good jelentése magyarul

Good jelentése példákkal az EnSzótárban. Good magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

good melléknév kiejtése 1. Good gyakorisága 1.
Fokozás: better, best
jó minőségű
jó, erényes
jó, élvezetes
jó, alapos
jó, érvényes
good főnév kiejtése 2. Good gyakorisága 2.
a jó, a helyes
előny, haszon
áruk, árucikkek
javak, ingóságok, vagyon
teheráru
eredeti áru
good határozószó kiejtése 3. Good gyakorisága 3.
jól

good jelentése példamondatokkal

Create information goods regarding present hot topics.

Whole factories build consumer goods without employing anyone.

Szócikk good. Good jelentése, good magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

good jelentése kifejezésekkel

good-looking
csinos,
good-humoured
kedélyes, jókedvű, derűs, jóságos, jóindulatú, nem bántó, bántó célzat nélküli
good-natured
jóindulatú, jó természetű, jólelkű, szívélyes, szeretetre méltó, engedékeny, kedélyes
Good Friday
nagypéntek
best man
vőlegény tanúja, vőfély
better half
házastárs, feleség, oldalborda
good faith
jóhiszeműség
good humour
jókedv, jó természet, derűs hangulat, derűs természet, barátságos egyéniség, barátságos természet, szeretetreméltó természet
good looks
csinos arc, csinos külső, szép arc, szép külső
good money
jó pénz, magas bér, magas munkabér, magas kereset, nagy bér
good nature
jóindulat, előzékenység
good sense
józan ítélet, józan ítélőképesség, természetes ész, józan ész
good-for-nothing
haszontalan
good-neighbourliness
jószomszédi viszony, jó szomszédság
good-hearted
jó érzésű
good-living
erkölcsös, jámbor, jó erkölcsű
good-sized
jókora
good-tempered
jó természetű, nyugodt természetű, barátságos természetű, szívélyes
no-good
hasznavehetetlen, értéktelen (ember)
good afternoon
jó napot!, jó napot kívánok! (köszönés)
good evening
jó estét!, jó estét kívánok! (köszönés)

További good jelentések

good morning
jó reggelt! jó reggelt kívánok! (köszönés)
'tis an ill wind that blows nobody good
minden rosszban van valami jó is
(all) well and good
ez mind nagyon jó és szép (de ...)
(as) good as gold
angyali jól viselkedik (gyerek)
(as) good as new
olyan mint új korában, olyan jól van mint előtte
I beg you to put in a good word for my son
kérem szóljon egy jó szót a fiam érdekében
I don't feel too good about it
nem nagyon bízom benne, nem nagyon bízom a dologban, nem sokat remélek tőle, nem sokat várok tőle
I don't set myself up to be better than you
nem állítom, hogy nálad különb vagyok, nem állítom, hogy nálad jobb vagyok
I feel rather better today
ma valamivel jobban érzem magam, ma egy kissé jobban érzem magam
I had better say nothing
jobb, ha nem mondok semmit, jobb, ha nem szólok semmit
I have a good many
van nekem egy jó csomó, van nekem jó sok
I know it from a good source
biztos forrásból tudom, megbízható forrásból tudom
I thought good to do so
helyesnek láttam úgy tenni, helyesnek gondoltam úgy cselekedni, helyesnek láttam úgy cselekedni, így tartottam helyesnek eljárni
I thought you would have known better
azt gondoltam, több eszed lesz
I'll give you best
elismerem, hogy erősebb vagy nálam, győztél, nyertél
I'm as good a man as you
vagyok olyan legény, mint te, én is érek annyit, mint te, érek annyit, mint te
a change is as good as a rest
a változatosság felüdít, jót tesz a változatosság
a fat lot of good it'll do me!
sokra megyek vele!
a fat lot of good that will do you!
na ezzel aztán sokra mégy!
a good case can be made out in his defense
sok mindent lehet felhozni a védelmére
a good few
jó néhány
a good opportunity presents itself
kedvező alkalom adódik
a good riddance!
csakhogy megszabadultunk!, ezt olcsón megúsztuk!, hál'istennek megszabadultam tőle!
a good while
jó ideig, jó ideje
a good word
egy jó szó (a javára/ajánlásként)
a good/great many
jó sok
a live dog is better than a dead lion
jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok
a lot of good it will do me!
sok hasznom lesz belőle!
a lot of good that will do you!
na ezzel aztán sokra mégy!
a lots better
sokkal jobban
a piece of good advice
egy jó tanács
a thought better
valamicskével jobb, egy gondolatnyival több
act for the best
jóhiszeműen cselekszik
act for the common good
köz javára cselekszik, köz érdekében cselekszik
after a good cry
miután kisírta magát, miután jól kisírta magát
agitation that bodes no good
baljós nyugtalanság
all in a good time
mindent a maga idejében
all the best
minden jót (kíván vkinek, pl. búcsúzáskor)
all the better
annál jobb
all the better for me
annál jobb számomra
all to the good
tiszta haszon
and a good job too!
ez nem is rossz!, nagyszerű!