fall jelentése magyarul

Fall jelentése példákkal az EnSzótárban. Fall magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

fall ige kiejtése 1. Fall gyakorisága 1.
ps: fell pp: fallen e3/-ing: falls, falling
esik, leesik, lehull
elesik
elbukik
esik, süllyed (barométer)
csillapodik (szél)
csökken (ár)
beomlik (épület)
vmilyen állapotba kerül
fall főnév kiejtése 2. Fall gyakorisága 2.
esés, leesés, hullás, lehullás
bukás
vki veszte, bukás, elbukás
tönkrejutás
esés, csökkenés (hőmérsékleté)
vízesés (tsz.)
csapadék (mennyisége)
ősz (évszak) (US)

fall jelentése példamondatokkal

Grain undergoes free fall during many handling processes.

The annual fall planting has been canceled.

I am still excited fall is coming!

The total snow fall seldom exceeds three feet.

This is where many social efforts fall flat.

Szócikk fall. Fall jelentése, fall magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

fall jelentése kifejezésekkel

fall-off
csökkenés, lelassulás, hirtelen lelassulás, hanyatlás, lankadás
falling star
hullócsillag, meteor
free fall
szabadesés
fall apart
darabokra hullik, szétesik
fall away
elpártol, lesoványodik, hanyatlik, elmarad
fall back
meghátrál, hanyatt esik, visszavonul, visszaesik, hátraesik, hátradől, hátrahanyatlik, visszahanyatlik, hátrál
fall back on
rászorul, kénytelen beérni vele, visszatér, ráfanyalodik
fall behind
nyomába szegődik, visszamarad, hátramarad, lemaradozik
fall down
leesik, lezuhan, beomlik, bedől
fall for sb
beleszeret vkibe, beleesik vkibe, szerelmes lesz vkibe
fall for sth
bevesz vmit, elhisz vmit
fall in
beomlik, sorakozik
fall in with sb
véletlenül találkozik (vkivel), megegyezik (vkivel)
fall in!
sorakozz!
fall into
belesik vmibe, feloszlik, ömlik, beleesik vhová, oszlik, torkollik
fall into sth
tartozik vmihez, vmihez tartozik
fall off
leesik, elhagy, cserbenhagy, elmarad, lemorzsolódik, csökken, fogy, hanyatlik, romlik
fall on
ráesik, nekiesik, nekitámad, jut
fall out
kiesik (vhonnan), sorból kilép (katona), történik, megtörténik
fall out!
oszolj!
fall over
felborul, felbukik, ráesik, ráhull, hátra esik, hanyatt esik, feldől

További fall jelentések

fall through
kudarcba fúl, meghiúsul
fall to
nekiesik, nekilát, becsapódik
fall to!
lássatok hozzá!, egyetek!
fall upon
ráesik, nekitámad, rátámad, nekiesik, véletlenül rátalál, esik, háramlik, száll
a weight fell off my mind
egy kő esett le a szívemről
angle of fall
becsapódási szög
as it fall out
történetesen, véletlenül
deal for a fall
áresésre spekulál, besszre spekulál, áresésre játszik
dread falling ill
attól reszket, hogy megbetegszik, attól retteg, hogy megbetegszik
dread to fall ill
attól reszket, hogy megbetegszik, attól retteg, hogy megbetegszik
fall a victim to sb's charms
hatása alá kerül vkinek, bűvkörébe kerül vkinek
fall a victim to sth
áldozatul esik vminek
fall afoul of sb
nekitámad vkinek
fall among thieves
rablók kezébe kerül
fall asleep through weakness
gyengeségtől elalszik, gyengeség következtében elalszik
fall astern
hátramarad, lemarad
fall asunder
bomlik
fall back into the old bad ways
visszaesik régi hibáiba, visszatér erkölcstelen életmódjához
fall back upon
rászorul, kénytelen beérni vele, szorítkozik, ráfanyalodik, visszatér
fall bang in the middle
pont a kellős közepébe esik
fall between two stools
két szék közt a pad alá esik
fall dead
teljesen eláll (szél), teljesen megszűnik
fall dead in one's tracks
holtan esik össze
fall down before sb
térdre hull vki előtt
fall down in a faint
ájultan esik össze, elájul
fall due
esedékessé válik, lejár
fall flat
dugába dől, kudarcba fullad, megbukik, nem sikerül, rosszul sül el (vicc, történet, stb.)
fall flat on one's face
pofára esik, szégyenteljes kudarcot szenved
fall flop
puffanva leesik, puffanással leesik, puffanva lepottyan, puffanással lepottyan, összeroskad, összerogy
fall from sb's grace
kiesik vkinek a kegyéből, elveszti vki jóindulatát, kegyvesztetté válik vkinél
fall full length
teljes hosszában elvágódik
fall head over heels in love with sb
belebolondul vkibe
fall ill
megbetegszik, megbetegedik
fall in curls
fürtökben hullik alá, fürtökben omlik alá, csigákban omlik alá
fall in love at first sight
első látásra beleszeret vkibe
fall in love with sb
beleszeret vkibe
fall in prices
árcsökkenés, áresés
fall in temperature
lehűlés
fall insensible
elájul
fall into a habit
megszokik vmit, szokásává válik vmi
fall into a passion
erőt vesz rajta a szenvedély
fall into a slumber
elalszik, elszunyókál, elszenderedik, elnyomja az álom, könnyű álomba merül