force jelentése magyarul

Force jelentése példákkal az EnSzótárban. Force magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

force 1 főnév kiejtése 1. Force gyakorisága 1.
(fizikai) erő
erőszak
(mentális) erő
(vmilyen) erő (csoport/szervezet)
force 1 ige kiejtése 2. Force gyakorisága 2.
Ragozott alakok: forces, forcing, forced
erővel keresztültör vmin
erővel betör vhova
erőszakkal felnyit/feltör
(vmilyen helyzetbe/állapotba) erőltet vmit
kieerőltet vmit
kierőszakol vmit
(üvegházban) hajtat, meghajtat (növényt)
rákényszerít vkit vmire
beleerőltet vkit vmibe
force 2 főnév kiejtése 3. Force gyakorisága 3.
vízesés

force jelentése példamondatokkal

The task force decided against attempting a trial.

Our sales force are primarily telephone based.

The small allied force was soon heavily engaged.

The constraint equations may force such policy actions.

This simple formula assumes force is constant.

Szócikk force. Force jelentése, force magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

force jelentése kifejezésekkel

tour de force
bűvészmutatvány, ügyes teljesítmény
force-feed
erőszakkal táplál, mesterségesen táplál, töm
air force
légierő, légi haderő
armed forces
fegyveres erők
centrifugal force
centrifugális erő
forced landing
kényszerleszállás, kikényszerített partraszállás
labour force
munkaerő
police force
rendőrség, karhatalom
task force
különítmény
force oneself on/upon
(nőt) megerőszakol
force sb out
távozásra kényszerít (pozícióból, állásból)
force sb/sth on/upon sb
rákényszerít vmit vkire, ráerőltet vmit vkire
force sth back
visszakényszerít, visszafojt (érzést)
force sth down
leerőltet (ételt, italt), leszállásra kényszerít (repülőt, stb.)
force sth out of sb
kiszed vkiből vmit (átv.)
balance of forces
erőviszonyok
be forced upon sth
kényszerítve van valamire
be in force
érvényben van, hatályban van
binding force
kötési erő, kohéziós erő
body pulled by a force
erő által vonzott test
buoyant force
felhajtóerő

További force jelentések

by force
erőszakkal
by force of
vmi által/révén, vminek a segítségével
by main force
erőszakkal, teljes erővel, teljes erőből
by sheer force
puszta erőből, puszta erővel, nyers erőszakkal
co-operative forces
egyesült erők, egyesített erők, szövetkezett erők
cohesive force
kohéziós erő
come into force
érvénybe lép, hatályba lép
concurrent forces
egy pontban támadó erők
expansive force
expanziós erő, feszítő erő, tágító erő
field of force
erőtér
flux of force
erő vektorintegrálja
force a door open
feltöri az ajtót
force air into the carburettor
levegőt nyom a karburátorba
force an ace
ütőkártya kijátszására kényszerít, ütőkártya felhasználására kényszerít, ásszal üttet
force an action
harcra kényszeríti az ellenséget
force an entrance into a house
erővel hatol be egy házba, erőszakkal hatol be egy házba
force an open door
nyitott kaput dönget
force back one's tears
visszafojtja könnyeit
force constant
erőállandó
force fruit
sietteti a gyümölcs érését
force of gravity
nehézségi erő, gravitáció
force one's way
utat tör magának
force one's way through the press
átvágja magát a tömegen, utat tör magának a tömegben
force out
kinyom, kiprésel, kikényszerít
force sb into doing sth
kényszerít vmire, kényszerít vkit vminek a megtételére
force sb into the room
betuszkol vkit a szobába
force sb to confess
vallomást erőszakol ki vkiből, vallomást csikar ki vkiből, beismerést erőszakol ki vkiből
force sb to do sth
kényszerít vkit vminek a megtételére
force sb's chastity
elveszi vki ártatlanságát
force sb's hand
kényszerít vkit, rákényszerít vkit vmire
force sth from sb
kicsikar vmit vkitől
force sth into sth
beleerőszakol vmit vmibe
force sth on sb
ráerőltet vmit vkire
force sth open
feltör
force sth upon sb
rákényszerít vmit vkire
force the bidding
gyorsan felhajtják az árat (árverésen)
force the engine
erőlteti a motort
force the issue
azonnali döntésre kényszerít
force the pace
nagy iramot erőltet
force to do sth
kényszerít megtenni vmit
forced air
mesterséges huzat
forced bid
kényszerlicit