he jelentése magyarul

He jelentése az EnSzótárban. He magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

he névmás kiejtése 1. He gyakorisága 1.
ő (hímnem) (férfi/hímnemű állat)
he főnév kiejtése 2. He gyakorisága 2.
hím (állat)
férfi

he jelentése kifejezésekkel

he-man
jó felépítésű, izmos férfi
God damn (you, him, etc.)
az istenit! a mindenit! (düh, bosszúság kifejezése)
God help (you, him, etc.)
Isten segítse meg!
I (or he, she, etc.) cannot (or could not) say
nem tudom megmondani
I am he!
én vagyok az!
I asked him point-blank
nekiszegeztem a kérdést, mellének szegeztem a kérdést
I bumped into him in the street
véletlenül összetalálkoztam vele az utcán, egymásba szaladtunk az utcán, egymásba botlottunk az utcán
I came to like him
megszerettem
I can not abide him!
ki nem állhatom!
I can not stomach him!
ki nem állhatom!
I can't endure him
ki nem állhatom
I can't get a word out of him
egyetlen szót sem tudok kihúzni belőle, nem tudom szóra bírni
I can't get anything out of him
semmit sem tudok kiszedni belőle, egy fillért sem tudok kiszorítani belőle
I can't stick him
ki nem állhatom
I cannot bear him
ki nem állhatom, nem bírom őt
I cannot bear the sight of him
nem bírom őt látni, ki nem állhatom
I cannot stomach him
nem szenvedhetem, nem szívelhetem
I could not get through to him
nem kapcsolták, nem tudtam megkapni
I couldn't get him to speak
nem tudtam szóra bírni, egy hangot sem tudtam kihúzni belőle
I don't cotton on to him
ki nem állhatom
I don't know how I can bear to face him
nem tudom, merjek-e a szeme elé kerülni, nem tudom, merjek-e a színe elé kerülni

További he jelentések

I don't seem to like him
valahogy nem kedvelem
I expect him any minute
minden percben megérkezhet, bármely percben megérkezhet
I gave him what for!
jól helybenhagytam!, megadtam neki a magáét!, megmondtam neki a magamét!
I got it from him
tőle tudtam meg, ő mondta nekem
I have long been expecting him
már régóta várok rá
I have never known him do it before
tudomásom szerint ilyet még soha sem tett
I have never known him to do it before
tudomásom szerint ilyet még soha sem tett
I have not seem him since last year
tavaly óta nem láttam, múlt év óta nem láttam
I have seen him before
már láttam őt, már találkoztam vele
I heard him come by
hallottam mikor elhaladt
I just told him
csak annyit mondtam neki, csak azt mondtam neki, egész egyszerűen csak annyit mondtam neki, egész egyszerűen csak azt mondtam neki, épp az imént mondtam meg neki
I know him in and out
tökéletesen ismerem
I little expected that of him
ezt nem vártam tőle
I never chanced to meet him
soha nem volt alkalmam vele találkozni
I rather think you know him
azt hiszem, hogy ismered őt, az az érzésem, hogy ismered őt
I referred him to the secretary
a titkárhoz utasítottam, azt mondtam neki, hogy forduljon a titkárhoz
I saw little of him lately
nem igen láttam őt az utóbbi időben
I told him how there had been a great festival
elmondtam neki, hogy milyen nagy ünnepély volt
I told him not to
megmondtam neki, hogy ne tegye
I told him plump
kereken megmondtam neki
I wanted to see him and I did so
meg akartam látogatni és meg is tettem
I will let him know
értesíteni fogom
I wonder if he is coming
kérdés, hogy eljön-e, szeretném tudni, hogy eljön-e, jó lenne tudni, hogy eljön-e, vajon eljön-e
I wonder why he doesn't come
mi lehet az oka, hogy nem jön, vajon miért nem jön
I wouldn't put it past him that
kitelik tőle, hogy, képes rá, hogy
I'll be quits with him
egyszer még számolunk
I'll fix him
majd ellátom a baját
I'll make him pay dear for it
ezért még drágán megfizet nekem
I'll see him damned first
inkább akasztófán lássam semhogy, inkább pusztuljon el, inkább kárhozzon el
I'll spoil his beauty for him
majd elveszem a kedvét, majd adok én neki
I'll touch him up about it
lesz ezzel kapcsolatban pár közvetlen szavam hozzá
a book was given to him
kapott egy könyvet, adtak neki egy könyvet
a cold sweat came over him
kiverte a hideg veríték
a man like him
olyan ember mint ő
a shiver went through him
borzongás futott át rajta
a shudder passed over him
megborzongott, átfutott a hideg a hátán
all but he
mind az ő kivételével, mindannyian az ő kivételével, rajta kívül mind, őt kivéve mind
all eyes were focused on him
minden szem rászegeződött
am I apt to find him at home?
vajon otthon találom?
an oath escaped him
káromkodás szaladt ki a száján
as he came out of somewhere
midőn kijött vhonnan, mikor kijött vhonnan
as he was wont to do
ahogy szokta tenni

Szócikk he. He jelentése, he magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.