get jelentése magyarul

Get jelentése példákkal az EnSzótárban. Get magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

get ige kiejtése 1. Get gyakorisága 1.
ps: got pp: got/gotten e3/-ing: gets, getting
kap vmit
szerez, megszerez
(vmilyen állapotba) jut, juttat
jut, eljut vhova
van neki
elfog, elkap (vkit)
ért, megért vkit/vmit
tudást szerez, megtanul
get főnév kiejtése 2. Get gyakorisága 2.
ivadék (állaté)
(ellenszenves/semmirekellő) alak

get jelentése példamondatokkal

But getting more information is proving difficult.

Our officers are getting much more professional.

Everyone says music is getting more physical again.

I may comment upon without getting second opinion.

We still got–are getting–old.

Szócikk get. Get jelentése, get magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

get jelentése kifejezésekkel

get-together
összejövetel, találkozás, találkozó
get-out
szökés, szabadulás, kiszabadulás, kiút, kivezető út
get-up
ruha, öltözék, álruha, kikészítés, kivitel, kiállítás (könyvé), adjusztálás (árué)
ill-gotten
ebül szerzett
get about
jár-kel, jön-megy, sok helyen megfordul, mindenfelé utazik, híre jár vminek
get above yourself
elbizakodik, felül a magas lóra, nagyra van magával
get across (to sb) | get sth across (to sb)
megértet vmit (vkivel), megmagyaráz vmit (vkinek), elhitet, elfogadtat vmit (vkivel), megértésre talál (információ)
get ahead (of sb)
előrejut, haladást ér el, boldogul, érvényesül, viszi vmire, túltesz vkin, túlszárnyal vkit, előbbre jut (vkinél)
get along
továbbindul, továbbmegy, útnak indul, halad/boldogul vhogy vmivel, megvan, boldogul, túlél
get around
jár-kel, jön-megy, sok helyen megfordul, mindenfelé utazik, híre jár vminek, rávesz vkit vmire
get at sb
(állandóan) leszól, bírál, kritizál vkit, kifakad vki ellen
get at sb/sth
elér vmit/vkit, hozzáfér vkihez/vmihez
get at sth
megtud vmit, rájön vmire, kiderít vmit, (burkoltan) céloz vmire, sejtet vmit, ki akar lyukadni vhova, mondani akar vmit
get away
elmegy vhova, üdül, vakációzik, menj már! (hitetlenkedés, kétkedés), elmenekül, megszökik, elszökik, szabadul, elszabadul
get away (from ...)
szabadul, elszabadul vhonnét, megszökik, elszökik, elmenekül vhonnét, eltávozik vhonnét
get away with sth
meglép vmivel, megússza vmivel (kis büntetéssel), (büntetlenül) megúszik vmit
get back
visszatér
get back (in)
visszatér, újra választást nyer (párt)
get back at sb
revánsot vesz, megtorol vmit vkin, visszaad vkinek vmit, visszavág vkinek
get back to sb
visszajelez vkinek (kért információt)
get back to sth
visszatér vmire

További get jelentések

get behind (with sth)
lemarad, elmarad vmivel/vmiben, lemaradásban van vmivel, hátralékban van vmivel
get by | get by in sth | get by on sth | get by with sth
megél vhogy vmiből, kijön vmiből, elboldogul vhogy vmivel
get down (of children)
elhagyja az asztalt (evés után)
get down to sth
hozzálát vmihez, nekilát, nekifog vminek, rátér vmire
get in on sth
részt vesz vmiben
get in with sb
jó viszonyba kerül vkivel, jóba kerül/lesz vkivel
get in | get into sth
megérkezik vhova, megnyeri a választást, bejut vhova (beválasztják, felveszik)
get into sth
felhúz, felvesz, belebújik (ruhába), belegyömöszöli magát (ruhába), belefog (foglalkozásba), vmibe elegyedik/merül, vmibe keveredik (átv.), kezd vmibe, rászokik vmire, szokást felvesz, érdeklődni kezd vmi iránt, érdekli vmi, beleszokik vmibe, megismer vmit, megtanul vmit, belejön vmibe, begyakorolja magát vmibe
get into sth | get sb into sth | get yourself into sth
vmilyen állapotba/helyzetbe kerül/jut, vmilyen állapotba/helyzetbe hoz/juttat vkit
get off
elélvez
get off (with sth)
megúszik vmit (komolyabb sérülés nélkül)
get off (with sth) | get sb off (with sth)
megúszik vmit (vmivel) (komolyabb büntetés nélkül), felmentik, hagy vkit megúszni (vmivel) (kis büntetéssel), felment vkit
get off on sth
felizgul vmitől, ráizgul vmire (ált. szexuális értelemben)
get off sth | get sb off sth
abbahagy (egy témát), abbahagyat (egy témát)
get off with sb
lefekszik vkivel, szexuális kapcsolatba kerül/kezd vkivel, összejön vkivel, viszonyt kezd vkivel
get off | get off sb
leszáll, hagy (nem érint/fogdos/tapogat), leszáll vkiről, békén hagy vkit
get off | get off sth
eltávozik (engedéllyel munkahelyről), leszáll (járműről)
get off | get sb off
útnak indul, útnak indít, elalszik, elaltat vkit
get on
halad/boldogul vhogy vmivel, érvényesül, sikeres vmiben, megvan, boldogul, túlél
get on to sb
kapcsolatba lép vkivel (telefonon, levélben, stb.), rájön vkinek a dolgaira
get on to sth
rátér vmire (egy témára)
get on with sth
boldogul/halad vhogy vmivel, tovább folytat vmit
get on/along with sb | get on/along (together)
jól megfér/kijön vkivel, jóban van vkivel
get out
kijut, kiszivárog, ismertté válik
get out (of sth)
kimegy (vhonnét), kifelé!, kiszáll (vmiből), kiszabadul, kijut, menj már! (hitetlenkedés)
get out of sth
kibújik vmi alól, kihúzza magát vmiből, kitér vmi elől, leszokik vmiről, felhagy egy szokással
get over sth
elintéz vmit, leküzd, legyőz vmit, úrrá lesz vmin
get over sth/sb
túlteszi magát vmin, kihever vmit
get round/around sb
levesz vkit a lábáról, leszerel vkit, meglágyítja a szívét vkinek, rávesz vkit
get round/around sth
megold, elintéz vmit
get round/around to sth
időt talál vmire, időt tud szakítani vmire, sort tud keríteni vmire
get sb down
elkeserít vkit, lehangol, elkedvetlenít vkit
get sb in
szerez vkit (egy munkára)
get sb through sth
átsegít vkit vmin (vizsgán)
get sb up as sth | get yourself up as sth
vki/vmi másnak öltözik/öltöztet
get sb/sth together
összegyűjt, összeszed vkiket/vmiket, összehív vkiket
get sth back
visszaszerez, visszanyer vmit, visszakap vmit
get sth down
(nehezen) lenyel vmit, feljegyez/lejegyez vmit
get sth in
betakarít (termést), begyűjt, beszerez, alkalma/lehetősége van vmire, sikerül időt/alkalmat találni vmire
get sth off
elküld, felad vmit (postán, levélben)
get sth out
kiad, publikál, elkészít, összeállít vmit, (nehezen) kimond/kiad (hangot), megold, kitalál
get sth out of sb
kiszed vmit vkiből, elszed vmit vkitől