earth jelentése magyarul

Earth jelentése példákkal az EnSzótárban. Earth magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

earth főnév kiejtése 1. Earth gyakorisága 1.
föld
szárazföld
lyuk
odú
földelés
földgömb
föld felszíne
szántóföld
földterület
talaj
föld alatti lyuk
rókalyuk
földzárlat
earth ige kiejtése 2. Earth gyakorisága 2.
földdel feltölt
földel
lelő

earth jelentése példamondatokkal

Six times before the earth shall die.

The physical evidence says the earth is old.

The earth has done an impossible thing here.

The rare earth elements are often found together.

Heaven is above and earth is below.

Szócikk earth. Earth jelentése, earth magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

earth jelentése kifejezésekkel

earth science
földtudományok
fuller's earth
bentonit, derítőföld
alum earth
timföld
artificial earth satellite
mesterséges hold, szputnyik, műhold
at the end of the earth
világ végén
at the extreme confines of the earth
világ végén
ball of earth
rög, göröngy, földlabda
bleach earth
derítőföld
bleaching earth
derítőföld
come back to earth
leszáll a felhőkből, visszatér a valóság világába
committal to the earth
temetés, sírba tétel
crash to earth
lezuhan
dead earth
teljes földzárlat, teljes földelés
diatomaceous earth
kovaföld
down to earth
gyakorlatias
drive the fox to earth
odújába kergeti a rókát, vackába kergeti a rókát
drop to earth
leszáll a földre, leereszkedik
earth cable
földvezeték, földelővezeték
earth coal
lignit
earth connection
földelőcsatlakozás, földelővezeték, földelés
earth current
földáram

További earth jelentések

earth fort
földvár
earth hunger
földéhség
earth leakage
földzárlat
earth lodge
földkunyhó
earth metal
földfém
earth moving
földmunkálatok
earth plate
földelőlemez
earth return
földvisszavezetés
earth satellite
mesterséges hold, műhold
earth station
földi állomás
earth up
feltölt (növényt)
earth wave
szeizmikus hullám
earth wire
földvezeték, földelővezeték
fat earth
kövér föld, zsíros föld
fox's earth
rókalyuk
from the ends of the earth
a világ végéről, távoli országokból
fulling earth
derítőföld
gall of the earth
füstike
go to earth
bebújik a vackába
heavy earth
kövér föld, zsíros föld
here below on earth
itt lenn a földön, e földi életben
how on earth
hogy az ördögbe, hogy a pokolba, hogy a csudába, hogy a ménkűbe
in all corners of the earth
a föld minden pontján, a föld minden táján
loose earth
laza föld, porhanyós föld
mother earth
anyaföld
movement of earth masses
földmunka
nowhere on earth
sehol az égvilágon, sehol a föld kerekségén
parched earth
aszott föld, nap égette föld
partial earth
részleges földelés
put to earth
földel, leföldel
run sb/sth to earth/ground
beűz az odújába/vackába, nyomára akad vkinek, rátalál vkire
scorched earth
felperzselt föld taktikája
stand riveted to the earth
földbe gyökerezik a lába
surface of the earth
föld felszíne
the face of the earth
(sehol) a föld színén (hangsúlyozás)
the great ones of the earth
a föld nagyjai, a föld hatalmasai
there is no reason on earth
az égvilágon semmi oka nincs, az égvilágon semmi értelme nincs
till the earth
műveli a földet, megműveli a földet
to the end of the earth
a világ végéig
we commit his body to the earth
testét átadjuk a földnek
where on earth have you beem?
hol a csudában voltál?, hol az ördögben voltál?, hol maradtál ilyen soká?
why on earth?
mi az ördögért?, mi a csudáért?