from jelentése magyarul

From jelentése példákkal az EnSzótárban. From magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

from elöljárószó kiejtése. From gyakorisága.
-tól, -től, -ról, -ről, -ból, -ből (térbeli, sorrendbeli kiindulópont)
-tól, -től (távolság vmitől)
-tól, -től (kezdő időponttól)
-ból, -ből (eredet, származás)
-ből, -ből (keletkezési idő jelzése)
-ról, -ről, -ból, -ből (az kiinduló értékről/állapotból)
-tól, -től, -ből, -ből (egy adott pozícióból/nézőpontból)
-ból, -ből (készül/van vmiből)
-ről, -ről, -tól, -től (eltávolítás, elválasztás)
-tól, -től (megelőzés, védelem vmitől)
-tól, -től, miatt, következtében
-ból, -ből (információforrás)
-tól, -től (megkülönböztetés/összehasonlítás jelzése)

from jelentése példamondatokkal

The big cities might benefit from being cut free.

And nothing has been gained from many words.

It include speakers from almost every area.

Examples are taken from various religious traditions.

Much important social research results from war.

Szócikk from. From jelentése, from magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

from jelentése kifejezésekkel

back away (from sb/sth)
elhátrál vmi/vki elől
back down (on/from sth)
visszavon (véleményt, stb.), meghátrál, visszakozik, visszatáncol
back off (from sth)
meghátrál, visszavon (véleményt, stb.), visszakozik, visszatáncol, visszavonul, lehiggad, lejjebb veszi a hangot
be left over (from sth)
marad, megmarad (vmiből)
change over (from sth) (to sth)
áttér, átvált
come away (from sth)
leválik, lejön, letörik, leszakad
come down (from ...)
elhagyja az egyetemet (végez/vakációra)
come down (from ...) (to ...)
lejön (északról délre/egy kisebb helységbe)
come from ...
... -ból jön, ...-ból származik
come from sth
származik/jön vhonnét, készítik vmiből
come of/from sth
az eredménye vminek, vmiből ered
come over (to ...) (from ...)
átmegy, átutazik (vhova messzire)
come up (to ...) (from ...)
felmegy vhova (délről/nagyobb helységbe)
draw back (from sth/from doing sth)
visszakozik, habozik
draw sth from sb/sth
vesz/szerez vmit vhonnan
get away (from ...)
szabadul, elszabadul vhonnét, megszökik, elszökik, elmenekül vhonnét, eltávozik vhonnét
go down (from ...)
elhagyja az egyetemet, befejezi tanulmányait, vakációra megy
go down (to ...) (from ...)
lemegy vhova vhonnét (délre, városból vhova, stb.)
go up (to ...) (from ...)
felmegy (vhova vhonnét) (északra, nagyobb városba, stb.)
hear from sb | hear sth from sb
hírt/levelet/telefonhívást kap vkitől
hold back (from doing sth) | hold sb back (from doing sth)
habozik, tétovázik, tartózkodik vki vmitől, visszatart vkit vmitől

További from jelentések

issue from sth
kijön, kiáramlik
keep away (from sb/sth)
távol tartja magát, távol marad (vkitől/vmitől)
keep back (from sb/sth)
távol marad vkitől/vmitől
keep from sth | keep yourself from sth
megáll vmit (nem tesz meg vmit), tartózkodik vmitől
keep sb back (from sb/sth)
távol tart vkit, visszatart vkit (vkitől/vmitől)
keep sb from sth
megakadályoz/meggátol vkit vmiben, visszatart vkit vmitől
keep sb/sth away (from sb/sth)
távol tart vkit/vmit (vkitől/vmitől)
keep sth back (from sb)
elhallgat/eltitkol vmit, visszatart vmit
keep sth from sb
elhallgat/eltitkol vmit vki elől
keep sth from sth
kiküszöböl/kihagy vmiből vmit
lead off (from) sth
egy helyről indul/kiindul, elvezet vmi vhonnét
look up (from sth)
felnéz, feltekint (vmiről)
put out (to .../from ...)
kihajózik, kifut (hajó)
run away (from sb/...)
elrohan, elszalad vhonnét, elmenekül, elszökik vhonnét
run away from sth
elfut/elszalad vmi elől (átv.)
screw sth from/out of sb
kifacsar, kicsikar vmit vkiből
set sb/sth apart (from sb/sth)
megkülönböztet vkit/vmit (vkitől/vmitől)
set sth back (from sth)
vmilyen távolságra elhelyez (vmitől) (épületet)
spin off (from sth) | spin sth off (from sth)
kipattan vmiből (vmi új/váratlan dolog)
split away/off (from sth) | split sth away/off (from sth)
lehasít, leszakít, lehasad, leszakad
stand back (from sth)
hátravonul, visszahúzódik, hátrább áll, hátrébb helyezkedik el vmitől, kívülről nézve gondol át egy helyzetet
stand out (from/against sth)
szembeötlik, kiugrik, élesen kirajzolódik
stem from sth
ered vmiből
take away from sth
elvesz vmiből, lebecsül, becsmérel vmit
take over (from sb) | take sth over (from sb)
átvesz, átvállal vmit vkitől, átveszi a hatalmat (párt, ország, stb. felett)
take over (from sth)
fölébe kerül vminek, uralkodóvá válik (nagyobb/fontosabb, stb. lesz), helyettesít vmit
turn sb away (from sth)
visszafordít (vhonnét), nem enged be vhova
turn sb out (of/from sth)
kidob, kikerget vkit (vhonnét)
want sth from/out of sth/sb
akar/vár vmit vkitől/vmitől
(a) home away from home
második otthon, olyan mint otthon
(a) home from home
második otthon, olyan mint otthon
(from) hand to mouth
máról holnapra való, tengődő, nyomorgó, bizonytalan (élet)
... from hell
... a pokolból (kellemetlen/zűrös példája vminek)
I didn't know the one from the other
nem tudtam egyiket a másiktól megkülönböztetni
I expect no more trouble from that quarter
onnan már nem várok több bajt, innen már nem várok több bajt, erről az oldalról már nem várok több bajt, arról az oldalról már nem várok több bajt
I got it from him
tőle tudtam meg, ő mondta nekem
I know it from a good source
biztos forrásból tudom, megbízható forrásból tudom
a cry went up from the crowd
kiáltás tört fel a tömegből
a wise man can learn from a fool
a bolond is mond néha okosat, az ellenségtől is tanul az okos, bolondságból tanulni bölcsességet
abscond from sth
elszökik vmi elől, elbújik vmi elől, elrejtőzik vmi elől
absent oneself from sth
távol marad vmitől
abstain from doing sth
tartózkodik vmi megtételétől