go jelentése magyarul

Go jelentése példákkal az EnSzótárban. Go magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

go ige kiejtése 1. Go gyakorisága 1.
ps: went pp: gone e3/-ing: goes, going
megy
elmegy, elindul
vmivé válik
halad, folyik vhogy
megy vmihez, jól illik vmihez
megy, jár, működik (gép, óra, stb.)
belemegy (felhasználásra kerül vhova, vmibe)
való vhova
hangzik/szól vhogy (pl. történet, dal, stb.)
WC-re megy
megy és ... (bosszankodás kifejezése)
go főnév kiejtése 2. Go gyakorisága 2.
Többes szám: goes
próbálkozás, kísérlet
soron levés, következés
forduló, adag, alkalom
elevenség, lendület, energia
nyüzsgés
tényállás, helyzet
vmilyen betegség támadása
jóváhagyott vállalkozás/kezdeményezés
go melléknév kiejtése 3. Go gyakorisága 3.
megfelelően működő

go jelentése példamondatokkal

The trading software had gone live without adequate testing.

I am going through emotions never experienced before.

The war had truly gone full circle.

The menu button is gone completely actually.

Every field is going through rapid change.

Szócikk go. Go jelentése, go magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

go jelentése kifejezésekkel

go-ahead
rámenősség, erélyesség
go-between
közvetítő, közbenjáró
easy-going
kényelmes, lezser, nyugis
go-cart
kézikocsi
go-getter
rámenős ember, erőszakos ember, törtető, akarnok
go-kart
gokart
go-slow
munkalassítás
going-over
gyors vizsgálat, futó vizsgálat, átnézés, helyszíni szemle, bejárás, átvizsgálás, átismétlés, fejmosás, letolás
merry-go-round
körhinta
go-ahead
mozgékony, rámenős, vállalkozó, életrevaló, erélyes, agilis
go-go
aktív, mozgékony
happy-go-lucky
gondtalan, nemtörődöm, könnyelmű, felelőtlen
ocean-going
óceánjáró
stop-go
megáll-elindul, szaggatott (pl. forgalom)
touch-and-go
kockázatos
go about
gyakran vmilyen, gyakran viselkedik vhogy
go about sth
folytat vmit, elfoglalja magát vmivel, hozzáfog vmihez, nekilát vminek
go after sb
követ vkit, üldöz vkit
go after sb/sth
jár vki/vmi után (próbálja megszerezni)
go against sb
ellenére van vkinek, ellene szól vkinek, hátrányára van vkinek
go against sb/sth
ellenáll vkinek/vminek, szembeszáll vkivel/vmivel

További go jelentések

go against sth
ellentétben áll vmivel, nem fér össze vmivel
go ahead
előre megy, előre halad, megkezdődik vmi, nekilátnak vminek
go ahead (with sth)
nekilát vminek, csináld csak! folytasd csak!
go along
folytat, halad, fejlődik
go along with sb/sth
egyetért vkivel/vmivel
go around/round
forog, körben jár, elég/futja mindenkinek, gyakran vmilyen, gyakran viselkedik vhogy, kézről-kézre jár, körben jár
go around/round (to ...)
benéz/beugrik vhova/vkihez
go at sb
rátámad vkire, nekitámad, nekimegy vkinek
go at sth
hozzálát, nekifog vminek, keményen dolgozik vmin
go away
elmegy, eltávozik vhonnét/vkitől, elmegy vhova (üdülni), elillan, eltűnik
go back
vmennyi ideje ismerik egymást
go back (to ...)
visszatér (vhova), visszamegy (vhova)
go back (to sth)
visszatér (témára), vmi óta létezik/van
go back on sth
visszavon, visszaszív, megszeg (ígéretet), meggondol, megtagad (korábbi álláspontot)
go backto sth
visszatér vmihez, folytat vmit
go before
előzőleg létezett/történt
go before sb/sth
vki/vmi elé kerül (döntésre, vitára, stb.)
go beyond sth
meghalad, túlhalad vmit
go by
múlik, telik (idő), elhalad
go by sth
vmi által vezetve/irányítva, vmiből következtetést levonva
go down
leesik, ledől (a földre), elsüllyed, lemegy, lenyugszik (nap), lemegy, lecsúszik (étel/ital), lemegy, alacsonyabb lesz (ár, hőmérséklet, stb.), leromlik/csökken (minőség), (ideiglenesen) leáll (számítógép)
go down (from ...)
elhagyja az egyetemet, befejezi tanulmányait, vakációra megy
go down (in sth)
le van írva (vmiben), megörökítik/emlékeznek róla vhogy
go down (to ...) (from ...)
lemegy vhova vhonnét (délre, városból vhova, stb.)
go down (to sb)
megver, legyőz (vkit) (versenyben)
go down on sb
orális szexet csinál vkinek
go down with sth
megbetegszik (vmiben), megkap, elkap (betegséget)
go for sb
megtámad vkit, rátámad vkire, nekitámad vkinek
go for sb/sth
vonatkozik vkire/vmire, elmegy vkiért/vmiért, vonzódik vkihez/vmihez, szeret/preferál vkit/vmit
go for sth
választ vmit, belevág vmibe, nekivág vminek, hajt/ráhajt vmire
go in
bemegy vhova, elbújik (nap)
go in for sth
jelentkezik (vizsgára), benevez (versenyre), kedvét leli vmiben, érdeklődik vmi iránt, (rendszeresen) foglalkozik vmivel, részt vesz vmiben
go in with sb
beszáll/csatlakozik vkihez (egy vállalkozásba)
go into sth
nekimegy vminek, beleütközik vmibe (jármű), elindul vmerre (jármű, vezető), belép vhova, csatlakozik (szervezethez), belekezd vmibe, viselkedni kezd vhogy, belemerül vmibe, gondosan megvizsgál/részletez vmit, belemegy vmibe, ráfordításra kerül vmibe
go off
elmegy, eltávozik vhova, elsül, felrobban, aktiválódik, beindul (riasztó), megszűnik, nem működik tovább (áram, világítás, stb.), elalszik, megromlik (étel), leromlik, gyengül (minőség)
go off sb/sth
már nem szeret/kedvel vkit/vmit, elveszti az érdeklődését vmi/vki iránt, felhagy vkivel/vmivel
go off with sb
lelép vkivel (elhagy vkiért vkit)
go off with sth
lelép vmivel (ellop vmit)
go on
színre lép (előadó), cserejátékosként belép, működni kezd (áram, világítás,stb.), múlik, telik (idő), történik, folyik vmi, tovább megy, folytatódik (helyzet, állapot), folytat (beszédet), rajta! gyerünk!
go on (about sb/sth)
hosszasan/egyfolytában beszél (vkiről/vmiről)
go on (ahead)
előre megy
go on (at sb)
nekimegy vkinek, lehord vkit