eat jelentése magyarul

Eat jelentése példákkal az EnSzótárban. Eat magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

eat ige kiejtése. Eat gyakorisága.
ps: ate pp: eaten e3/-ing: eats, eating
eszik
kieszik
kimar
étkezik

eat jelentése példamondatokkal

Try to eat much more milk products.

These enormous animals eat large quantities of tiny animals.

To eat hot dogs off sticks and run through sand.

Neither plants nor animals welcome being eaten.

It is still prescriptions fast to eat bland diet.

Szócikk eat. Eat jelentése, eat magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

eat jelentése kifejezésekkel

man-eating
emberevő, kannibál, harapós
moth-eaten
molyette
worm-eaten
féregrágta, szúette
eat away
kimar, elmos
eat out
házon kívül étkezik
eat up
mindent megeszik, elhasznál, felemészt, befejezi az evést, végez az evéssel, mindent elfogyaszt, mindent felfal, mindent bekap, mindent elnyel, elfogyaszt, felél, kimerít, szó nélkül elhisz
eat up!
essetek neki!
I have eaten nothing since yesterday
tegnap óta semmit sem ettem
I'll eat my hat if
megeszem a kalapomat, ha, megeszem a sapkámat, ha
be eaten up with pride
majd felveti a gőg
dog doesn't eat dog
holló a hollónak nem vájja ki a szemét
dog eats dog
két gazember marakodik
eat crow
megalázkodni kénytelen, meghátrál, visszakozik
eat every bit
utolsó falatot is megeszi, utolsó morzsát is megeszi
eat humble pie
megalázkodik, visszaszívja kijelentését
eat its head off
többet eszik mint jövedelmez, nem fizetődik ki
eat one's dinner
megebédel
eat one's fill
jóllakik, jól beeszik, teleeszi magát
eat one's heart out
bánkódik vmi miatt, emésztődik vmi miatt
eat one's word
visszaszívja ígéretét, nem tartja meg, amit ígért, nem tartja meg, amit mondott
eat one's words
visszaszívja amit mondott

További eat jelentések

eat out of sb's hand
tenyeréből eszik vkinek
eat salt with sb
megosztja a kenyerét kivel
eat sb out of house and home
kieszik vkit a vagyonából, kitúr vkit az otthonából
eat sb's salt
eszi vki kenyerét, élvezi vki vendégszeretetét, vendége vkinek, eltartottja vkinek, rá van utalva vkire
eat sth with relish
jó étvággyal eszik vmit
eat the bread of idleness
más nyakán él, mások nyakán él, másokon élősködik, tétlenül él, munka nélkül él
eat till one is full
teleeszi magát
eat to repletion
torkig lakik
eat up all sb's time
visszaél vkinek az idejével
eat up the miles
csak úgy nyeli a mérföldeket
eat up your bread!
ne hagyd ott a kenyered!, edd meg a kenyered!
eat well
jó étvágya van, jó koszton él
eaten up with conceit
felfuvalkodott
eaten up with self-conceit
hihetetlenül beképzelt, hihetetlenül elbizakodott, hihetetlenül nagyképű
eating chancre
lágyfekély
eating table
étkezőasztal
good eating
csinos fiatal nő, kívánatos fiatal nő
good to eat
ehető, jóízű, jó enni, ízletes
in the sweat of thy face shalt thou eat bread
orcád verejtékével egyed te a kenyeredet
the flames ate up the forest
az erdő lángok martaléka lett, a tűz elpusztította az erdőt
the proof of pudding is in the eating
a mű dicséri a mestert, a használatban derül ki a minőség
unfit to eat
fogyasztásra alkalmatlan, étkezésre alkalmatlan, evésre alkalmatlan, ehetetlen
we must eat in order to live
ennünk kell, hogy éljünk
we must eat to live
ennünk kell, hogy éljünk
you want to eat more than you do
többet kell enned, mint amennyit eszel