explain jelentése magyarul

Explain jelentése példákkal az EnSzótárban. Explain magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

explain ige kiejtése. Explain gyakorisága.
Ragozott alakok: explains, explaining, explained
megmagyaráz
magyaráz
kifejt
indokol
tisztáz

explain jelentése példamondatokkal

I should explain this last point further.

Written information is often provided to help explain things.

Two charts explain why gold is collapsing.

He had to precisely explain very specific measurements.

I hope this has helped explain things.

Szócikk explain. Explain jelentése, explain magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

explain jelentése kifejezésekkel

explain away
kimagyaráz vmit
explain oneself
magyarázkodik, világosabban fejti ki nézetét
that will take some explaining
ez némi magyarázatot kíván, ez némi magyarázatot igényel