energy jelentése magyarul

Energy jelentése példákkal az EnSzótárban. Energy magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

energy főnév kiejtése. Energy gyakorisága.
Többes szám: energies
energia

energy jelentése példamondatokkal

Hence substantial energy is saved while flying.

India is another rising clean energy leader.

This excess energy is primarily lost through radiation.

Solar water heating further reduces energy costs.

Commanders cost three energy while space stations cost five energy.

Szócikk energy. Energy jelentése, energy magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

energy jelentése kifejezésekkel

atomic energy
atomenergia
nuclear energy
atomenergia, magenergia
activation energy
aktiválási energia, aktivációs energia
bestow all ones energy on sth
minden erejét vminek szenteli, minden erejét vmire összpontosítja
bound energy
kötött energia
chemical energy
kémiai energia, vegyi energia
conservation of energy
energiamegmaradás elve
dissipation of energy
energiaszóródás
dissociation energy
disszociációs energia
dynamic energy
tényleges energia
energy balance
energiamérleg
energy density
energiasűrűség
energy eigenvalue
energia-sajátérték
energy level
energiaszint, energianívó
energy transfer
energiaátvitel
internal energy
belső energia, alakváltozási munka
ionization energy
ionizációs energia
ionizing energy
ionizációs energia
kinetic energy
mozgási energia
latent energy
rejtett energia, potenciális energia
law of conversation of energy
energiamegmaradás törvénye

További energy jelentések

loss of energy
energiaveszteség
misdirected energies
rossz irányba terelt energia, elfecsérelt erőfeszítés, kárba veszett erőkifejtés
one's whole energies
az ember egész ereje, az ember teljes energiája
outlet for one's energy
fölös energia levezetője
potential energy
helyzeti energia, potenciális energia
release of energy
energiafelszabadulás
rest energy
nyugvó energia, nyugalmi energia
source of energy
energiaforrás
store of energy
felhasználható energia, felhasználható energiamennyiség, energiakészlet
surface energy
felületi energia
translational energy
transzlációs energia
unremitting energy
kifogyhatatlan energia
with desperate energy
elkeseredett erővel