home ground
hazai pálya, saját pálya
home rule
önkormányzat, autonómia
home run
hazafutás (baseballban)
home straight
célegyenes
home town
szülőváros
home truth
kellemetlen igazság
mobile home
lakóautó, lakókocsi
nursing home
szanatórium, elfekvő
stay-at-home
otthonülő ember
take-home pay
nettó fizetés, a levonások utáni fizetés
down-home
vidéki, vidékies
home-loving
otthonát szerető, otthonülő
home in on sth
célra irányul, cél felé tart, célba tart, figyelmet ráirányít/koncentrál
(a) home away from home
második otthon, olyan mint otthon
(a) home from home
második otthon, olyan mint otthon

További home jelentések

I left home at ten o'clock
tízkor mentem el hazulról, tíz órakor mentem el hazulról
I must be home
haza kell mennem, otthon kell lennem
a lion at home a mouse abroad
csak odahaza van nagy szája
am I apt to find him at home?
vajon otthon találom?
at home
otthon, látogatók/vendégek fogadására készen, a saját környezetében/városában/országában, saját/hazai pályán, otthoniasan, feszélyezetlenül, magabiztosan
backtrack home
hazamegy, hazafelé veszi útját
be at home in sth
otthonos vmiben, jártas vmiben
be at home on Thursdays
csütörtökönként fogad, csütörtök a fogadónapja
be at home on sth
otthonos vmiben, jártas vmiben
be at home with sth
otthonos vmiben, jártas vmiben
be away from home
nincs otthon, távol van otthonról
be home
hazaérkezett
be not at home
senki számára sincs otthon, nem fogat senkit
be nothing to write home about
középszerű, közepes, nem kiemelkedő
be under the authority of the home office
belügyminisztérium hatáskörébe tartozik, belügyminisztérium alá tartozik
bide at home
otthon marad, otthon tartózkodik
bound for home
útban hazafelé
bring a lie home to sb
hazugságot rábizonyít vkire
bring home the bacon
sikert arat, győz, elviszi a pálmát
bring sth home to
megértet vmit vkivel, meggyőz vmiről vkit, ráébreszt vmire vkit
close/near to home
az elevenjére tapint vkinek, közelről/érzékenyen érint vkit
come home
visszakerül, hazajön, hazaérkezik
come home to sb
közelről/érzékenyen érint vkit, megért/felfog vmit, rájön/ráeszmél/ráébred vmire, tudatára ébred vminek, világossá lesz vki előtt vmi
detention home
javítóintézet
do you know if jack is at home?
nem tudod, hogy otthon van-e jack?
drive a nail home
szöget egészen bever, szöget tövig bever
drive sth home to sb
megértet vmit kivel, meggyőz vmiről vkit, belever vmit vkinek a fejébe
drive the matter home
kierőszakolja az ügy sikerét
drive/hammer/press/ram sth home
megértet vmit, világossá tesz vmit
eat sb out of house and home
kieszik vkit a vagyonából, kitúr vkit az otthonából
executive car/home
vezetőknek fenntartott autó/otthon
feel at home in sth
otthonos vmiben, jártas vmiben
feel at home with sb
fesztelenül érzi magát kivel, otthonosan érzi magát kivel
feel oneself at home
otthonosan viselkedik
fug at home
nem megy ki a szabad levegőre, állandóan otthon ül, állandóan otthon kucorog, állandóan otthon kotlik
get a hamper from home
hazait kap
get home
hazaér, visszakerül, hazaérkezik, talál, hat, érzékenyen érint, elevenére tapint, célba talál
get home on sb
érzékenyen érint vkit, elevenére tapint vkinek
get sb home
hazavisz vkit
go home
hazamegy, hazatér, meghal, elpatkol
go home to one's woods
elbújik, biztos helyre menekül
go home to sb
közelről érint vkit, érzékenyen érint vkit, megért vki vmit, felfog vki vmit, rájön vki vmire, ráeszmél vki vmire, tudatára ébred vminek, ráébred vmire, világossá lesz vki előtt vmi