hear jelentése magyarul

Hear jelentése példákkal az EnSzótárban. Hear magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

hear ige kiejtése. Hear gyakorisága.
ps: heard pp: heard e3/-ing: hears, hearing
hall, meghall
hallgat, meghallgat
végighallgat
tárgyal, letárgyal, meghallgat (bíróság ügyet)
maghallgatásra talál (ima)
hall vmit/vmiről, értesül vmiről, megtud vmit
hallott vmiről, tud vmiről
hírt/levelet/telefonhívást kap vkitől
hallani sem akar vmiről (nem enged vmit/nem ért egyet vmivel)

hear jelentése példamondatokkal

We hear much of special interest groups.

You might often hear about exceptions being slow.

I hear pronounced heavy breathing behind me.

I hear those things are awfully loud.

We rarely hear anything about moral teachings.

Szócikk hear. Hear jelentése, hear magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

hear jelentése kifejezésekkel

hearing aid
hallókészülék
hear from sb | hear sth from sb
hírt/levelet/telefonhívást kap vkitől
hear of sb/sth hear sth of sb/sth
hallott vmiről/vkiről, tud vkiről/vmiről
hear sb out
végighallgat vkit
not hear of sth
hallani sem akar vmiről
I had heard of it before this
már hallottam róla, már hallottam erről, már rég hallottam róla, már korábban hallottam róla
I have heard it said
hallottam, hogy, azt beszélik, hogy
I have heard tell
hallottam, hogy, azt beszélik, hogy
I have never yet heard
még soha sem hallottam, eddig még soha sem hallottam
I heard him come by
hallottam mikor elhaladt
I heard of it through a newspaper
egy újság útján értesültem róla, egy újság útján hallottam róla
I heard of your goings-on
hallottam viselt dolgaidról
I wondered to hear your voice
a hangodat véltem hallani
be able to hear a pin drop
még a légy zümmögését is hallani lehet
be glad to hear sth
örömmel hall vmit
be hard of hearing
nagyot hall
be hearing/seeing things
képzelődik, hallucinál
be shocked to hear that
megdöbbenéssel hallja hogy, megrendülten hallja hogy
be unable to hear oneself think
a saját gondolatait sem hallja (a zajtól)
bore of hearing
hallójárat
did you ever hear of such a thing?
hallottál valaha ilyesmit?, hallottál valaha ilyesmiről?

További hear jelentések

did you ever hear the beat of that?
hallottál valaha ennél erősebbet?
dull of hearing
nagyothalló
from what I hear
hírek szerint, értesülésem szerint, úgy értesülök
gain a hearing
meghallgatást nyer
give me a hearing!
hallgasson meg!
go to hear mass
misére megy
have a keen sense of hearing
finom hallása van
he is bound to come and hear you
feltétlenül el akar jönni, hogy meghallgasson
he won't even hear of it
sem testének, sem lelkének nem kell
he won't hear of it
hallani sem akar róla
hear a case in chambers
zárt tárgyaláson tárgyal egy ügyet
hear a child his lesson
kikérdezi a leckét
hear a concert through
végighallgat egy hangversenyt
hear both sides
minden oldalról megvizsgál
hear both sides of a question
minden oldalról megvizsgál egy kérdést
hear mass
misét hallgat
hear me out!
hallgass végig!, hallgass meg!, hadd fejezzem be!
hear say/tell of/that
hallott vmiről, értesült vmiről, hallotta (hogy ...)
hear sb's confession
gyóntat
hear tell of sth
hall vmiről, hall vmiről beszélni
hear tell that
azt hallja, hogy
hear the grass grow
rendkívül éber, rendkívül szemfüles, rendkívül ravasz, rendkívül furfangos
hear the lesson
kikérdezi a leckét, feleltet
hear the voice of the special pleader
hazabeszél
hear the witness
kihallgatja a tanút
hear! hear!
halljuk! halljuk!, úgy van, úgy van!
hoping to hear from you
válaszát várva, szíves válaszát várva
impaired hearing
csökkent hallás, csökkent hallóképesség
in my hearing
fülem hallatára
it was a blow to me to hear that
mélyen megrendített az a hír, hogy
let me hear the story
mondd el a történetet, halljuk a történetet
make oneself heard
eléri, hogy meghallgassák, eléri, hogy meghallják
never/not hear the end of
állandóan csak azt hallja
plain to be heard
tisztán hallható
refuse to hear sb
befogja a fülét
there was not a sound to be heard
egy hangot sem lehetett hallani
we have heard in the foregoing
az eddigiek során hallottuk
we shall never hear the end of the matter
se vége se hossza nem lesz az ügynek, sohasem érjük meg ennek a végét
we shall never hear the last of it
ennek soha nem lesz vége, mindig fogunk hallani róla
what is this that I hear?
mi az, amit hallok?
within hearing
hallótávolságon belül
ye who list to hear
ti, akik meg akarjátok hallgatni