her jelentése magyarul

Her jelentése az EnSzótárban. Her magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

Lásd még: she

her névelő kiejtése 1. Her gyakorisága 1.
az ő ... -ja, -je, -jai, -jei
(címekben, rangokban)
her névmás kiejtése 2. Her gyakorisága 2.
őt, neki, őneki (nőnem)
az ő vmije (nőnem)
('to be', 'than' és 'as' után)

her jelentése kifejezésekkel

Balaton will set her up
a Balaton majd helyrehozza egészségét
I can see her no more
többé nem láthatom
I can't bear the sight of her
még látni sem bírom, még látni sem szeretem
I can't say much for her English
angol tudománya elég gyenge lábon áll, nem sokat tud angolul
I hate the very sight of her
még látni sem bírom, még látni sem szeretem
I took her hands in both of mine
kezeit mindkét kezembe fogtam
a dash of cold water could revive her
egy kis hideg víz magához térítené
a flush overspread her face
mélyen elpirult
a man/woman of his/her word
szavát tartó/megbízható ember
a smile hovered over her lips
mosoly játszadozott az ajkai körül
a smile lighted up her face
arca mosolyra derült
a sudden flush spread over her face
arca hirtelen lángvörös lett, arcát hirtelen elöntötte a pír
a thrill of fear fluttered through her
megborzongott a félelemtől
all her dreams have been realized
minden álma beteljesedett, minden álma valóra vált
dressed out all her finery
felékesítve, kicicomázva, kiöltözve
ease her!
lassíts!, sebességet csökkents!
fear deprived her of speech
a félelem megnémította, a félelem elvette a szavát, a félelemtől elállt a szava
fill her up please!
tele kérem!
fling her cap over the windmills
túlteszi magát az illemen, fittyet hány az illendőségnek
he did her wrong
megrontotta, elcsábította
he had begrudged her nothing
semmit sem vont meg tőle

További her jelentések

he told us as how he had met her
elmondta, hogy miképp találkozott vele
he treated her something shocking
egyenesen felháborítóan bánt vele
her eyes fell
lesütötte a szemét
her eyes filled with blinding tears
a könnyek elhomályosították a szemét
her eyes played her false
káprázott a szeme
her face lit up
arca felragyogott, arca felderült
her face registered surprise
arca meglepetést fejezett ki
her good man
férje, ura
her grace
hercegné őkegyelmessége, hercegné őfőméltósága
her hair fell loose over her shoulder
haja szabadon hullott a vállára
her hair is inclined to be red
vörösbe játszik a haja
her hair was at a loose end
haja ziláltan lógott
her hat was a shocker
ijesztően ronda kalapja volt
her heart beat high with hope
a reménység megdobogtatta a szívét
her heart jumped
szíve repesett örömében
her heart swelled exultantly
szíve dagadozott az örömtől, szíve dagadozott a büszkeségtől
her heart was beating a wild tattoo
szíve vadul dobogott
her imperial majesty
ő császári felsége
her indoors
a felesége
her ladyship
őméltósága
her modesty is all put on
szerénysége csak színlelt, szerénysége csak tettetett
her royal highness
ő királyi felsége, ő királyi fensége
her stocking has a ladder
leszaladt egy szem a harisnyáján
her tears dried up
elapadtak a könnyei
her tears guttered down
csorgott a könnye
her temper has soured
kedélye besavanyodott
her throat was tight with fear
félelmében elszorult a torka
her ugliness detracts something of her charm
csúfsága kissé csökkenti vonzerejét
her whole life
egész életében
his eyes never left her
nem vette le a szemét róla
his name was printed on her heart
neve szívébe vésődött
how is her head?
milyen irányban van a hajó orra?, merre vagyunk?
in the full blaze of her beauty
ragyogó szépségének teljében
keep her to!
tartsd széliránnyal szemben!
keep sb in his/her place
nem hagy vkit elbizakodottá válni/elszemtelenedni
let her go and need be
ám menjen, ha mennie kell
look at her one would never imagine that
ha az ember csak látja, nem hinné el, hogy
nobody can come anywhere near her
nyomába se ér senki
on her majesty's service
hivatalból portómentes
pelican in her piety
vérét hullató pelikán
put sb in his/her place
helyre tesz, rendre utasít (elbizakodott/szemtelen vkit)
she is losing her charms
veszít vonzerejéből, veszít szépségéből

Szócikk her. Her jelentése, her magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.