fit jelentése magyarul

Fit jelentése példákkal az EnSzótárban. Fit magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

fit ige kiejtése 1. Fit gyakorisága 1.
Ragozott alakok: fits, fitting, fitted/fit / fits, fitting, fit
megfelel, alkalmas, jó vmire
illik vkire/vmire/vmihez
jól áll (ruha)
illeszt
összeillik, beleillik, odaillik, hozzáillik
elfér, belefér
fit melléknév kiejtése 2. Fit gyakorisága 2.
Fokozás: fitter, fittest
megfelelő, alkalmas, használható, jó (vmire)
helyes, illendő, illő
célszerű
egészséges, fitt
fit főnév kiejtése 3. Fit gyakorisága 3.
roham, görcs
szeszély

fit jelentése példamondatokkal

Never was man less fit to die.

It should fit tight against the bore.

These articles should fit our editorial guidelines.

Many car enthusiasts fit custom wheels today.

This since the screw must fit tight.

Szócikk fit. Fit jelentése, fit magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

fit jelentése kifejezésekkel

ill-fitting
rosszul álló/nem méretes (ruha)
fitting room
próbaterem
close-fitting
testhez álló
easy-fitting
kényelmes
loose-fitting
laza, bő
tight-fitting
testhez álló
fit in
beilleszkedik, beilleszt, összeilleszt, egymásba illeszt, összeegyeztet
fit in with sth
összhangban van vmivel
fit into
beleilleszt
fit out
felszerel, ellát
fit together
összeillik, beleillik, odaillik, hozzáillik, illeszkedik
fit up
felszerel, ellát
I can't fit this part in
ezt a darabot nem tudom a helyére illeszteni
I'll fit in an hour for you
találok majd egy órát a számodra, szakítok majd egy órát a számodra
apoplectic fit
gutaütés
as fit as a fiddle
makkegészséges
basalt fitting
bazaltburkolat
be seized with a fit of coughing
köhögési roham fogja el
can you fit the lid on?
rá tudod szerelni a tetejét?, rá tudod erősíteni a tetejét?
ceiling fitting
mennyezetvilágító armatúra, mennyezetvilágítás, mennyezetlámpa
coat made to fit tight round the waist
derékban szorosan szabott kabát, derékban feszesen szabott kabát, svájfolt kabát

További fit jelentések

coat of an easy fit
kényelmes szabású kabát
drive fit
bevert illesztés, sajtolt illesztés, kis meghajtó fogaskerék
easy fit
kézzel beilleszthető illeszték
easy running fit
könnyen futó illesztés
engine fitter
géplakatos
fit a library with shelves
polcokat szerel fel a könyvtárba
fit as a fiddle
makkegészséges
fit for habitation
lakható, lakásra alkalmas
fit for service
katonai szolgálatra alkalmas
fit of ague
lázroham, hidegrázás, hideglelés
fit of blues
rossz hangulat, rosszkedv, lehangoltság
fit of generosity
nagylelkűségi roham
fit of nerves
idegroham
fit of passion
dühroham, indulatkitörés
fit of pique
ingerültség, ingerült hangulat
fit on
befog, próbál, felpróbál, rászerel
fit oneself for college
egyetemi felvételi vizsgára készül
fit oneself into one's surroundings
beleilleszkedik környezetébe
fit oneself to one's surroundings
beleilleszkedik környezetébe
fit out sb for school
beszerzi az iskolaszereket vki részére
fit parts
összeilleszti a részeket, összeszereli a részeket
fit parts together
összeilleszti a részeket, összeszereli a részeket
fit sb like a glove
mintha rá szabták volna, mintha rá öntötték volna
fit sb to do sth
előkészít vkit vmire, kiképez vkit vmire
fit tight
testhez simul, szűk
fit to a nicety
mintha rá szabták volna, mintha rá öntötték volna
fit well
jól áll
fit with
ellát mivel, felszerel mivel
fit/fill the bill
megfelel, alkalmas vmire
fitted cupboard
beépített szekrény
fitting allowance
illesztési ráhagyás
fitting answer
talpraesett válasz
fitting of land
talaj-előkészítés
fitting on
ruhapróba, próba
fitting out
felszerelés, berendezés
fitting school
egyetemi előkészítő
fitting shop
szerelőműhely
fitting together
szerkesztés, felszerelés, összeszerelés
fitting up
felszerelés, összeszerelés, berendezés
go to the tailor's to be fitted
próbára megy a szabóhoz
hand fitting
kézi szerelés
have a fit of blues
rosszkedvű, nyomott hangulatban van