evidence jelentése magyarul

Evidence jelentése példákkal az EnSzótárban. Evidence magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

evidence főnév kiejtése 1. Evidence gyakorisága 1.
bizonyíték
kézzelfoghatóság
szemmel láthatóság
nyilvánvalóság
nyilvánvaló volta vminek
bizonyosság
bizonyság
tanúbizonyság
tanújel
nyom
bizonyítás
tanúvallomáson alapuló bizonyíték
lelet
tanú
evidence ige kiejtése 2. Evidence gyakorisága 2.
bizonyít
tanúskodik vmiről
tanúsít
nyilvánvalóvá tesz
jelentkezik
megnyilatkozik
vall
bizonyítékul szolgál
elárulja magát
evidenciában tart vmit
tanúskodik
tanúvallomást tesz

evidence jelentése példamondatokkal

More evidence was provided a few decades later.

All farm buildings provide valuable evidence for agricultural history.

This evidence is only slightly more convincing.

The evidence is less convincing on closer examination.

He mentions neither experimental evidence nor clinical material.

Szócikk evidence. Evidence jelentése, evidence magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

evidence jelentése kifejezésekkel

state's evidence
bűntársai ellen valló vádlott
acknowledge the evidence of facts
meghajlik a tények előtt, elfogadja a tényeket, elismeri a tényeket, elfogadja a tények bizonyságát, elfogadja a tények bizonyító erejét
be much in evidence
előtérbe lép, előtérben áll, sokat beszélnek róla, sokat írnak róla, sokat szerepel a nyilvánosság előtt, sokat nyüzsög
be no evidence o
semmi látható jele nincs annak, hogy, semmi sem vall arra, hogy, semmi nyoma nincs annak, hogy
be not in evidence
távollétével tündököl
bear evidence of sth
tanúskodik vmiről, tanúságot tesz vmiről, bizonyságot tesz vmiről, tanúbizonyságot tesz vmiről, tanújelét adja vminek, bizonyít vmit, tanúsít vmit, tanúvallomást tesz
call sb in evidence
tanúvallomásra szólít fel vkit, tanúskodásra szólít fel vkit, tanúnak beidéz vkit
circumstantial evidence
közvetett bizonyíték
clinical evidence
klinikai lelet, klinikai megállapítás
common gossip is not evidence
a szóbeszéd nem bizonyíték
damning evidence
terhelő bizonyíték, marasztaló bizonyíték
direct evidence
közvetlen bizonyíték, határozott bizonyíték
documentary evidence
bizonyítéki anyag, okmányszerű bizonyíték, okirati bizonyíték, okiratilag való bizonyítás
evidence for the defence
mentő tanú, mentő tanúk, védelem tanúi, alperes tanúja
evidence for the prosecution
terhelő tanúk, vád tanúi, felperes tanúja
evidence in writing
írásbeli bizonyíték, bizonyítéki anyag, okmányszerű bizonyíték, okirati bizonyíték, okiratilag való bizonyíték
evidence of indebtedness
követelésre vonatkozó okirat
evidence of the senses
érzékszervek tanúsága, érzékszervek bizonysága
external evidence
bíróság tudomására jutott bizonyíték
false evidence
hamis vallomás
fly in the face of evidence
tagadja a nyilvánvaló tényeket, tagadja a kézzelfogható tényeket, tagadja a nyilvánvaló igazságot

További evidence jelentések

get evidence
bizonyítékokat gyűjt, bizonyítékokat szerez, nyomoz
give evidence of intelligence
intelligenciára vall, intelligenciát árul el
give evidence of sth
tanúskodik vmiről, tanúságot tesz vmiről, bizonyságot tesz vmiről, tanúbizonyságot tesz vmiről, tanúvallomást tesz, tanújelét adja vminek, bizonyít vmit, tanúsít vmit
give medical evidence
orvosi szakvéleményt ad
give medical evidence before a court
bíróság előtt orvosi szakvéleményt ad
hearsay evidence
másodkézből való értesülés, mint tanúvallomás, másodkézből való értesülés, mint bizonyíték
his evidence is false on the face of it
nyilvánvaló hogy vallomása hamis, nyomban megállapítható hogy vallomása hamis
impugn a piece of evidence
bizonyíték érvényességét megtámadja, bizonyíték érvényességét kétségbe vonja
internal evidence
belső bizonyíték, logikai bizonyíték
laboratory evidence
laboratóriumi lelet, laboratóriumi adat
negative evidence
negatív lelet
oral evidence
szóbeli vallomás
produce as evidence
bizonyságul felhoz
proof by the evidence of witnesses
tanúvallomáson alapuló bizonyíték
put sb in evidence
tanúként állít vkit
queen's evidence
koronatanú, bűntársai ellen valló vádlott
record of evidence
tanúvallomásokat tartalmazó jegyzőkönyv
strong body of evidence
bizonyítékok halmaza
take sb's evidence
vádlottként kihallgat vkit, tanúként kihallgat vkit, tanúvallomást tétet kivel, meghallgatja vki tanúvallomását
turn king's evidence
rávall bűntársára
weight of evidence
bizonyíték súlya
written evidence
bizonyítéki anyag, okmányszerű bizonyíték, okirati bizonyíték, okiratilag való bizonyítás