hang jelentése magyarul

hang angolul

Hang jelentése példákkal az EnSzótárban. Hang magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

hang ige kiejtése 1. Hang gyakorisága 1.
ps: hung pp: hung e3/-ing: hangs, hanging
akaszt, felakaszt
függeszt, felfüggeszt (függönyt, ajtót)
felakaszt (bűnöst)
lógat, lehorgaszt
függ, lóg
hang főnév kiejtése 2. Hang gyakorisága 2.
állás (ruháé)
esés
lejtés

hang jelentése példamondatokkal

He was sentenced to hang until dead.

Many signs warn to hang onto children.

In the huge bell tower hang eight bells.

Someone was hanged yesterday for killing someone.

Stern has recently gone into business assembling hang gliders.

Szócikk hang. Hang jelentése, hang magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

hang jelentése kifejezésekkel

hang-up
bosszantó akadály, csalódás, csalódás érzése
hang-gliding
sárkányrepülés, sárkányrepülő
hang about
kószál, cselleng, ólálkodik, csoportosul
hang around
kószál, cselleng, ólálkodik, csoportosul
hang back
hátramarad, habozik
hang on
kapaszkodik, belekapaszkodik, megfogódzik, függ vmitől, ragaszkodik (vmihez), kitart (vmi mellett)
hang out
kiakaszt, kitereget, kilóg
hang over
kinyúlik (szikla), kiugrik (sarok)
hang together
összefügg, egybevág, összhangban van
hang up
felakaszt, feltartóztat, függőben tart
I don't care a hang!
fütyülök rá!, nekem mindegy!
be hanging over sb's head
a feje fölött lóg, fenyeget vmi vkit
be hung over
másnapos
be hung up
csalódott, gátlása van, bele van gabalyodva vmibe
get the hang of it
beletanul vmibe, kitanulja csínját-bínját, rájön vminek a nyitjára, hozzászokik vmihez, kihámozza vminek az értelmét, megragadja vminek az értelmét, kapiskál vmit
give a fool rope enough and he will hang himself
hagyni kell a bolondot saját vesztébe rohanni
hang a jury
esküdtszék ítélethozatalát meghiúsítja, esküdtszék ítélethozatalát késlelteti
hang a leg
késlekedik, el-elmaradozik
hang a weight round one's own neck
saját romlását idézi elő, saját nyakába teszi a hurkot
hang as high as haman
magasan végzi
hang at poise
függőben van

További hang jelentések

hang badly
rosszul van feltéve, rosszul van beakasztva
hang by a hair
egy hajszálon függ
hang by a thread
egy hajszálon függ
hang everything on the same peg
mindent egy kaptafára húz, mindent egy kalap alá vesz
hang fire
csütörtököt mond (puska), függőben marad, lassan sül el, nehezen sül el, sokáig elhúzódik, sokára dől el, habozik, nem válaszol, késlekedik, lapít, vár
hang in effigy
jelképesen felakaszt
hang in stays
szembe kapja a szelet
hang in the air
bizonytalan
hang in the wind
szélben áll
hang of an argument
érv lényege, érv veleje, érvelés menete
hang of sth
csínja-bínja vminek
hang on by the skin of one's teeth
görcsösen ragaszkodik vmihez, kétségbeesetten kapaszkodik vmibe
hang on sb's answer
vkinek a válaszától függ, vkinek a válaszán múlik
hang on sb's arm
lóg vkinek a karján, kapaszkodik vkinek a karjába, csimpaszkodik vkinek a karjába
hang on sb's lips
lesi vkinek a szavait, issza vkinek a szavait, függ vkinek a szaván, csüng vkinek a szaván
hang on sb's words
lesi vkinek a szavait, issza vkinek a szavait, függ vkinek a szaván, csüng vkinek a szaván
hang on the bit
fogja a zablát (ló)
hang on to one's mother
anyja szoknyája mellett van, anyja szoknyáján ül
hang on to sth
közelről követ vmit
hang one's head
lehorgasztja a fejét
hang one's head (in shame)
(szégyenében) lehorgasztja a fejét
hang sb on the gallows
felköt vkit, felakaszt vkit, bitófán kivégez vkit
hang slack
nincs meghúzva, belóg, nem feszül meg, nincs megfeszítve, lóg
hang the arse
hátramaradozik, le-lemarad, vonakodik
hang the fellow!
csudába vele!, ördögbe vele!, csuda vigye ezt az alakot!, ördög vigye ezt az alakot!
hang up one's fiddle
visszavonul az üzlettől, leteszi a lantot
hang up one's hat
behurcolkodik
hang up one's hat in sb's home
hosszasan megül, nyakára telepedik vkinek
hang wall-paper
tapétáz, tapétát rak fel
hang with bunting
feldíszít
hanging clock
falióra
hanging committee
bírálóbizottság, zsűri
hanging cupboard
akasztós szekrény
hanging door
önműködő csapóajtó
hanging garden
függőkert
hanging in the balance
függőben levő, el nem döntött
hanging judge
kegyetlen bíró, mindenkit akasztófára ítélő bíró
hanging keystone
függő zárókő
hanging matter
főbenjáró dolog, főbenjáró bűn, akasztófát érő bűn
hanging press
akasztós szekrény
hanging sleeves
bő ruhaujj, libegő ruhaujj, mélyített karlyukú ruhaujj
hanging stair
függő lépcső