foot jelentése magyarul

Foot jelentése példákkal az EnSzótárban. Foot magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

foot főnév kiejtése. Foot gyakorisága.
Többes szám: feet
láb, lábfej
lábazat
talp
talpazat
alsó rész
gyalogság
versláb
láb (hosszmérték, 0,3048 m)
lerakódás

foot jelentése példamondatokkal

My foot goes down – automatic points loss.

The left foot has possibly artificially added toes.

The drop foot gait cycle requires more exaggerated phases.

This rock was three hundred feet high.

Certain departments employ officers whose primary function is foot patrol.

Szócikk foot. Foot jelentése, foot magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

foot jelentése kifejezésekkel

athlete's foot
lábujjak közötti kipállás
club foot
tuskóláb, dongaláb
first-foot
az első látogató az újévben
splay-foot
lúdtalp
I'll not stir a foot!
egy tapodtat sem mozdulok!
at the foot of the page
lap alján
be dead on one's feet
kimerült, hullafáradt, dögfáradt, meg van rogyva
begin to feel to one's feet
kezdi kiismerni magát, kezd önbizalmat nyerni
bind/tie sb hand and foot
a kézét és lábát összekötözi
carry sb off his feet
ámulatba ejt, leveszi a lábáról
cubic foot
köbláb
cut the grass under sb's feet
megelőz vkit, elébe vág vkinek
drag one's feet
sántít, húzza a lábát, csoszog, csoszogva jár, vonakodva csinál vmit, sok huzavona után csinál vmit, szándékosan lassítja vminek a menetét
elephant's foot
elefántláb
feet to the fire
lábbal a tűz felé
find one's feet
lábra kap, megveti a lábát (egy területen/tevékenységben)
fleet of foot
gyors lábú
foot and horse
gyalogság és lovasság
foot blister
lábfeltörés
foot it
gyalogol, kutyagol, táncol
foot the bill
vállalja a költségeket, fizeti a költségeket, vállalja a felelősséget, vállalja a következményeket

További foot jelentések

foot the floor
táncol
foot up
összesen kitesz, összegez, összead
from head to toe/foot
tetőtől talpig
get on one's feet
feláll, feltápászkodik, felszólal, erőre kap, lábra áll
get one's foot on the ladder
nekikezd vminek
get there with both feet
sikert ér el, beérkezik
get to one's feet
felugrik
go on foot
gyalog megy
have a crippled foot
nyomorék a fél lába, béna a fél lába, féllábra nyomorék, félábra sántít
have the ball at one's feet
kedvező alkalma nyílik, jó kilátási vannak, csak a kezét kell kinyújtania vmi után
have to foot the bill
bennmarad a pácban
he is six foot and a bit over
hat lábnál mivel magasabb
he used to race me off my feet
mindig olyan iramot diktált, amit nem bírtam
in one's stocking feet
harisnyában
keep one's feet
állva marad, megáll a lábán
land on one's feet
talpra esik, előnyös helyzetbe kerül
lay one's homage at sb's feet
hódolatának ad kifejezést vki előtt
light on one's feet
talpra esik
mark of foot
lábnyom
my foot has gone to sleep
elzsibbadt a lábam
my foot is asleep
elzsibbadt a lábam
not move hand or foot
kezét lábát nem mozgatja, teljesen mozdulatlan, tétlen
not to let the grass grow under one's feet
időveszteség nélkül nekivág vminek, halogatás nélkül nekivág vminek, teketória nélkül belefog vmibe
on (or by) foot
gyalog, gyalogosan
prices per foot run
ára folyólábanként
put one's feet down
sarkára áll
put one's foot down
sarkára áll, erélyesen lép fel, nem enged a negyvennyolcból
put the foot down
sarkára áll, erélyesen lép fel, nem enged a negyvennyolcból
put the shoe on the right foot
oda üt, ahová kell, tudja, ki a bűnös, tudja, ki a felelős
quick of foot
fürge lábú, fürge járású, könnyű léptű
run sb off his feet
alaposan megjárat vkit
scuff one's feet
csoszog
serve sb hand and foot
buzgón kiszolgál vkit, buzgón szolgál vkit, teljesen kiszolgál vkit
set foot on shore
szárazföldre lép, partra száll
set sth on feet
elindít
shake a foot
táncol
shuffle one's feet
csoszog, csoszogva jár
six feet and better
hat lábnál is magasabb
slither one's feet
csoszog
spring to one's feet
talpra ugrik
stamp one's foot
dobbant
stand on one's own (two) feet
a saját lábára áll, a saját lábán áll