even jelentése magyarul

Even jelentése példákkal az EnSzótárban. Even magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

even 1 határozószó kiejtése 1. Even gyakorisága 1.
még ... is (meglepő dolog hangsúlyozása)
még (hangsúlyozás összehasonlításkor)
even 1 melléknév kiejtése 2. Even gyakorisága 2.
Fokozás: evener, evenest
sík, sima, lapos
egy szintben/vonalon levő
vízszintes
egyenlő
kiegyenlített
egyenletes
kiegyensúlyozott (ember)
páros (szám)
even 1 ige kiejtése 3. Even gyakorisága 3.
Ragozott alakok: evens, evening, evened
elegyenget
szintbe/vonalba hoz
kiegyenlít
kiegyensúlyoz
even 2 főnév kiejtése 4. Even gyakorisága 4.
est, este

even jelentése példamondatokkal

This makes forward planning even more important.

Learning may thus begin even before birth.

The security guard looked even more surprised.

An even more irrelevant discovery exaggerated process.

The second fundamental idea is causing even bigger problems.

Szócikk even. Even jelentése, even magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

even jelentése kifejezésekkel

even-handed
elfogulatlan, pártatlan, igazságos, méltányos
even money
egyenlő esély
even-tempered
higgadt
good evening
jó estét!, jó estét kívánok! (köszönés)
even out
beáll egy szintre, állandó/tartós lesz
even sth out
egyenletesen eloszt/szétoszt vmit (időben/emberek közt, stb.)
even sth up
kiegyenlít (versenyt, helyzetet, stb.)
I wouldn't have it even as a gift
ingyen sem kellene
I wouldn't take it even as a gift
ingyen sem kellene
along toward evening
estefelé
an even break
egyenlő esély (korrekt eljárás)
an even chance
egyenlő esély/valószínűség (sikerre/kudarcra)
be even with sb
leszámol kivel, bosszút áll vkin
break even
egyenesbe jön
convivial evening
mulatság, evés-ivással eltöltött este, cimborákkal való mulatozás
dreary evening
örömtelen este
even a worm will turn
a legelnyomottabb embernek is elfogy a türelme, a féreg is védelmezi magát, ha ráhágnak
even as
éppen akkor/ugyanakkor (amikor ...)
even bargain
méltányos alku, jó alku
even bet
egyenlő esély
even chance
egyenlő esély

További even jelentések

even game
páros játékállás
even if
még akkor is ha ..., még ha ... is
even less
még kevesebb, még kevésbé
even more
még inkább
even now/then
még most/akkor is/sem, még akkor is (vmi ellenére), éppen most/akkor
even number
páros szám
even pace
egyenletes sebesség, egyenletes gyorsaság
even poise
egyensúly
even so
annak ellenére is, (de) még így is, mégis
even temper
kiegyensúlyozott kedély, higgadt kedély
even though
annak ellenére hogy
evening classes
esti tagozat, esti tanfolyam, felnőttek iskolája
evening course
esti tagozat
evening gown
estélyi ruha
evening quarters
esti szemle, parancskiosztás
evening was drawing on
az éjszaka közeledett
get/be even
elintézi a dolgát vkivel, elégtételt vesz
have a pleasant evening
kellemes estét tölt
have even chances
egyenlő esélyük van
he remained speechless the whole evening
egész este hallgatott, egész este nem szólt egy szót sem
he won't even hear of it
sem testének, sem lelkének nem kell
hold the scales even
igazságosan ítél, igazságosan bíráskodik, igazságosan mér, részrehajlás nélkül mér
honours are even
egyformák az esélyek
in the cool of the evening
esti hűvösségben
it turned fine in the evening
estére kiderült az idő
make even
elegyenget, elsimít
make even with the ground
e földdel tesz egyenlővé
make odds even
kiküszöböli a különbségeket, azonosakká teszi az esélyeket
make up the even money
kikerekíti az összeget
not even
még akkor sem
of an evening (or morning etc.)
esténként (reggelente, stb.), egy este, valamelyik este (reggel, stb.)
of even date
azonos/ugyanazon keletű
on an even keel
egyenesen, vízszintesen, (jól) kiegyensúlyozva (hajó, repülő), (újra) a rendes kerékvágásban
play at odd or even
párost-páratlant játszik
shades of evening
szürkület
social evening
baráti összejövetel, társas összejövetel, estély
the shadows of evening are falling
esteledik
this evening
ma este, ezen az estén
we are even
kvittek vagyunk
we had a most enjoyable evening
kellemes este volt, nagyon kellemesen telt el az esténk, igen jól éreztük magunkat az este