ground jelentése magyarul

Ground jelentése példákkal az EnSzótárban. Ground magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

Lásd még: grind

ground főnév kiejtése 1. Ground gyakorisága 1.
talaj
föld
terület
terep
tengerfenék
alap
ok
indíték
alapozás
földelés
őrölt
tér
ground ige kiejtése 2. Ground gyakorisága 2.
Ragozott alakok: grounds, grounding, grounded
földre tesz
földre fektet
földre dob
megfenekeltet
felszállást lehetetlenné tesz
alapoz
földel
megfeneklik
zátonyra fut

ground jelentése példamondatokkal

Normally ground school was given between flying lessons.

The ground fell gently away before him.

Its stem usually remains below ground level.

The general ground configuration is having gentle slope towards east.

Manual aim is used against ground targets.

Szócikk ground. Ground jelentése, ground magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

ground jelentése kifejezésekkel

ground cloth
sátoralj
ground crew
földi személyzet
ground floor
földszint
ground glass
homályos üveg, tejüveg
home ground
hazai pálya, saját pálya
hunting ground
vadászterület
parade ground
gyakorlótér, gyakorlótelep
proving ground
kísérleti lőtér, kísérleti terep
stamping ground
kedvenc tartózkodási hely
air-to-ground
levegő-föld, repülőgépről földi célra kilőtt
well grounded
jól megalapozott
amusement grounds
vidám park, vurstli
be couched on the ground
földhöz lapul, fekszik a földön, kucorog a földön
be on dangerous ground
kényes kérdést érint, kényes témát érint
below ground
föld alatt, sírban
bite the ground
fűbe harap
boots on the ground
bevetett csapatok
broken ground
egyenetlen talaj
clear the ground for sth
előkészíti a talajt vminek, vminek előkészíti a talajt
dead ground
meddő kőzet, holttér, közvetlen földzárlat
down to the ground
tökéletesen, teljesen

További ground jelentések

driven far into the ground
mélyen a földbe verve
drop in the ground
talajsüllyedés, talajelmozdulás
fall to the ground
összeomlik, szertefoszlik, meghiúsul, füstbe megy, leesik a földre
flutter to the ground
lehull a földre, leereszkedik a földre
flying ground
repülőtér
gain ground
tért hódít
give ground
hátrál, visszavonul
ground coat
alapozás, alapozófesték
ground elder
földi bodza
ground mine
fenékakna
ground sb in sth
megtanít vminek az alapjaira, vminek az alapjaira megtanít
ground sheet
sátoralj
hallowed ground
megszentelt föld, temető
hard ground
kötött talaj
have a good grounding in sth
jó alapismeretekkel rendelkezik vmiről, jó előképzettséggel rendelkezik vmiről
hold one's ear to the ground
fülel, figyel
hold one's ground
állja a sarat, nem enged, nem tágít, nem hátrál, helytáll, nem hátrál meg
holding ground
teherbíró talaj, horgonyzásra alkalmas fenéktalaj
house built on high ground
magaslatra épített ház
keep one's ground
állja a sarat, nem enged, nem tágít
kiss the ground
leborul, megalázza magát
lay a sports ground
sportpályát épít
level sb to the ground
földre terít vkit, ökölcsapással leterít vkit a földre
lie on the bare ground
puszta földön hál
make even with the ground
e földdel tesz egyenlővé
make up lost ground
visszanyeri az elvesztett területet, behozza a lemaradást
obtain a firm plant on the ground
megveti a lábát
on grounds of expedience
célszerűség okáért, célszerűség okából
on the grounds of sth
vmi alapján, vmi okán
paw the ground
kapálja a földet (ló)
peck up the ground
szurkálja a földet, kis csákányütésekkel feltöri a földet
put sth down on the ground
földre tesz vmit, letesz a földre vmit
quarter the ground
átkutatja a terepet, végigszimatolja a terepet
raze to the ground
földig lerombol, földdel tesz egyenlővé
rise in the ground
talaj hirtelen emelkedése
rising ground
magaslat, domb
run of ground
földomlás, földcsuszamlás
run sb/sth to earth/ground
beűz az odújába/vackába, nyomára akad vkinek, rátalál vkire
running ground
úszó homok, lágy kőzet
scour the ground
átfésüli a terepet
shift one's ground
taktikát változtat
sleep on the bare ground
puszta földön hál