far jelentése magyarul

far angolul

Far jelentése példákkal az EnSzótárban. Far magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

far határozószó kiejtése 1. Far gyakorisága 1.
messze, távol (térben)
messzire, távolra (térben, időben) (átv. is)
sokkal, jóval
far melléknév kiejtése 2. Far gyakorisága 2.
távoli, messzi
túlsó, távolabbi
szélen levő, szélsőséges

far jelentése példamondatokkal

The next problem was far more serious.

I paid far too much per credit.

Yet independent reports indicated far more troops.

The reality has always been far more complicated.

The long term consequence is far less satisfying.

Szócikk far. Far jelentése, far magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

far jelentése kifejezésekkel

far-reaching
messze ható, messzemenő
far-fetched
erőltetett, túlzott
far-flung
messze szétágazó, messze szétterjedő, nagy kiterjedésű, hatalmas, messze nyúló, széleskörű, nagyvonalú
far-sighted
előrelátó, távollátó (US)
far-seeing
távolba látó, messzire látó, előrelátó, körültekintő
(in) so far as/that
már amennyire ..., amennyiben
I shall help you as far as I can
segítek neked, amennyire csak tudok
I'll go as far as the corner with you
elkísérlek a sarokig
a ... too far
túl messzire menő ...
according to the news received so far
eddigi hírek szerint
as far apart as the poles
ég és föld távolságra egymástól, egymással szöge ellentétben
as far as
ameddig ..., egészen vmeddig, amennyire
as far as I am concerned
ami engem illet
as far as I can see
amennyire látom, legjobb tudomásom szerint
as far as here
eddig
as far as lies within one's power
amennyiben módjában van, amennyiben módjában áll, tőle telhetőleg
as far as possible
amennyire lehetséges, amennyire csak lehet, amennyire csak lehetséges, lehetőség szerint, lehetőség határáig
as far as sb can tell
amennyire megmondható/tudható
as far as that goes
ami ezt illeti, erre vonatkozólag
as far as the eye can reach
ameddig a szem ellát, ameddig csak a szem ellát
as far as the eye could reach
ameddig csak a szem ellát

További far jelentések

as far as the sea
egészen a tengerig
as far back as 1900
már 1900-ban
as/so far as it goes
a maga nemében, a saját korlátain belül
be a far cry from
nagyon messze áll vmitől, nagyon különbözik vmitől
be far from believing sth
egyáltalán nem hisz el vmit
by far
messze, vitathatatlanul
by far the best
kiemelkedően a legjobb, kimagaslóan a legjobb, szembetűnően a legjobb, messze a legjobb
carry a joke too far
túlzásba viszi a tréfát, túl sokat enged meg magának
carry things too far
túlzásba viszi a dolgokat
do you come from far?
messziről jön?
driven far into the ground
mélyen a földbe verve
extend as far as
ér vmeddig
far above the trees
magasan a fák felett, messze a fák felett
far afield
messze kinn
far and away
közel s távol, messze, vitathatatlanul
far and away the best
messze a legjobb
far and near
mindenütt, mindenhol
far and wide
mindenütt, szerte mindenfelé (nagy területen), szerte a világon
far away
távolban, messze, távol
far be it from me
távol legyen tőlem
far be it from/for me to
távol álljon/legyen tőlem
far country
távoli ország
far cry
nagy távolság, nagy különbség
far cry from sth
jó messze vmitől, össze sem hasonlítható mivel
far from
nagyon messze van (a várakozástól), egyáltalán nem vmilyen
far from a solution
nem megoldás, egyáltalán nem megoldás
far from the madding crowd
távol a város zajától, távol a tömegek zajától
far gone
előrehaladott, nagyon rossz/beteg (állapot), (túlságosan) előrehaladott (az idő vmihez)
far infrared
távoli infravörös
far into the night
késő éjszakáig, éjszakába nyúlva
far off
nagyon messzi, távoli (térben, időben)
far side
túlsó oldal, másik oldal
far the best
messze a legjobb
far too many
több a kelleténél, nagyon is sokan, túl sokan
few and far between
ritka, nem gyakori (pl. alkalom)
go far
sokat elér, sokra jut, sokáig tart, elég sok vmire
go far afield
messzire elkalandozik
go so far as to do sth
egészen odáig megy hogy
go too far
túl messzire megy (átv.)
he got as far as saying
annyit mondott, hogy, addig jutott a mondókájában, hogy, annyit tudott kinyögni, hogy
he is far from being happy
minden csak nem boldog
he is not far off sixty
nincs messze a hatvantól, közel jár a hatvanhoz