his jelentése magyarul

His jelentése az EnSzótárban. His magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

his névelő kiejtése 1. His gyakorisága 1.
az ő -ja, -je, -jai, -jei (hímnem)
(rangokban, címekben)
his névmás kiejtése 2. His gyakorisága 2.
az övé, az övéi (birtokos névmás) (hímnem)

his jelentése kifejezésekkel

I don't like the cut of his jib
nem tetszik nekem a képe, nem tetszik nekem a pofázmánya
I had not understood the bearing of his words
nem fogtam fel szavainak jelentőségét
I have no occasion for his help
nincs szükségem a segítségére, nem szorulok rá a segítségére
I hope others will not follow his lead!
remélem, mások nem fogják követni!, remélem, példája nem fog iskolát csinálni!
I rank his abilities very high
igen sokra becsülöm képességeit
I see his drift
látom, hova akar kilyukadni
I should not like to be in his shoes
nem szeretnék az ő helyében lenni, nem szeretnék az ő bőrében lenni
I'll spoil his beauty for him
majd elveszem a kedvét, majd adok én neki
a fool and his money are soon parted
a bolondnál nem sokáig marad meg a pénz
a good case can be made out in his defense
sok mindent lehet felhozni a védelmére
a man/woman of his/her word
szavát tartó/megbízható ember
a shiver went down his back
végigborzongott a háta
a smile lingered about the corners of his mouth
a szája sarka körül mosoly bujkált, a szája szöglete körül mosoly bujkált
a writ is out for his arrest
letartóztatási parancsot adtak ki ellene
all his being revolted at the idea
egész lénye fellázadt erre a gondolatra
all is fish that comes to his net
minden jó neki, mindenből hasznot húz, mindenből pénzt csinál
all the world and his wife
az egész világ, a világon mindenki, az égvilágon mindenki, boldog-boldogtalan
an idea rushed into his mind
hirtelen ötlete támadt, hirtelen gondolata támadt, hirtelen eszébe villant egy ötlet, hirtelen agyába villant egy ötlet, hirtelen eszébe villant egy gondolat, hirtelen agyába villant egy gondolat
any man in his senses
minden épeszű ember, minden józan ember
as was his custom
ahogy szokta volt, szokása szerint
as was his use
ahogy szokta volt

További his jelentések

at the expense of his life
életét kockáztatva, élete árán
back in his own coin
visszafizeti a kölcsönt vkinek
be wedded to his opinion
makacsul ragaszkodik véleményéhez, következetesen kitart véleménye mellett, következetesen kitart nézete mellett
be wrapped up in his work
belemerül munkájába
beat sb at his own game
saját fegyverével győz le vkit
bring sb to his senses
eszméletre térít vkit, észre térít vkit
bump sb from his job
kifúr vkit az állásából, kitúr vkit az állásából
by his mark you may know him
harapásáról megismerheted
by his own admission
saját bevallása szerint
carry sb off his feet
ámulatba ejt, leveszi a lábáról
cast a quick glance from the corner of his eye
szeme sarkából futó pillantást vet, szeme sarkából gyors pillantást vet
close on his tail
közvetlenül mögötte
convict nearing the end of his time
büntetését nemsokára letöltő rab
cough that seemed to rack his whole body
egész testét csak úgy rázta a köhögés, egész testét valósággal rázta a köhögés, alaposan elővette a köhögés
diddle sb out of his money
kiforgat vkit a pénzéből, pénzt csal ki vkitől
drink was his destruction
az ital vitte sírba, az ital tette tönkre
drinking has played the devil with his health
az ivás aláásta az egészségét
drive sb out of his senses
megőrjít vkit
during his tenure of office
hivatali ideje alatt, szolgálati ideje alatt
each one did his part
mindenki megtette kötelességét
each one his own way
ki erre ki arra, ki-ki a maga útján
every door closed in his face
minden út bezárult előtte
every jack gets his jill
minden zsák megleli a foltját, mindenki rátalál a párjára
every jack must have his jill
minden zsák megleli a foltját, mindenki rátalál a párjára
every man has his foible
mindenkinek megvan a maga gyengéje, mindenkinek megvan a maga hóbortja
every man has his price
minden ember megvesztegethető (ha elég nagy az összeg)
every man to his job
mindenki maradjon a maga szakmájában, suszter maradjon a kaptafájánál, megfelelő embert a megfelelő helyre
everybody has his share of troubles
mindenkinek megvan a maga keresztje
everything is grist that comes to his mill
mindent ki tud használni
exception was taken to his youth
kifogásolták fiatalságát
for all his wealth
minden vagyona ellenére
for his crime he answered with his life
életével fizetett bűnéért, életével fizetett bűntettéért
frighten sb out of his senses
halálra rémít vkit
frighten sb out of his wits
halálra rémít vkit
get sb up on his ears
megharagít vkit, felbosszant vkit
give him his due
megadja neki ami őt illeti
give sb his head
enged vkinek, szabad kezet ad vkinek
give sb the shock of his lifetime
alaposan megdöbbent vkit, rendkívül megráz vkit
give the devil his due
megadja a császárnak, ami a császáré
he always has a good deal on his shoulders
mindig sok a dolga, sokért felelős
he always has his way
mindig keresztülviszi akaratát
he avenged his father's death upon the murderer
elégtételt vett a gyilkoson apja haláláért

Szócikk his. His jelentése, his magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.