enter jelentése magyarul

Enter jelentése példákkal az EnSzótárban. Enter magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

enter ige kiejtése. Enter gyakorisága.
Ragozott alakok: enters, entering, entered
belép
bemegy
bejön
bevezet
behatol
benevez
beír
bejegyez
feljegyez
idomítani kezd

enter jelentése példamondatokkal

Such teachers may enter too many pupils for examination.

Hence far more people enter old age.

Users may enter individual addresses or entire domains.

The resolution shall enter into force upon signature thereof.

The application displays a form where users enter comments.

Szócikk enter. Enter jelentése, enter magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

enter jelentése kifejezésekkel

re-enter
visszatér, újból belép, újból bemegy, újból bejegyez, ismét bejegyez, újból belevés, újra beprésel, újból birtokba vesz, újra belép, újra bevág, újból rákezd
enter into
belekezd, belebocsátkozik, részt vesz, osztozik
enter a caveat against sth
óvással él vmi ellen, kifogással él vmi ellen
enter a sum to sb's credit
jóváír vkinek egy összeget
enter by the door
belép az ajtón
enter for
benevez, indul (versenyen)
enter into a contract
szerződést köt
enter into business connections with sb
üzleti összeköttetésbe lép kivel, üzleti viszonyba lép kivel
enter into collusion with sb
összejátszik kivel, összebeszél kivel, lepaktál kivel
enter into combination with sth
összekeveredik mivel, összevegyül mivel
enter into details
részletekbe bocsátkozik, kitér a részletekre
enter into possession of sth
birtokba vesz vmit, megszerez vmit
enter into sb's feeling
együtt érez kivel
enter into the spirit
beleéli magát vminek a hangulatába
enter into the spirit of sth
belemegy vmibe
enter life
kilép az életbe
enter on
megkezd, elindul, belép, belebocsátkozik
enter on a name on the list
nevet listára felvesz
enter on an inheritance
örökséget birtokba vesz
enter one's mind
eszébe jut
enter satisfaction
elismeri a követelés fennállását

További enter jelentések

enter sth to the debit of an account
számlát megterhel mivel, számla tartozik-oldalára bejegyez vmit
enter the lists
felveszi a küzdelmet, sorompóba lép
enter through the door
belép az ajtón
enter up a man on the ship's book
bevezet vkit a hajó személyzeti létszámjegyzékébe
it never entered my head that
eszembe se jutott, hogy, eszemben sem volt, hogy
on entering the room
a szobába lépve
put down one's/sb's name | enter one's/sb's name
jelentkezik vhova (továbbtanulni), beiratkozik, feliratkozik vhova, benevez (kurzusra, versenyre, stb.)
the harbour is easy to enter
a kikötő könnyen megközelíthető, a kikötőbe könnyű behajózni