find jelentése magyarul

Find jelentése példákkal az EnSzótárban. Find magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

find ige kiejtése 1. Find gyakorisága 1.
ps: found pp: found e3/-ing: finds, finding
rátalál, rábukkan, felfedez (véletlenül/váratlanul)
jelenlevőnek/fellelhetőnek azonosít vmit vhol
elér/megérkezik vhova
find főnév kiejtése 2. Find gyakorisága 2.
(régészeti) lelet
felfedezett (érdekes/tehetséges vki)

find jelentése példamondatokkal

The major elements found are listed below.

The police denied having found fifteen bodies.

Metal roofing was found wrapped around trees.

My problem was finding certain character narrative concerns.

I find vector graphics often quite boring.

Szócikk find. Find jelentése, find magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

find jelentése kifejezésekkel

new-found
újonnan felfedezett/feltalált, újonnan elért/elnyert
fact-finding
tényfelmérő, tényfeltáró
fault-finding
szőrszálhasogatás, kicsinyesség
find for/against sb
vki javára/ellenére dönt (bíróság)
find out (about sth/sb) | find out sth (about sth/sb)
rájön vmire, megtud vmit, megtudakol, megérdeklődik vmit, kiderít vmit
find sb out
kiismer vkit
I could not find an answer
nem tudtam mit válaszolni
all found
(munkabér) ellátással (szállás, étkezés ingyen)
am I apt to find him at home?
vajon otthon találom?
articles that find their way to somewhere
vhova eljutó árucikkek
be found
található
find God
megtalálja Istent (vallásos lesz)
find a berth
révbe jut
find a deputy
helyettesítteti magát
find a good sale
jól kel, kapós, kelendő
find a job
állásban elhelyezkedik
find a means to
szerét ejti, hogy, módját ejti, hogy
find a niche in sth
megvan a maga helye vmiben, megvan a maga szerepe vmiben, megvan a maga tiszteletreméltó helye vmiben
find a place
állásban elhelyezkedik
find a position
állásban elhelyezkedik
find a true bill against sb
vádat megalapozottnak tekint

További find jelentések

find a watery grave
elmerül a hullámsírban
find a way to do sth
módot talál rá, hogy vmit megtegyen, módját ejti, hogy vmit megtegyen
find bail
kezest állít
find bottom again
újra talpra áll
find employment
állásban elhelyezkedik
find everything unprepared
mindent előkészítetlenül talál
find favour
kedvezően fogadják, kedvező fogadtatásban részesül, elfogadhatónak tartják
find favour in sb's eyes
vki kegyeit élvezi
find favour in sb's sight
becsben van vki előtt, jó színben tűnik fel vki előtt, megnyeri vkinek a kegyeit
find for sb
dönt vki javára
find it in one's heart to do sth
ráveszi magát vmire, ráviszi a lélek vmire
find its (own) level
kiegyenlítődik (folyadékszint), szintbe áll, (magától) beáll egy értékre
find one's (own) level
megfelelő szinten helyezkedik el, megtalálja az őt megillető helyet
find one's account in sth
megtalálja a számítását vmiben
find one's bearings
kezdi kiismerni magát, tájékozódik, kiismeri magát, megtalálja a kivezető utat, megtalálja a megoldást
find one's feet
lábra kap, megveti a lábát (egy területen/tevékenységben)
find one's legs
erejének tudatára ébred, magára talál, lendületbe jön, beleszokik vmibe, megáll a lábán, talpra áll
find one's match
emberére talál
find one's speech
újra megjön a szava
find one's tongue
megoldódik a nyelve, megered a nyelve, visszanyeri a beszélő képességét
find one's way about
kiismeri magát
find one's way back
visszatalál, visszatér
find one's way out
kitalál
find one's way to a place
odatalál vhova
find one's way undirected
kérdezés nélkül megtalálja az utat
find oneself
vhogyan érzi magát, magára talál, felismeri célját
find oneself in a hole
kellemetlen helyzetben van, kényes helyzetben van, benne van a csávában, kutyaszorítóban van
find out which way the wind blows
megvárja, honnan fúj a szél
find pleasure in sth
kedve telik vmiben, örömét leli vmiben
find quarrels in a straw
mindenért veszekszik, kákán is csomót keres
find satisfaction in doing sth
szívesen tesz vmit, örömmel tesz vmit
find sb at fault
rajtakap vkit
find sb guilty
bűnösségét megállapítja, bűnösnek talál vkit
find sb in fault
rajtakap vkit
find sb's weak spot
megtalálja vkinek a gyenge pontját
find shape in sth
testet ölt vmiben
find sth heavy going
nehezen halad mivel
find sth to one's mind
kedvére valónak talál vmit, kedvére valónak vél vmit
find sth to one's taste
kedvére valónak talál vmit
find the clue to sth
megtalálja vminek a nyitját, nyomára jön vminek, vminek nyomára jön
find the fellow of the glove
megtalálja a kesztyű párját
find the wherewithal
előteremti a szükséges anyagiakat