field jelentése magyarul

Field jelentése példákkal az EnSzótárban. Field magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

field főnév kiejtése 1. Field gyakorisága 1.
mező, szántóföld
tér, terület
csatatér
pálya, mezőny (sportban)
tér, terület (átv.)
tér, erőtér, mező (villamosságban, fizikában)
háttér (képé)
képmező (tévében)
adatbázis mező
field ige kiejtése 2. Field gyakorisága 2.
Ragozott alakok: fields, fielding, fielded
összeállít (csapatot)
megfog és visszadob (krikettben, baseballban)
mezőnyben játszik

field jelentése példamondatokkal

Each army group controlled several field armies.

There are three main points regarding field notes proper.

The crossing gates were ordinary field gates.

The highest seed receives automatic home field advantage.

These powerful magnetic fields focus radio emissions along field lines.

Szócikk field. Field jelentése, field magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

field jelentése kifejezésekkel

field day
katonai gyakorlónap, nagy nap
field marshal
tábornagy
field of vision
látómező, látótér
field officer
törzstiszt
field sports
terepsportok
field trip
tanulmányi kirándulás
magnetic field
mágneses mező
track and field
atlétika
Elysian fields
elíziumi mezők
a level playing field
egyenlő esélyek, pártatlan helyzet
anti-tank mine field
aknamező harckocsik ellen
auxiliary field
szükségrepülőtér, kisegítő repülőtér, kitérő repülőtér
be left in possession of the field
harctér ura marad, csatatér ura marad, ura marad a helyzetnek
be of great eminence in the field of surgery
kiemelkedő egyéniség a sebészet területén
beasts of the field
vadállatok
bet against the field
mezőny ellen köt fogadást
big field
nagy mezőny
cover a wide field
nagy területet ölel fel, széles körre terjed ki
dribbling down the field
lefutás (futballban)
electric field
villamos tér, villamos mező, elektromos tér
electric field strength
elektromos térerősség

További field jelentések

fair field and no favour
egyenlő feltételek mellett, részrehajlás nélkül
field a team
csapatot összeállít
field bean
lóbab
field bed
tábori ágy
field bee
dolgozó méh
field beet
takarmányrépa
field camera
állványos fényképezőgép
field distortion
képtorzítás
field dodder
nagy aranka
field emission
téremisszió
field events
dobó- és ugrószámok
field flower
mezei virág
field intensity
térerősség
field kitchen
tábori konyha, gulyáságyú
field labour
mezei munka
field larkspur
közönséges csillagfű
field mouse
mezei egér
field music
katonazenekar
field notes
terepfeljegyzések
field of action
munkaterület, működési kör
field of activity
működési kör, működési terület
field of battle
csatatér, harctér, harcmező
field of conjecture
feltevések területe
field of force
erőtér
field of honour
becsület mezeje, harcmező
field of interest
érdeklődési kör
field of research
kutatóterület
field of runners
síkversenyen induló lovak
field of wheat
búzamező
field pickup
külső felvétel
field play
mezőnyjáték
field punishments
hadi büntetések
field service
hadi szolgálat
field strength
térerősség
field study
külső munka, helyszíni munka
field under grass
fűvel bevetett terület, fűvel bevetett föld
flat field
homogén mező
flowery field
virágos rét
flying field
repülőtér, reptér
focal field
élességcsík
football field
futballpálya
great field for sth
jó piac vminek