fear jelentése magyarul

Fear jelentése példákkal az EnSzótárban. Fear magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

fear főnév kiejtése 1. Fear gyakorisága 1.
aggodalom
félelem
rettegés
tisztelet
törvénytisztelet
fear ige kiejtése 2. Fear gyakorisága 2.
Ragozott alakok: fears, fearing, feared
fél
aggódik
tart vmitől
tart vkitől
tisztel
félve tisztel

fear jelentése példamondatokkal

The fear has never really left me.

The fear itself is trying to control.

His fear came from something more human.

All living things fear being beaten with clubs.

A certain degree of fear was involved.

Szócikk fear. Fear jelentése, fear magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

fear jelentése kifejezésekkel

God-fearing
istenfélő
fear for sb
retteg vki életéért, aggódik vki életéért, félt vkit
I fear so
attól tartok, hogy igen
a thrill of fear fluttered through her
megborzongott a félelemtől
be devoured by fear
gyötri a félelem
be in bodily fear of sb
retteg vkitől, fél vkitől, fél, hogy vki meg akarja támadni
be obsessed by fear
félelem gyötri
be seized by fear
elfogja a rémület
chill of fear
félelemtől való remegés, félelemtől való borzongás
devoid of fear
félelem nélküli, félelmet nem ismerő
fear assailed him
félelem fogta el
fear came upon him
félelem szállta meg, úrrá lett rajta a félelem
fear deprived her of speech
a félelem megnémította, a félelem elvette a szavát, a félelemtől elállt a szava
fear for one's skin
félti a bőrét
fear of god
istenfélelem
fear one's skin
félti a bőrét
fools rush in where angels fear to tread
a bolondok minden rossz helyzetbe kétkedés nélkül belemennek
for fear of
attól félve hogy, nehogy
for fear we should forget
nehogy elfelejtsük
go about in bodily fear
testi épségéért aggódik, életét félti, személyes biztonságát félti
go in fear of sb
fél vkitől, tart vkitől

További fear jelentések

have a holy fear of sth
szent rémülettel viseltetik vmi iránt, átkozottul fél vmitől, pogányul fél vmitől, betyárul fél vmitől
have no fear on that score
ne legyenek ilyen irányú aggályai, ne aggodalmaskodjék ezt illetően
have no fear!
ne félj!
her throat was tight with fear
félelmében elszorult a torka
insensible to fear
megfélemlíthetetlen, bátor
it is to be feared that
félni lehet attól, hogy, tartani lehet attól, hogy, félő, hogy
knight without fear and without reproach
félelem és gáncs nélküli lovag
know no fear
félelmet nem ismer
lay sb's fears
csillapítja vki aggodalmait, csillapítja vki félelmét, elhessegeti vki aggodalmait
morbid fear
beteges félelem
of such a being as to arouse fear
olyan természetű, hogy félelmet keltsen
paralysed with fear
félelemtől dermedten, félelemtől megkövülten, rémülettől dermedten
petrified with fear
félelemtől dermedt, félelemtől megkövült, félelemtől dermedten, félelemtől megkövülten
put an end to sb's fears
eloszlatja vki aggályait, eloszlatja vki aggodalmait, eloszlatja vki félelmét
ridden by fear
félelemtől eltelve, félelem hatása alatt
rush in where angels fear to tread
meggondolatlanul fog kényes ügy elintézésébe, vigyázatlanul fog kényes ügy elintézésébe
sensation of fear
félelemérzés
set sb's fears at rest
megnyugtat vkit
there's no fear of rain
nem kell esőtől tartani
thrill with fear
reszket a félelemtől, remeg a félelemtől
through fear
félelemből
uncanny sort of fear
természetellenes félelem
white with fear
halálra vált a félelemtől, halálra váltan a félelemtől, félelemtől falfehér, félelemtől falfehéren
without fear or favour
részrehajlás nélkül, pártatlanul, igazságosan