have jelentése magyarul

Have jelentése példákkal az EnSzótárban. Have magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

have ige kiejtése 1. Have gyakorisága 1.
ps: had e3/-ing: has, having
van vmije, birtokol vmit
átmegy vmin, átél vmit
kell, szükséges, muszáj
csinál vmit (főnévvel együtt)
vmilyen viselkedést mutat
tesz vmit vhova, tart vmit vhol
kap vmit
have segédige kiejtése 2. Have gyakorisága 2.
(segédige a perfect igeidők és a feltételes mód képzéséhez)
have főnév kiejtése 3. Have gyakorisága 3.
a gazdagok, birtokosok
becsapás, csalás, svindli
ugratás, beugratás, tréfa

have jelentése példamondatokkal

Industry is another area where little progress has been made.

It had never seen battle before today.

My life has been totally different ever since.

His life had been spent building empires.

The second problem has already been mentioned.

Szócikk have. Have jelentése, have magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

have jelentése kifejezésekkel

has-been
divatjamúlt, levitézlett, eljelentéktelenedett
might-have-been
ami lehetett volna
have (got) sth against sb/sth
vmi kifogása van vki/vmi ellen, nem tetszik neki vmi/vki
have (got) sth in
van vmiből otthon/készleten
have (got) sth on
visel/hord vmit, működve/bekapcsolva hagy vmit, vmi elfoglaltsága/dolga/programja van
have (got) sth on sb
tud vmi terhelő dolgot vkiről
have sb back
visszavesz/visszafogad vkit (házastársat, partnert)
have sb on
átejt/átvág/rászed vkit, behúz a csőbe vkit
have sb up (for sth)
beperel vkit (vmiért), törvény elé idéz (vkit)
have sth back
visszakap (elvitt/kölcsönvett dolgot)
have sth out
eltávolíttat/kioperáltat vmit
have sth out (with sb)
tisztáz vmit vkivel
(be/have sth) written all over sy | (be/have sth) written all over one's face
rá van írva (az arcára) (átv.), látszik rajta
(only) have eyes for
(kizárólag) csak a ... érdekli, csak ...-hoz vonzódik
I cannot think what has come upon you
nem tudom elgondolni, mi ütött beléd
I could have wept to see them
láttukra majdnem elfogott a sírás, a sírás fojtogatott, amikor megláttam őket
I didn't want to look but I had to
nem akartam, de oda kellett néznem
I had a bad time of it
elég ronda dolog volt
I had a feeling that
az volt az érzésem, hogy
I had a job to do it
nagy fáradságomba került elvégezni, nagy fáradságomba került megcsinálni, nehéz munka volt
I had a second helping
kétszer is vettem a tálból

További have jelentések

I had as soon stay here
jobb szeretnék itt maradni, jobban szeretnék itt maradni
I had better say nothing
jobb, ha nem mondok semmit, jobb, ha nem szólok semmit
I had given you up!
már nem vártalak!, már nem reméltem hogy eljössz!
I had heard of it before this
már hallottam róla, már hallottam erről, már rég hallottam róla, már korábban hallottam róla
I had just sat down when
alighogy leültem, éppen azután, hogy leültem, közvetlenül azután, hogy leültem
I had my watch stolen
ellopták az órámat
I had not understood the bearing of his words
nem fogtam fel szavainak jelentőségét
I had only just sat down when
alighogy leültem, éppen azután, hogy leültem, közvetlenül azután, hogy leültem
I had only long enough to
csak annyi időm volt, hogy
I had rather not
inkább nem, jobban szeretném, ha nem
I had the same trouble as you
ugyanaz a bajom volt, mint neked
I had two helpings
kétszer is vettem a tálból
I have a card over
eggyel több lapom van, eggyel több kártyám van, van egy fölösleges kártyám
I have a fancy that
az az érzésem, hogy
I have a good many
van nekem egy jó csomó, van nekem jó sok
I have a hunch that
az a gyanúm, hogy, az az érzésem, hogy, valami azt súgja nekem, hogy, úgy sejtem, hogy
I have a mort of things to do
rengeteg dolgom van
I have a shrewd idea that
az a gyanúm, hogy, feltehető hogy, feltételezhető hogy
I have a sort of idea
úgy érzem, hogy, úgy gondolom, hogy, az az érzésem, hogy, az a benyomásom, hogy
I have an itchy elbow
viszket a könyököm
I have any quantity of them
nekem rengeteg van belőle, nekem töméntelenül sok van belőle, nekem korlátlan mennyiség van belőle
I have been there before
már voltam ott, már volt dolgom vele
I have come to believe that
kezdtem azt hinni, hogy
I have done well!
köszönöm, jóllaktam!
I have eaten nothing since yesterday
tegnap óta semmit sem ettem
I have had my fling in my salad days
én is sok bolondságot csináltam szilvafa koromban
I have had my purse stolen
ellopták a pénztárcámat
I have heard it said
hallottam, hogy, azt beszélik, hogy
I have heard tell
hallottam, hogy, azt beszélik, hogy
I have it straight now
már értem
I have it!
most már értem!, megvan!
I have known it happen
tudomásom szerint ilyesmi már előfordult
I have known it to happen
tudomásom szerint ilyesmi már előfordult
I have known people die of it
hallottam már olyanokról is, akik belehaltak
I have little French
keveset tudok franciául, csak keveset tudok franciául
I have long been expecting him
már régóta várok rá
I have long been meaning to write
már régóta akartam írni, már hosszú ideje akartam írni
I have lost my bearings
nem tudok eligazodni, nem ismerem ki magam
I have my own peculiar reasons
különös okom van, alapos okom van, jó okom van
I have never known him do it before
tudomásom szerint ilyet még soha sem tett
I have never known him to do it before
tudomásom szerint ilyet még soha sem tett
I have never yet heard
még soha sem hallottam, eddig még soha sem hallottam