form jelentése magyarul

Form jelentése példákkal az EnSzótárban. Form magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

form főnév kiejtése 1. Form gyakorisága 1.
alak, forma
megjelenési forma
fajta, változat
formaság, formalitás, előírás
űrlap, kérdőív
(iskolai) osztály (első, második, stb.)
forma, erőnlét, kondíció (sport)
támla nélküli pad, iskolai pad
nyomóforma
fészek, vacok, nyúlüreg
zsalu, zsaluzat, zsaluzás
form ige kiejtése 2. Form gyakorisága 2.
Ragozott alakok: forms, forming, formed
alakít, létrehoz
alkot, képez
kialakul, formálódik, létrejön
(kapcsolatot) kialakít
(szavakat, hangokat) formál
(új szót) alkot
formál, alakít, kialakít (vmilyen formát)
formáz, vmilyen formája van
alakzatba rendez/rendeződik
formál (véleményt, jellemet, stb.)

form jelentése példamondatokkal

The general expanded form is shown below.

The sixth form uniform is currently being changed.

The future tense form is seldom used.

The viral form is usually less severe.

Most commercial general liability policies provide broad form contractual liability coverage.

Szócikk form. Form jelentése, form magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

form jelentése kifejezésekkel

re-form
újjáformál, újjáformálódik, újjáalakul
art form
műforma
habit-forming
függőséget okozó (kábítószer)
application form
kérvényűrlap, űrlap, jelentkezési lap, jelentkezési ív, vízumkérőlap, részvényjegyzési űrlap
be formed
megalakul
canonical form
kanonikus alak
checking form
ellenőrző cédula, ellenőrző karton
clipped form
rövidített szóalak
commodity form
áruforma, árualak
double form of pneumonia
kétoldali tüdőgyulladás
equivalent form
azonos forma
fill in a form
kitölt egy űrlapot
first form
általános iskola első osztálya, elemi iskola első osztálya
form a climax
tetőpontra hág
form a correct estimate of sth
pontos véleményt alkot vmiről
form a deposit
lerakódik
form a league against sb
összefog vki ellen, szövetkezik vki ellen, szövetséget köt vki ellen
form a queue
sorba áll
form a quorum
határozatképes létszámban vannak jelen
form a rounded whole
kerek egészet alkot, összetartozó egységet alkot
form in the lathe
esztergál

További form jelentések

form line
sorba áll, sorakozik, felsorakozik
form of a wedge
ék alakú
form of address
megszólítás, címzés
form of life
életforma
form two deep!
kettesével indulj!
higher forms
felsőfokú osztályok, felsőfokú iskolai osztályok
historical form of appearance
történelmi megjelenési forma
in form
formában van (sport)
in some form or other
így vagy úgy, vmilyen formában
of form
formai
off form | out of form
nincs formában (sport)
on form
formában van (sport)
police form
rendőrségi bejelentőlap
pull the form in pieces
nyomóformát oldalakra szétszed
second form
hetedik osztály
skip a form
ugrik egy osztályt
standard form of capital
tőke alapformája
standing form
állószedés
stay in a form for a second year
osztályt ismétel
third form
harmadik osztály
true to form | true to type
a szokásos módon
upper forms
felső osztályok
weak form
gyenge ejtésű alak, gyenge kiejtésű alak