gain jelentése magyarul

Gain jelentése példákkal az EnSzótárban. Gain magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

gain ige kiejtése 1. Gain gyakorisága 1.
Ragozott alakok: gains, gaining, gained
elnyer
szerez
megszerez
nyer
keres
siet (óra)
hízik
elér
megérkezik vhova
előnyére van
hasznára van
hasznot húz vmiből
gyarapszik
gain főnév kiejtése 2. Gain gyakorisága 2.
nyereség
haszon
előny
gyarapodás
növekedés
nagyobbodás
erősítés
sietés (óráé)
csapfészek
csaplyuk

gain jelentése példamondatokkal

The final objectives were largely gained before dark.

The psychological limit is gained through more knowledge.

The organism slowly gained increasingly precise visual information.

So why is complementary medicine gaining popularity?

Short term gain against longer term sustainability.

Szócikk gain. Gain jelentése, gain magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

gain jelentése kifejezésekkel

gain on
tért hódít, utolér
I would not do it to gain the whole world
a világ minden kincséért sem tenném meg
I would not do it to gain the whole world
a világon semmiért sem tenném meg
eager for gain
kapzsi, haszonleső, nyereségvágyó, hasznot hajhászó
gain a firm hold over sb
befolyásra tesz szert vki felett, hatalomra tesz szert vki felett
gain a foothold
megveti a lábát
gain a footing
megveti a lábát
gain a hearing
meghallgatást nyer
gain adherents
követőkre talál
gain admittance into a place
sikerül bejutnia vhova
gain admittance to sb
bejut vkihez, bebocsátást nyer vkihez
gain ascendancy over sb
fölénybe kerül kivel szemben
gain credence
hitelre talál, elhiszik
gain ground
tért hódít
gain in prestige
növekszik a tekintélye
gain in weight
súlygyarapodás
gain of the waters
áradás
gain one's end
eléri célját
gain one's subsistence
megkeresi a szükségleteit, előteremti a szükségleteit
gain sb over
meggyőz vkit, megnyer vkit
gain sb's affection
elnyeri vki szeretetét

További gain jelentések

gain sb's ear
megnyeri vki jóindulatú figyelmét, magára vonja vki jóindulatú figyelmét, kihallgatást kap vkitől, meghallgatást nyer vkinél
gain sb's favour
megnyeri vki tetszését, megnyeri vki kegyeit, megnyeri vki pártfogását
gain strength
megerősödik
gain the day
felülkerekedik, győz, diadalmaskodik, győzedelmeskedik
gain the good graces of sb
megkedvelteti magát kivel, kegyeibe jut vkinek, kegyeibe kerül vkinek
gain the upper hand of sb
fölébe kerekedik vkinek
gain upon
tért hódít, utolér
gain weight
hízik, meghízik, súlyosabb lesz, növekszik a súlya, súlyban gyarapszik
greed of gain
nyereségvágy
have gained a warm place
meleg fogadtatásra talál
have nothing to gain by
semmit sem nyerhet azzal, ha, semmit sem nyerhet azzal, hogy
he who gains time gains everything
aki időt nyer, mindent nyer, aki időt nyer, életet nyer
ill-gotten gains seldom prosper
ebül szerzett jószág ebül vész el
my gain is your loss
az én hasznom a te károd
no gains without pain
mindenért meg kell szenvedni, nincsen rózsa tövis nélkül
nothing venture nothing gain
aki mer az nyer
nothing ventured, nothing gained
kockázat nélkül nincs nyereség
set off a gain againts a loss
nyereséget veszteséggel szembe állít