effect jelentése magyarul

Effect jelentése példákkal az EnSzótárban. Effect magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

effect főnév kiejtése 1. Effect gyakorisága 1.
hatás, eredmény, következmény
kihatás, okozat
érvény, hatály
megvalósulás
hatékonyság
teljesítmény
effektus, jelenség, hatás
értelem
(színpadi) hatás, effektus
ingóságok, ingó vagyon
effect ige kiejtése 2. Effect gyakorisága 2.
Ragozott alakok: effects, effecting, effected
okoz, eredményez
életbe léptet
eszközöl, foganatosít
kivitelez, létrehoz, megvalósít
véghezvisz, végrehajt

effect jelentése példamondatokkal

Social changes were taking effect very slowly.

The effect upon enemy communications was another matter.

The effect is more pronounced among female cancer survivors.

The same effect looks stunning worked sideways.

There are three models whereby renewal effect is observed.

Szócikk effect. Effect jelentése, effect magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

effect jelentése kifejezésekkel

after-effect
utóhatás
personal effects
ingóságok, értékpapírok, ingó vagyon, holmi
side effect
mellékhatás (gyógyszeré), mellékhatás (átv.) (nem várt hatása egy eseménynek/helyzetnek)
special effect
filmtrükk
be in effect
érvényben van
be of no effect
hatástalan marad, teljesen hatástalan marad
bring into effect
végrehajt, megvalósít
bring to effect
végrehajt, megvalósít, véghezvisz, kivitelez
calculated for effect
hatásvadászó
carry into effect
foganatosít
carrying into effect
kivitelezés, foganatosítás, végrehajtás, megvalósítás
cause and effect
ok és okozat
come into effect
hatályba lép, érvénybe/életbe lép
coming into effect
hatálybalépés
consequential effects of an action
tett következményei, cselekvés következményei
do the effects of watching
olyanokat tesz, mint ébrenlétben
effect an entrance
erőszakkal behatol
effect an insurance
biztosítást köt
effect an order
megbízást teljesít
effect of heat upon metals
hőnek a fémekre gyakorolt hatása
effect one's escape
megszökik, megmenekül, meglép

További effect jelentések

effect one's purpose
eléri célját
effect payment
fizetést eszközöl
effects projector
hatásvilágító fényszóró
feel the effect of one's illness
megérzi a betegség következményeit
for effect
a hatás kedvéért, a hatáskeltés érdekében
fragmentation effect
repeszhatás
general effect
összhatás
give effect to sth
hatályba léptet vmit, életbe léptet vmit, végrehajt vmit, foganatosít vmit
have a good effect
mutatós, jól mutat
have an effect on sth
hatással van vmire, hatást gyakorol vmire
have no effect
hatástalan marad, teljesen hatástalan marad
ill effect
rossz hatás, káros befolyás
in effect
érvényben, hatályban, gyakorlatilag, lényegében, tulajdonképpen, valójában
instantaneous effect
azonnali hatás
interfering effect
zavaró hatás
it has a good effect
jól mutat
it has little effect
lényegtelen, nem lényeges
law that comes into effect from today
mai napon hatályba lépő törvény
law that takes effect from today
mai napon hatályba lépő törvény
lingering effect
utóhatás
meant for effect
hatásvadászó
moonlight effect
holdfényhatás
my warning had the desired effect
hatott a figyelmeztetés, figyelmeztetésemnek megvolt a kellő hatása
no effect
hiába, eredménytelenül, hatástalanul
no effect without a cause
mindennek megvan a maga oka
no effects
fedezetlen
nothing has any effect on it
semmi sem befolyásolja a dolgot
of no effect
hatástalan, hatálytalan, hatálytalanított, meg nem történtté nyilvánított
produce an instantaneous effect
azonnal hat
provisions have been made to this effect
ilyen irányú intézkedés történt, ilyen értelmű intézkedés történt
put/bring/carry sth into effect
életbe léptet, eszközöl, foganatosít
ram effect
torlóhatás
scenic effects
színpadi hatások
shadow effect
árnyékhatás
splinter effect
repeszhatás
spoil the effect of sth
rontja vminek a hatását, elrontja vminek a hatását, lerontja vminek a hatását, tönkreteszi vminek a hatását
stage effects
színpadi hatások
take effect
hatályba lép, érvénybe/életbe lép, hatni kezd, használ (pl. gyógyszer)
take effect on January 1st
január elsejei hatállyal
that is what he said or words to that effect
ezt mondta, ha nem is ezekkel a szavakkal, lényegében ezt mondta
three-dimensional effect
térhatás
to that effect
ehhez/ahhoz hasonló (jelentés), arra utaló, úgy értelmezhető