fail jelentése magyarul

Fail jelentése példákkal az EnSzótárban. Fail magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

fail ige kiejtése. Fail gyakorisága.
Ragozott alakok: fails, failing, failed
megbukik
nem sikerül
kudarcba fullad
hiányzik
elmarad
nem üti meg a mértéket
leromlik
meghibásodik
mulasztást követ el
megbuktat
cserbenhagy
meghiúsul

fail jelentése példamondatokkal

Food businesses fail to meet basic food safety standards through ignorance.

Few fuel system components fail between engine overhaul.

One reason implants fail is poor oral hygiene.

Why are traditional approaches to sales management failing?

That sound is still used almost without fail.

Szócikk fail. Fail jelentése, fail magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

fail jelentése kifejezésekkel

fail-safe
hibamentes
fail in an examination
megbukik
fail in one's duty
nem teljesíti a kötelességét
fail to do sth
nem tesz meg vmit
failing a buyer
mivel vevő nem jelentkezett
failing all else
ha minden kötél szakad, végső esetben
failing an answer
válasz hiányában, ha nem jön válasz
failing proof to the contrary
míg az ellenkezője be nem bizonyosodott
failing which
ellenkező esetben, különben, máskülönben
failing whom
akinek távollétében
fated to fail
bukásra ítélt, bukásra kárhoztatott
have a failing for drink
gyengéje az ital
have a failing for sth
gyengéje vmi, gyönge oldala vmi
he never fails to attend a lecture
sosem mulaszt el egy előadást sem, nem marad el egyetlen előadásról sem, nem maradna el egyetlen előadásról sem
operate for a fail
besszre játszik
speech failed him
elállt a szava
the play failed to get over
a darabnak nem volt sikere
whom failing
akinek távollétében
without fail
haladéktalanul, feltétlenül, minden bizonnyal
words fail me
nem találok szavakat (hitetlenkedés, megdöbbenés)
words fail me to express
nem találok rá szavakat