few jelentése magyarul

Few jelentése példákkal az EnSzótárban. Few magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

few névmás kiejtése 1. Few gyakorisága 1.
néhány
kevés, nem sok
few főnév kiejtése 2. Few gyakorisága 2.
a kevesek, a kisebbség; a kiválasztottak

few jelentése példamondatokkal

The rather few fittings available are fairly expensive.

Only few severely damaged parts were replaced.

These attendants were relieved every few minutes.

Very few major engagements were fought without artillery support.

Madonna keeps re inventing herself every few years.

Szócikk few. Few jelentése, few magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

few jelentése kifejezésekkel

I shall skip the events of the next few days
a következő pár nap eseményeit mellőzöm, a következő pár nap eseményeit elhagyom
a few
több
a few minutes ago
néhány perce, néhány perccel ezelőtt
a few other examples
néhány további példa
a good few
jó néhány
be a few shillings in pocket
keresett néhány shillinget, nyert néhány shillinget
every few
néhány/pár ...-ként (egyszer) (pár naponként/hetenként/havonként, stb.)
few and far between
ritka, nem gyakori (pl. alkalom)
few in number
kisszámú, kis létszámú, csekély létszámú, kevesen
good few people
sok ember, jó sok ember, egy csomó ember, sokan
have a few
egy kicsit ivott, kissé részeg
in a few words
néhány szóban, pár szóban, néhány szóval, pár szóval, röviden, röviden összefoglalva
make few words of it
nem sok szót veszteget rá, néhány szóval elintéz
not a few
nem kevés, jó pár
of few words
szótlan, hallgatag, szófukar, szűkszavú
put a few coals on the fire
rárak a tűzre, rátesz a tűzre, rárak a kályhára, rátesz a kályhára
quite a few
jó néhány, elég sok, szép számmal
snatch a few hour's sleep
néhány órai alvást szakít magának
some few
néhány, egynéhány
stick after the first few verses
belesül az első néhány verssor után
take a few steps
egy pár lépést tesz

További few jelentések

tell sb a few home truths
jól beolvas vkinek
to name (but) a few
(csak) hogy néhányat említsek
with few exceptions
kevés kivétellel