general jelentése magyarul

General jelentése példákkal az EnSzótárban. General magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

general melléknév kiejtése 1. General gyakorisága 1.
átfogó, általános (a legtöbb/minden embert/dolgot érintő)
általános (nem specializált)
közös, köz-
általános, általánosan érvényes, egyetemes
általános, szokásos, megszokott
határozatlan, megközelítő
általános (nem részletes) (információ, leírás, stb.)
fő-
general főnév kiejtése 2. General gyakorisága 2.
tábornok
hadseregtábornok
vezérőrnagy, altábornagy
generális (rendé)
a nagyközönség, a közvélemény

general jelentése példamondatokkal

In general police received little professional training.

The report says general operations are stable.

A few general points are worth highlighting.

In general nowadays short term sugar is being selected.

Moves are listed under general categories whenever possible.

Szócikk general. General jelentése, general magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

general jelentése kifejezésekkel

attorney general
legfőbb államügyész (UK), igazságügy-miniszer (US)
brigadier general
dandártábornok
general delivery
postán maradó küldemény
general election
általános választás, országos képviselőválasztás, országos választás
general headquarters
főhadiszállás
general hospital
közkórház, hadikórház
general practitioner
általános orvos
general public
nagyközönség, közvélemény
general staff
vezérkar
general store
áruház
general strike
általános sztrájk
lieutenant general
altábornagy, főparancsnok
major general
vezérőrnagy
secretary general
titkár, titkárságvezető
accounting general
állami főszámvevő
adjutant general
főhadsegéd, tábornok vezérkari segédtisztje, legfőbb szállásmester
as a general rule
általában, általában véve, általánosságban
be a general favourite
közkedvelt, mindenki szereti, közönség kedvence
be a general reader
mindent elolvas
by general compact
közös megegyezéssel
come into general use
elterjed, közhasználatúvá válik

További general jelentések

consul general
főkonzul
consulate general
főkonzulátus
general American
köz-amerikai
general accounting office
legfőbb állami számvevőszék
general aspect
összkép, összbenyomás
general assembly
közgyűlés
general board
egyetemi tanács
general business office
általános kereskedelmi ügynökség
general certificate of education
érettségi bizonyítvány
general confession
egyetemes gyónás, közgyónás, általános gyónás
general council
egyetemes zsinat
general crisis
általános válság, általános gazdasági válság
general dealer
vegyeskereskedő
general directions
direktíva
general editor
főszerkesztő
general effect
összhatás
general engineering
általános gépészet
general expenses
állandó költségek, általános költségek, fix költségek
general farming
vegyes üzemű gazdálkodás
general feeling
közhangulat
general gender
köznép
general holiday
hivatalos munkaszüneti nap
general idea
átfogó kép
general impression
összhatás
general lines of the party's policy
párt politikájának fő vonala, párt politikájának fő irányvonala
general linguistics
általános nyelvészet
general man
mindenes férfi, házi tótumfaktum
general manager
vezérigazgató
general meeting
közgyűlés, nagygyűlés
general of the army
hadseregtábornok
general officer
tábornok
general overhaul
nagyjavítás, generáljavítás
general paralysis
általános bénulás
general pardon
közkegyelem, amnesztia
general partnership
közkereseti társaság
general post
helycserés társasjáték, reggeli postakézbesítés, reggeli posta, helycsere
general post office
főposta
general quarters
harci riadó
general reader
olvasók, olvasóközönség
general reconnaissance
általános felderítés
general resemblance
felületes hasonlóság
general rush
tülekedés, tolongás