every jelentése magyarul

Every jelentése példákkal az EnSzótárban. Every magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

every névelő kiejtése. Every gyakorisága.
mindegyik, minden egyes
minden (gyakoriság)
minden (amennyi csak lehetséges) (hangsúlyozás)

every jelentése példamondatokkal

A scientific theory must pass every test.

We very much appreciate every single contribution.

A dog bites someone every forty seconds.

The chart updates itself every few minutes.

The journey was absolutely worth every step.

Szócikk every. Every jelentése, every magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

every jelentése kifejezésekkel

at every turn
minden alkalommal, minduntalan
bend every effort
megtesz minden tőle telhetőt
by every indication
minden jel szerint
defy every climate
minden klímát kibír
each and every
minden egyes (hangsúlyozás), mindenki (kivétel nélkül)
eat every bit
utolsó falatot is megeszi, utolsó morzsát is megeszi
every bean has its black
senki sincs hiba nélkül, nincsen ember hiba nélkül, nincsen rózsa tövis nélkül
every bit
tökéletesen, minden ízében, teljesen, minden porcikájában
every bit as
ugyanolyan, teljesen olyan (összehasonlítás)
every blessed day
minden áldott nap, minden istenáldott nap
every bullet has its billet
semmi sem történik véletlenül, a sors ellen nem lehet küzdeni, a végzet ellen nem lehet küzdeni
every cloud has a silver lining
minden bajnak van jó oldala, minden bajban van valami jó, borúra derű
every day
mindennap
every door closed in his face
minden út bezárult előtte
every few
néhány/pár ...-ként (egyszer) (pár naponként/hetenként/havonként, stb.)
every hole and corner
minden sötét eldugott hely
every inch
teljesen, minden ízében, tetőtől talpig
every jack gets his jill
minden zsák megleli a foltját, mindenki rátalál a párjára
every jack must have his jill
minden zsák megleli a foltját, mindenki rátalál a párjára
every last | every single
minden egyes (hangsúlyozás)
every little detail dovetailed
minden apró részlet összevágott

További every jelentések

every little helps
minden számít, minden apróság is számít
every little tells
a legkisebb dolog is számít
every man for himself and the Devil take the hindmost
mindenki mentse a saját bőrét
every man for himself!
fusson ki merre lát!, ki-ki gondoskodjék magáról!
every man has his foible
mindenkinek megvan a maga gyengéje, mindenkinek megvan a maga hóbortja
every man has his price
minden ember megvesztegethető (ha elég nagy az összeg)
every man to his job
mindenki maradjon a maga szakmájában, suszter maradjon a kaptafájánál, megfelelő embert a megfelelő helyre
every mother's son
minden emberfia
every now and again | every now and then
hébe-hóba, időről időre, néha, alkalmanként
every one
mind, mindenki, mindegyik, valahány
every other day
minden másnap, minden második nap, másodnaponként
every other | every second
minden második
every second day
kétnaponként, minden második napon, minden második nap
every shot tells
minden lövés talál
every single day
minden egyes nap, minden egyes napon, minden istenáldotta napon
every so often
hébe-hóba, időről időre, néha, alkalmanként
every third day
minden harmadik nap
every time
mindig, minden alkalommal, kivétel nélkül
every time a winner
minden tétet besöprő, minden tétet elnyerő, mindenkori győztes
every time that
ahányszor
every tub must stand on its own bottom
mindenki csak saját magára támaszkodhat
every which way
minden irányba, minden elérhető módon
every word tells
minden szónak súlya van, minden szó fontos
expect sb every instant
minden pillanatban vár vkit
fill every requirement
minden kívánalomnak megfelel
from every quarter
mindenhonnan, minden irányból
from every side
mindenhol, mindenütt, minden irányból
happen every other day
mindennapos dolog
have a finger in every pie
mindenbe beleüti az orrát, minden lében kanál
house exposed to every wind
szabadon álló ház, szélnek minden irányban kitett ház
in every detail
pontról pontra, minden részletre kiterjedően, minden részletében
in every direction
minden irányban
it happens every other day
mindennapos dolog
it is not to be picked up every day
nem terem minden bokorban
look twice at every penny
fogához veri a garast, krajcároskodik
make every endeavour to
mindent megpróbál, hogy, mindent megkísérel, hogy, minden erejével azon van, hogy, minden tőle telhetőt megtesz, hogy, a lehetetlent is megkísérli, hogy, minden követ megmozgat, hogy
newspapers of every shade
mindenféle beállítottságú újság, mindenféle politikai színezetű újság
on every account
mindenképp, minden tekintetben, minden vonatkozásban
on every hand
mindenütt, mindenfelé
on/from every side | on/from all sides
minden oldalról, mindenfelől; minden oldalon, mindenhol
place every confidence in sb
bízik vkiben, fenntartás nélkül bízik vkiben, bizalmát helyezi vkibe, bizalommal van vki iránt
pull every string
minden követ megmozgat