great jelentése magyarul

Great jelentése példákkal az EnSzótárban. Great magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

great melléknév kiejtése 1. Great gyakorisága 1.
Fokozás: greater, greatest
nagy
terjedelmes, jókora
nagy, kiváló, kimagasló
klassz, csodás, nagyszerű
nagy, fokozott, átlagon felüli
jelentékeny, számottevő
fő, kiemelkedő
nagy- (-apa, -anya, stb.) (rokonsági fok)
nagyon közeli, meghitt (kapcsolat)
great főnév kiejtése 2. Great gyakorisága 2.
a nagyok, a nagy emberek
great határozószó kiejtése 3. Great gyakorisága 3.
nagyszerűen, kitűnően

great jelentése példamondatokkal

Her hearing has been great ever since.

Its great power is beyond human control.

Our economic crisis has already caused great pain.

These academic search engines are great resources.

The three countries represented here are three great democracies.

Szócikk great. Great jelentése, great magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

great jelentése kifejezésekkel

great-aunt
nagynéni
great-uncle
nagybácsi
Great Scott!
szent isten! úristen!
I am no great clerk
nem vagyok valami nagy tudós
I think a great deal of you
sokat gondolok rád, igen nagyra értékellek, igen nagyra becsüllek
I told him how there had been a great festival
elmondtam neki, hogy milyen nagy ünnepély volt
a good/great many
jó sok
a great deal of sth
jó sok vmi, nagyon sok
a great many
sok, sokan
a great number of wares
sok áru, nagy mennyiségű áru
a great one for
nagy híve vminek
at a great pace
gyorsan, sebesen, nagy sebességgel, gyors iramban
be a great chatterbox
sokat karattyol, nagy szófosó
be a great expense to sb
nagy megterhelést jelent vki számára
be a great hand at doing sth
kitűnő érzéke van vmihez, kitűnő tehetsége van vmihez, remekül csinál vmit
be a great hand at sth
kitűnő érzéke van vmihez, kitűnő tehetsége van vmihez, remekül csinál vmit
be a great hands at sth
igen ügyes vmiben
be a great strain on one's attention
túlságosan igénybe veszi vki figyelmét
be a great talker
nagy fecsegő, jól forog a nyelve, nagy dumájú ember
be in a great way
fel van izgatva
be in great pain
nagyon szenved, nagy fájdalmai vannak

További great jelentések

be of great eminence in the field of surgery
kiemelkedő egyéniség a sebészet területén
become great
naggyá lesz
blow great guns
tombol (vihar)
carry great weight with sb
nagy befolyása van vkire, sokat nyom a latban vkinél
endowed with great beauty
rendkívüli szépséggel megáldott
endowed with great talents
nagy képességekkel felruházott, nagy tehetséggel felruházott
event of great significance
nagy jelentőségű esemény
fight against great odds
hátrányos helyzetben küzd, egyenlőtlen fegyverekkel küzd, erős ellenféllel szemben küzd
get about a great deal
sokfelé jár, sokfelé megfordul, sokat utazik
good health is a great asset
a jó egészség nagy kincs
great and small
kicsik és nagyok, mindenféle fajta, az előkelők és a kisemberek
great assize
utolsó ítélet
great bell
nagyharang
great card
jópofa ember, érdekes ember, eredeti ember, nagyszerű alak
great dane
dán dog
great day
szép nap, remek nap, nagy nap
great doings
nagy események, nagy fejlemények, nagy történések
great field for sth
jó piac vminek
great go
szigorlat, záróvizsga
great gun
nagyágyú, tekintélyes személy
great inquest
utolsó ítélet, végítélet
great lavender
közönséges levendula
great loss of life
sok áldozat, sok halott
great mass
fő rész, zöm, többség
great masses of people
széles néprétegek, széles néptömegek, emberek zöme
great minds think alike
a nagy szellemek találkoznak
great nettle
nagy csalán
great powers
nagyhatalmak
great reservoir of facts
tények hatalmas tárháza
great scot!
úristen!, szent isten!
great talkers are little doers
aki sokat beszél, keveset cselekszik
greater dog
nagy kutya
greatest common measure
legnagyobb közös osztó
greatest possible
maximális
greatest preoccupation
egyetlen gondolat, fő gond
have a great bereavement
nagy gyász érte
have a great mind to
kedve volna vmihez, nagy kedve volna vmihez
have a great stroke
sokra képes
have great confidence of success
teljesen bizonyos a sikerben, teljesen biztos a sikerben, meg van győződve a sikerről
have great regard for sb
nagy elismeréssel van vki iránt, nagy tisztelettel van vki iránt
have great sway in the house
nagy befolyása van a képviselőházban, nagy súlya van a képviselőházban
have great weights with sb
nagy befolyása van vkire, sokat nyom a latban vkinél