forward jelentése magyarul

Forward jelentése példákkal az EnSzótárban. Forward magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

forward határozószó kiejtése 1. Forward gyakorisága 1.
előre
tovább
forward melléknév kiejtése 2. Forward gyakorisága 2.
elülső
előre haladó
korai
koraérett
haladó szellemű
buzgó
arcátlan
pimasz
forward főnév kiejtése 3. Forward gyakorisága 3.
csatár
forward ige kiejtése 4. Forward gyakorisága 4.
Ragozott alakok: forwards, forwarding, forwarded
továbbít
elküld
szállítmányoz
előmozdít
elősegít
hajtat

forward jelentése példamondatokkal

Exchange traded forward contracts are called futures contracts.

The answers put forward are often controversial.

Half moved forward and half walked backwards.

You are going forward toward something great.

The current bill being put forward violates religious freedom.

Szócikk forward. Forward jelentése, forward magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

forward jelentése kifejezésekkel

forward-looking
előretekintő, újító, haladó
centre forward
középcsatár
carry forward
átvisz, áthoz
come forward
jelentkezik vmivel (ötlettel, információval, stb.), előjön/előáll vmivel, felajánlja szolgálatait
look forward
alig vár vmit, előre örül vminek
put sb/sth forward | put yourself forward
előterjeszt, javasol vkit/jelentkezik, kínálkozik (állásra, jelöltnek, stb.)
put sth forward
előbbre tesz/hoz (találkozót, stb.), előre igazít (órát), javasol, előterjeszt (tervet, ötletet, stb.)
step forward
előáll, előlép
backwards and forwards
előre-hátra, ide-oda
balance carried forward
egyenlegátvitel, szaldóátvitel
bend forward
előrehajol
berth forward
elöl van a kabinja, elöl van a hálóhelye
bring forward a motion
javaslatot tesz
bustle forward
ügybuzgóan előrefurakodik
carriage forward
fuvardíj utánvételezve
carried forward
átvitel
center forward
középcsatár
crane forward
előrenyújtja a nyakát, előrenyújtja a fejét
dash by the forwards
szélsők lefutása
forward split
spárga
forward splits
spárga

További forward jelentések

forward spring
korán beköszöntő tavasz
forwarding agency
szállítmányozási vállalat
forwarding contract
fuvarszerződés
forwarding instructions
szállítási utasítás
lean forward
előrehajol, előredől
lunge forward
hirtelen előrelendül, előretör, előreveti magát
make a dash forward
előrenyomul, előront
pay it forward
továbbad (kapott szívességet másnak)
press forward
előreözönlik, siettet, sürget, unszol, előnyomulás, előrenyomulás
push oneself forward
törtet
pushing forward
előretörés
pushing of oneself forward
tapintatlanság
put the clocks back/forward
vissza/előre állítja az órát
spur forward
lóhalálában vágtat
start forward
előreugrik