give jelentése magyarul

Give jelentése példákkal az EnSzótárban. Give magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

give ige kiejtése 1. Give gyakorisága 1.
ps: gave pp: given e3/-ing: gives, giveing, giving
ad, ajándékoz
okoz, kivált vmit; nyújt vmit
tesz/csinál vmit
(eredményül/produktumként) hoz, ad, szolgáltat
(érvényesnek/megérdemeltnek) tart
megad, közöl
hajlik, nyúlik, megvetemedik
give főnév kiejtése 2. Give gyakorisága 2.
rugalmasság, hajlékonyság (átv. is)

give jelentése példamondatokkal

The latter probably gave more precise adjustment.

Neither physical nor philosophical arguments were given.

So monks were given regular blood letting sessions.

This position frequently gives superior organizational skills.

All subjects gave fully informed written consent.

Szócikk give. Give jelentése, give magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

give jelentése kifejezésekkel

given name
utónév, keresztnév
prize-giving
jutalomkiosztás
God-given
istenadta, isten kegyelméből való
health-giving
gyógyhatású
life-giving
életet adó, életet osztó, éltető, életadó, felfrissítő
give in (to sb/sth)
megadja magát, felad (küzdelmet), enged, beadja a derekát
give off sth
kibocsát/áraszt vmit (szagot, fényt, stb.)
give on to/onto sth
néz/kilátása van vhova/vmire, közvetlenül vhova vezet (pl. folyosó)
give oneself over to sth | give oneself up to sth
átadja magát vminek, alárendeli magát vminek
give out
végére jár, kifogy, kimerül (készlet), felmondja a szolgálatot
give out sth
kibocsát/áraszt vmit (szagot, fényt, stb.), közzétesz, közvetít vmit
give over
hagyd abba
give sb away
menyasszonyt átadja a vőlegénynek
give sb back sth | give sth back (to sb)
visszaad vmit (a tulajdonosának), visszaad vmit (újra birtokolhat vmit)
give sb up
lemond vkiről (hogy megváltozik/előkerül), megválik vkitől
give sth away
ajándékba ad vmit, átad (díjat), (gondatlanul) előnyhöz juttat
give sth in (to sb)
benyújt, bead vmit (vkinek)
give sth out
bejelent, közhírré tesz, közzétesz
give sth over to sth
használják vmire
give sth up
abbahagy vmit, felhagy vmivel, feladja az idejét (vmi másra)
give sth up (to sb)
átad, átenged (vkinek)

További give jelentések

give sth/sb away
elárul vkit/vmit
give up
felad vmit, lemond vmiről
give up on sb
lemond vkiről (hogy megváltozik), lemond vkiről (hogy előkerül), elveszettnek tekint vkit
give yourself up to sth
átadja magát vminek, alárendeli magát vminek
give yourself/sb up (to sb)
felad vkit, feladja magát (vkinek)
I cannot give more
nem tudok többet adni
I don't give a damn!
fütyülök rá!
I gave him what for!
jól helybenhagytam!, megadtam neki a magáét!, megmondtam neki a magamét!
I give it up
feladom
I give you ...
itt jön ... (előadó felvezetése), a ... -ra (tószt)
I give you joy of it!
minden jót kívánok hozzá!, gratulálok hozzá!
I give you our host!
a házigazdánk egészségére!, iszom a házigazdánk egészségére!
I had given you up!
már nem vártalak!, már nem reméltem hogy eljössz!
I would give a lot to
sokért nem adnám, ha
I would give anything to
sokért nem adnám, ha
I would give my ears for it
mindent megadnék érte, minden áldozatra képes volnék érte, a félkaromat odaadnám érte
I would give the world to know
sokért nem adnám, ha tudhatnám
I wouldn't give it houseroom
még ingyen sem kellene, nem raknám el, nem őrizném meg
I'll give it to you!
majd adok én neked!
I'll give them what for!
majd adok én nekik!
I'll give you a ring
majd felhívlak
I'll give you best
elismerem, hogy erősebb vagy nálam, győztél, nyertél
I'll give you what for!
majd adok én neked!
I'm willing to give it a whirl
megpróbálom, hajlandó vagyok megpróbálni
a book was given to him
kapott egy könyvet, adtak neki egy könyvet
at a given point
egy megadott ponton, egy megadott helyen
be given
kap
be given a book
kap egy könyvet
be given a fair
közepesre felel
be given a satisfactory
közepesre felel
be given over to evil courses
rosszul viselkedik, helytelenül viselkedik, rossz útra tér
be not given to all
nem adatik meg mindenkinek
better give it a wide berth
ne bolygassuk ezt a kérdést, jobb nem bolygatni ezt a kérdést
case of give and take
kölcsönös engedmény, kölcsönös engedmények, megegyezési kompromisszum
didn't give a shit
frászt adott, szart adott
don't give up!
tarts ki!, kitartás!
don't give way like that!
ne hagyd el magad ennyire!
expect as good as one gives
jó tettért jót várj, ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát
feel one's legs give way beneath one
érzi, hogy lábai összecsuklanak
get (or give sb) the hook
elbocsájt, kirúg (munkahelyről)
give Macbeth
Macbeth-et alakítja, Macbeth-et játssza, Macbeth-et adják, Macbeth-et játsszák
give a bellow
elbődül