face jelentése magyarul

Face jelentése példákkal az EnSzótárban. Face magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

face főnév kiejtése 1. Face gyakorisága 1.
arc
ábrázat, arckifejezés
(vmilyen) arca vminek (jelleg/aspektus/vonás)
elülső oldal, előoldal
elölnézet
oldal, lap (idomé)
(hegy-, szikla-) oldal
homlokzat
előlap, számlap
kártya előoldala
fejoldal (érméé)
(vmilyen) arc (személy)
betűtípus (röv.)
face ige kiejtése 2. Face gyakorisága 2.
Ragozott alakok: faces, facing, faced
arccal néz/fordul vmi felé
szemben áll vkivel/vmivel
néz vmire, néz vmi felé
(jobbra/balra) át! (katonaság)
szembenéz, számol vmivel
(nehéz helyzet) elé néz
szembekerül vmivel
szembeszáll, dacol vmivel, kiáll vkivel szemben
burkol, borít (vmivel)
vakol

face jelentése példamondatokkal

Both measures face floor debates next week.

Many community college students face unexpected financial emergencies.

Females already face physical limitations against male attackers.

Australian industry has always faced continuous change.

A clean bat face is more crisp.

Szócikk face. Face jelentése, face magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

face jelentése kifejezésekkel

face-to-face
szemtől-szembe történő, személyes (pl. találkozó), farkasszemet nézve
red-faced
piros, vöröses, rózsás arcú, pirospozsgás
face cream
arckrém
face powder
púder
face-off
közvetlen konfrontáció/összecsapás, korong bedobás (játék kezdetén)
poker face
pókerarc, pléhpofa
volte-face
hátraarc, pálfordulás
brazen-faced
szemtelen, pimasz
freckle-faced
szeplős arcú
hard-faced
szigorú arcvonású, kemény arcvonású, durva arcvonású, éles arcvonású, cementált, edzett felületű
pasty-faced
sápadt, savóképű
po-faced
seggfejű
two-faced
kétszínű, álnok
weasel-faced
sunyi arcú
face off
labda bedobása két játékos közé (pl. jégkorongban kezdéskor), szembeszáll, elébe áll (küzdelemnek, vitának, stb.), kiáll vkivel szemben
face sb down
szembeszáll vkivel/legyőz vkit, kiáll vkivel szemben
face up to sth
szembenéz vmivel, belát/tudomásul vesz vmit
screw your eyes/face up
hunyorog; fintorog
(be/have sth) written all over sy | (be/have sth) written all over one's face
rá van írva (az arcára) (átv.), látszik rajta
I don't know how I can bear to face him
nem tudom, merjek-e a szeme elé kerülni, nem tudom, merjek-e a színe elé kerülni
a flush overspread her face
mélyen elpirult

További face jelentések

a slap in the face
pofon (átv.) (nagy kellemetlenség)
a smile lighted up her face
arca mosolyra derült
a sudden flush spread over her face
arca hirtelen lángvörös lett, arcát hirtelen elöntötte a pír
about face!
hátra arc!
angel face
angyalarc, ártatlan arckifejezés, szelíd arckifejezés, tejfelesszájú tisztecske, gyerekarcú tisztecske
animated face
felhevült arc, sugárzó arc
as plain as the nose on your face
egyszerű, mint a kétszerkettő, egyszerű, mint egy pofon, napnál világosabb, világos, mint az egyszeregy
ashen face
hamuszürke arc
baby face
gyermekarc, gyerekes arc, lányos arc
become black in the face
elkékül az arca, szederjes lesz az arca, fejébe száll a vér
before one's face
szeme láttára
bloated face
dülledt szemű vörös püffedt arc
broad face
széles vágású betű
coal face
szénfront, szenelő front
cork one's face
égetett parafadugóval bekormozza az arcát
cut faces
arcokat vág, grimaszol
cut off one's noses to spite one's face
saját maga kárára neheztel vkire
every door closed in his face
minden út bezárult előtte
face a company about
századdal hátra arcot csináltat
face about
hátra arcot csinál, meghátrál, köpönyeget fordít
face as long as a fiddle
hosszúra nyúlt arc, gyászos ábrázat, szomorú ábrázat
face down all objections
fittyet hány minden ellenvetésnek, túlteszi magát minden ellenvéleményen
face down sth
fittyet hány vminek, túlteszi magát vmin
face down/downwards
arccal lefelé
face irradiated with happiness
boldogságtól sugárzó arc, boldogságtól ragyogó arc
face it
szembenéz vele
face lined with tears
könnyektől barázdált arc
face marked with smallpox
himlőhelyes arc
face the consequences
vállalja a következményeket, viseli a következményeket, szembenéz a következményekkel
face the issue
szembenéz a tényekkel
face the music
tartja a hátát vmiért, szembenéz a következményekkel
face up/upwards
lapjával felfelé, arccal felfelé
face upward
lapjával fölfelé
face wreathed in smiles
mosolygó arc
faced with gold
arannyal díszített
facing brick
burkoló tégla
facing distance
sorköztávolság
facing of brake
fékbélés, fékfelület
facing paper
tapéta
fall flat on one's face
pofára esik, szégyenteljes kudarcot szenved
fall on one's face
elvágódik, végigvágódik, hasra esik
fall one's face
leesik az álla