hold jelentése magyarul

hold angolul

Hold jelentése példákkal az EnSzótárban. Hold magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

hold 1 ige kiejtése 1. Hold gyakorisága 1.
ps: held pp: held e3/-ing: holds, holding
fog, megfog, tart (kézben), hord
fogva tart (vkit)
(szilárdan/biztosan) tart, fog (kötél, stb.)
tartalmaz
birtokában van vmi, birtokol vmit
megőriz, fenntart, tartalékol, vmire
visszatart, feltartóztat
tart, rendez (tanácskozást, stb.), folytat (beszélgetést)
hold 1 főnév kiejtése 2. Hold gyakorisága 2.
fogás, markolás, szorítás
fogás (birkózásban, stb.)
fogódzkodó, kapaszkodó
befolyás, hatalom
erőd, vár
hold 2 főnév kiejtése 3. Hold gyakorisága 3.
rakodótér (hajón, repülőn)

hold jelentése példamondatokkal

The sixteen hands hold sixteen skull cups.

Some immigrants transitioning between belief systems may hold several viewpoints simultaneously.

The same key device may hold multiple licenses.

Council meetings are held every six weeks.

In addition many minor wetlands hold smaller groups.

Szócikk hold. Hold jelentése, hold magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

hold jelentése kifejezésekkel

hold-up
forgalmi akadály, fegyveres rablótámadás, útonállás
holding company
holding-társaság, konszern, csúcsvállalat
hold back (from doing sth) | hold sb back (from doing sth)
habozik, tétovázik, tartózkodik vki vmitől, visszatart vkit vmitől
hold forth
(hosszasan) szónokol, előad, értekezik, papol, dumál
hold off
késlekedik, elmarad, nem kezdődik el (eső, vihar, stb.), késleltet, elhalaszt, függőben tart
hold on
állj! megállj! várj csak! várjon csak!, kitart (nehéz helyzetben), tart (telefonvonalat)
hold on (to sth/sb) | hold onto sth/sb
tart vmit, nem enged el vmit, belekapaszkodik vmibe/vkibe
hold on to sth | hold onto sth
megtart vmit, megtart/megőriz vkinek vmit, ragaszkodik vmihez
hold out
eltart, kitart (vmeddig), kitart, állja a sarat, túlél
hold out for sth
kitart vmi mellett
hold out on sb
nem árul el vmit vkinek, elhallgat vki elől vmit, nem ad oda vmit vkinek, visszatart vmit vkitől
hold out sth
biztat, kecsegtet vmivel, ígér vmit
hold sb down
lefog vkit, elnyom (személyt, népet, stb.)
hold sb to sth
betartat vkivel (ígéretet), döntetlent vív ki (sport)
hold sb/sth back
visszatart, feltartóztat, gátol, hátráltat, megakadályoz
hold sb/sth off
elhárít, kivéd vmit, távol tart vkit/vmit
hold sb/sth up
tart, megtámaszt, alátámaszt, feltart, feltart, feltartóztat, akadályoz, gátol, (példaként) felhoz, hivatkozik vmire, (nevetség, stb.) tárgyává tesz
hold sth against sb
neheztel vkire vmiért, vmit vkinek felró, vkinek szemére hány
hold sth back
eltitkol, elhallgat, visszafojt, magába fojt, féken tart
hold sth down
lent/alacsony szinten tart, megtart (állást), visszafog vmit, halkabbra fog
hold sth in
visszafojt, magába fojt vmit

További hold jelentések

hold sth on
tart/rögzít vmit vhova
hold sth out
nyújt, odanyújt, odatart vmit
hold sth over
elhalaszt, halogat, későbbre halaszt, elnapol, tovább tart műsoron
hold sth over sb
sakkban tart vmivel vkit, rávesz vmivel vkit
hold together | hold sth together
összetart, összefog, összeférő vmivel, következetes, logikus, egyben marad, nem esik szét, egyben tart
hold up
jól bír vmit, erős marad
hold up sth
(fegyverrel) kirabol (bankot, boltot, stb.)
hold with sth
pártján áll, egyetért vkivel, helyesel vmit
afford no hold
nem lehet rajta megkapaszkodni
be held in account
számottevő személyiségnek tartják, nagyra becsülik, sokra tartják, nagyra tartják
be held in derision
nevetség tárgyát képezi
be held in irreverence
nem tisztelik
be left holding the baby
ottmarad/otthagyják magára (vmilyen felelősséggel/feladattal)
be left holding the bag
ottmarad/otthagyják magára (vmilyen felelősséggel/feladattal)
cannot hold a candle to him
nyomába sem léphet
cargo hold
raktér, hajótér
catch hold of sb
megragad vkit, megfog vkit, elfog vkit, elkap vkit, elcsíp vkit, kézre kerít vkit
catch hold of sth
megragad vmit, megfog vmit, elkap vmit, megkaparint vmit, megmarkol vmit, ráteszi a kezét vmire
cohesive hold
tapadás, kohéziós kapcsolás
gain a firm hold over sb
befolyásra tesz szert vki felett, hatalomra tesz szert vki felett
get hold of
megragad/megfog/megmarkol vmt, megszerez vmt, szert tesz vmre, megkaparint vmt, előkerít, megkeres vkit
get hold of the wrong end of the stick
rossz oldaláról fogja meg a dolgot, helytelenül fogja fel a dolgot, félreérti a helyzetet, rossz a hozzáállása a dologhoz
give sb the bag to hold
faképnél hagy vkit, kereket old vki elől
grab hold of
megragad, elragad, megkap, elkap, markol, megmarkol, elcsíp, nyakon csíp, elhappol
have a hold on sb
markában tart vkit, hatalmában tart vkit, kézben tart vkit, befolyása van vkire, hatalma van vki felett
have a hold over sb
markában tart vkit, hatalmában tart vkit, kézben tart vkit, befolyása van vkire, hatalma van vki felett
have good road holding qualities
jól bírja az utat, jól fekszik az úton
have hold of sb
fog vkit
have hold of sth
fog vmit
have hold of the wrong end of the stick
rossz oldaláról fogja meg a dolgot, helytelenül fogja fel a dolgot, félreérti a helyzetet, rossz a hozzáállása a dologhoz
have/hold sb in the palm of one's hand
a kezében tart vkit (ellenőriz/befolyásol vkit)
hold (one's) serve/service
megnyeri a szerválást (tenisz, stb.)
hold a brief for sb
vkit támogatva érvel, síkra száll vkiért
hold a car
lefékez egy autót, megállít egy autót
hold a conversation with sb
beszélget kivel, társalog kivel
hold a horse
megfékez egy lovat
hold a life tenancy of a house
örökbérletben bír egy házat
hold a medal
kitüntetés birtokosa
hold a meeting
gyűlésezik, ülésezik, értekezletet tart
hold a nap hand
minden ütőkártya a kezében van
hold a note
kitart egy hangot
hold a pint
fél liter fér bele, egy pint fér bele