establish jelentése magyarul

Establish jelentése példákkal az EnSzótárban. Establish magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

establish ige kiejtése. Establish gyakorisága.
Ragozott alakok: establishes, establishing, established
alapít
létesít
létrehoz
kiépít
meghonosít
megállapít
kimutat
megalapoz

establish jelentése példamondatokkal

Expert opinion letters must establish three things.

They wanted to establish radio telegraph transmitting stations.

The conservation measures include establishing national wildlife parks.

A causal relationship has never been established.

These resources when heated establish bad ions.

Szócikk establish. Establish jelentése, establish magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

establish jelentése kifejezésekkel

re-establish
helyreállít, jó karba helyez, újjászervez, ismét megindít
long-established
régóta fennálló (kapcsolat stb. )
old-established
régi, régóta fennálló
well established
jól megalapozott, jól berendezett
be established
megalakul
establish a claim to sth
igényt támaszt valamire
establish an alibi
alibit igazol
establish oneself
települ
establish oneself in a job
állásban elhelyezkedik
establish still closer links
szorosabbra fűzi a kapcsolatokat
established credit
jól megalapozott hitel
established price
hatósági ár