father jelentése magyarul

Father jelentése példákkal az EnSzótárban. Father magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

father főnév kiejtése 1. Father gyakorisága 1.
apa
atya
páter
atya (kat. pap megszólítása)
father ige kiejtése 2. Father gyakorisága 2.
nemz (gyermeket)
feltalál, kigondol (vmit)
örökbe fogad
apaságot/szerzőséget elismer/vállal
apaságot/szerzőséget tulajdonít vkinek

father jelentése példamondatokkal

Your father comes home the next night.

His father was renting the family farm.

My own father taught me many important lessons.

My father is still alive and doing fine.

His father stood silent and looked distant.

Szócikk father. Father jelentése, father magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

father jelentése kifejezésekkel

father-in-law
após
God the Father
Atyaisten
act as a father
apaként cselekszik
adoptive father
örökbefogadó apa
affiliate a child on a putative father
gyermeket vélelmezett apjával elismertet
be known to be a good father
tudják róla, hogy jó apa
be old enough to be sb's father/mother
az apja/anyja lehetne
conceit upon one's father
apjára gondol
father confessor
lelkiatya, gyóntatóatya
father frost
télapó
father of lies
sátán, ördög
father of waters
mississippi folyó
he will soon have overtopped his father
nemsokára magasabb lesz, mint az apja, rövidesen magasabb lesz, mint az apja
holy father
szentatya, pápa
is your father a glazier?
apád nem volt üveges!, ne álld el a fényt!
like a father
atyailag, atyai módon
little father
cár atyuska
nursing father
nevelőapa
orphaned of both father and mother
apátlan-anyátlan árva
our father which art in heaven
mi atyánk ki vagy a mennyekben
take after his father
apjára hasonlít, apjára üt

További father jelentések

the child is father of the man
gyermekből lesz az ember
the dead spit his father
kiköpött apja
the dead split of his father
kiköpött apja
the father the son and the holy ghost
az atya a fiú és a szentlélek
the wish is father of the thought
vágyaink vezérlik gondolatainkat
the wish is father to the thought
ki mit óhajt örömest hiszi
thy father and mother
atyád és anyád, atyáitok és anyáitok
very spit his father
kiköpött apja