end jelentése magyarul

End jelentése példákkal az EnSzótárban. End magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

end főnév kiejtése 1. End gyakorisága 1.
vég
befejező rész
befejezés, végződés
a vég (halál)
vég (egy helyé/dologé)
vég, maradék
határ, végpont
térfél (sport)
rész, vkinek a része
cél, végcél, célkitűzés
end ige kiejtése 2. End gyakorisága 2.
Ragozott alakok: ends, ending, ended
befejez
véget vet (vminek)
befejeződik
véget ér
végződik, vége van (nem folytatódik)
befejez vmivel
végződik vmiben/vhogy
végzi vhogy, kiköt vhol (átv.), végül eljut (helyre/állapotba)

end jelentése példamondatokkal

The end is where everything comes together.

His entire front end is seriously damaged.

The whole eastern end was sealed off.

The end result was each brand having four championships.

Our market has been high end fashion.

Szócikk end. End jelentése, end magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

end jelentése kifejezésekkel

high-end
felső kategóriás
open-ended
nyitva hagyott, nem lezárt, folytatható, többféle választ lehetővé tevő, tág körűen értelmezhető
never-ending
soha véget nem érő, végeérhetetlen, szüntelen
back end
hátsó rész, far, őszutó, utóidény
big end
dugattyúfej
cigarette end
cigarettavég, cigarettacsutka
dead end
zsákutca
end product
végtermék
fag end
csikk
loose end
meg nem erősített vége vminek
odds and ends
ez-az, apró darabkák, cafatok, lim-lom, maradékok, apró-cseprő dolgok
year end
év vége
end in sth
végződik vmiben, végződik vhogy/vmilyen kimenetellel
end up
végzi vhogy, kiköt vhol, végül eljut (egy helyre/állapotba)
I am at my wit's end
megáll az eszem
I felt that this was the end of all things
úgy éreztem, hogy most itt a vég, úgy éreztem, hogy ott helyben végem lesz
a ... to end all ...s
a ...-k ...-ja, minden ...-k ...-ja (legjobb a kategóriájában)
a means to an end
(csak egy) eszköz (a cél eléréséhez)
aft end
hátsó rész, tat
all ends up
teljesen
all is well that ends well
minden jó ha jó a vége

További end jelentések

all well that ends well
minden jó, ha a vége jó
all's well that ends well
minden jó, ha jó a vége
an end in itself
öncél
and there's an end of it!
és ezzel kész!, itt a vége!, nincs tovább!
as we will the end we must will the means
a cél akarása az eszközök akarását is jelenti
at a loose end
állandó foglalkozás nélkül, állandó kapcsolatok nélkül
at the end of one's rope
ereje fogytán, anyagi ereje fogytán
at the end of the day
mindent tekintetbe véve
at the end of the earth
világ végén
at your end
önöknél, az önök részéről
be at an end | have come to an end
véget ért, befejeződött, elfogyott
be at one's finger's end
a kisujjában van, nagyszerűen ért hozzá
be at one's wits end
tanácstalan, megáll az esze, nem tudja, mitévő legyen, nem talál semmilyen megoldást
be at the end of
a végére jár, alig van már vmi
be at the loose end
elfoglaltság nélkül van, bizonytalan helyzetben van
be coming to an end
fogytán van
be near the end
már-már a célnál van, már-már a célhoz ér, közel van a célhoz
be no end of a quack
csapnivaló orvos, rossz kuruzsló
be the end
a végső határ, tűréshatár
be the end of sb
vmi a veszte
beat sb all ends up
rapityára ver vkit, laposra ver vkit, összever vkit
begin at the wrong end
rosszul fog neki vminek, rosszul lát hozzá vmihez, rosszul kezd vmit
bring sth to an end
véget vet vminek, befejez vmit, bevégez vmit
business end of a stick
bot boldogabb éle, bot boldogabbik éle
business end of a tool
szerszám hegye, szerszám éle
change ends
kapucsere
co-operate in attaining an end
együttműködik vmilyen eredmény érdekében, együttműködik vmilyen cél érdekében, közösen jár el vmilyen eredmény érdekében, közösen jár el vmilyen cél érdekében
come to a bad end
gyászos vége lesz, rossz vége lesz, csúnyán végzi, gyászos véget ér, rossz véget ér
come to a sticky end | meet a sticky end
rossz/gyászos/szomorú véget ért
come to the end of one's rope
ereje fogytán van, anyagi ereje fogytán van
convict nearing the end of his time
büntetését nemsokára letöltő rab
cost no end of money
egy vagyonba kerül, rettenetesen drága, szörnyű drága
cracked ends
szakadt fonalak
dead ended siding
holtvágány
deep end
legmélyebb rész, mély víz
draw to an end
vége felé jár, végéhez közeledik, közel van a befejezéshez, közel jár a befejezéshez
end an army under the yoke
jelképesen leigáz egy legyőzött hadsereget, igába hajt egy legyőzött hadsereget, iga alatt elvonultat egy legyőzött hadsereget
end gauge
határmérték-idomszer
end house of the street
utca utolsó háza, utca végén levő ház
end in a point
csúcsban végződik, hegyben végződik, csúcsosan végződik, hegyesen végződik
end in itself
öncél
end in smoke
füstbe megy