help jelentése magyarul

Help jelentése példákkal az EnSzótárban. Help magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

help ige kiejtése 1. Help gyakorisága 1.
Ragozott alakok: helps, helping, helped
segít
segédkezik
segítségére van
elősegít vmit
használ vminek, orvosol vmit
támogat (vkit a járásban/mozgásban)
segít felvenni/levenni (ruhát)
(étellel, itallal) kiszolgál vkit
kiszolgálja magát (étellel)
elemel, elvesz, elcsen, ellop
nem tehet vmiről
nem tud ellenálni vminek
help főnév kiejtése 2. Help gyakorisága 2.
segítség
támogatás, támasz
segítő, segéderő, támogató
háztartási alkalmazott
segédlet
help indulatszó kiejtése 3. Help gyakorisága 3.
segítség!

help jelentése példamondatokkal

Can drinking red wine help prevent cancer?

The references cited should help curious students.

Chemical concentration gradients help determine relative position.

The unions help workers gain more benefits under existing labor laws.

Applying hot moist towels may help relieve discomfort.

Szócikk help. Help jelentése, help magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

help jelentése kifejezésekkel

self-help
önsegély, boldogulás saját erőből
help out | help sb out
kisegít (pl. nehéz helyzetből) (munkával, pénzzel, stb.)
help sb off/on with sth
lesegít/felsegít (ruhadarabot)
God help (you, him, etc.)
Isten segítse meg!
I had a second helping
kétszer is vettem a tálból
I have no occasion for his help
nincs szükségem a segítségére, nem szorulok rá a segítségére
I shall be only too pleased to help you
a legnagyobb örömmel állok rendelkezésedre, a legnagyobb készséggel állok rendelkezésedre, a legnagyobb örömmel segítek neked
I shall help you as far as I can
segítek neked, amennyire csak tudok
a helping hand
segítség, támogatás
ask for help
segítséget kér
be in urgent need of help
sürgős segítségre szorul
be past help
menthetetlen, nem lehet rajta segíteni
by the help of sth
vmi által, vmi segítségével
call for help
segélykiáltás
can't be helped
menthetetlen, elkerülhetetlen
can't help doing sth
kénytelen vmit megtenni
conjure sb's help
vki segítségéért könyörög, vki segítségéért esdekel
daily help
takarítónő
every little helps
minden számít, minden apróság is számít
get help
segítséget hív, segítséget hoz
give a helping hand to sb
segít vkit, segít vkinek, segédkezet nyújt vkinek

További help jelentések

have a second helping
kétszer vesz, repetázik
help a lame dog over a stile
hóna alá nyúl vkinek, nehézségeken átsegít vkit
help down
lesegít
help in
felsegít, besegít
help is ready at hand
a segítség kéznél van
help sb in one's small way
szerény lehetőségéhez képest segít vkit, szerény tehetségéhez képest segít vkit
help to sth
hozzájuttat vmihez, kínál mivel, kiszolgál mivel, vmihez juttat
help up
felsegít
it behoves us all to help them
mindannyiunk kötelessége hogy segítsünk rajtuk
leave nothing undone that might help
minden lehetőt megtesz, ami segíthet, minden lehetőt megtesz, ami segíthetne
lend a helping hand
segédkezet nyújt
ready to help
segítőkész
second helping
pótadag, repeta
since there is no help
mivel ezen nem lehet segíteni
so help me (God)
Isten engem úgy segéljen!
take a helping
vesz a tálból
there is no help for it
ezen nem lehet segíteni, ezt nem lehet orvosolni
volunteer one's help
önként felajánlja segítségét
want sb's help
szüksége van vki segítségére