each jelentése magyarul

Each jelentése példákkal az EnSzótárban. Each magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

each névmás kiejtése 1. Each gyakorisága 1.
mindegyik, minden egyes
mindenki, ki-ki
each határozószó kiejtése 2. Each gyakorisága 2.
egyenként
mindegyiknek

each jelentése példamondatokkal

New units had recently joined each side.

Local rules are displayed near each machine.

Two adults should accompany each school group.

Everywhere along each line is constant pressure.

The strategy adopted might depend upon each circumstance.

Szócikk each. Each jelentése, each magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

each jelentése kifejezésekkel

each other
egymást, egyik a másikat
after each other
rendre
back a horse each way
helyre és tétre tesz meg egy lovat
be up each morning at seven o'clock
minden reggel hétkor kel, minden reggel hétkor kel fel
be wrapped up in each other
egymásnak élnek, csak egymásnak élnek
crab each other
karmolják egymást, tépik egymást, marják egymást
dovetail two schemes into each other
két tervet összekapcsol
each and all
egyenként és összesen
each and all of us
egytől egyig, mindegyikünk, mindahányan vagyunk, mindnyájan egy szálig
each and every
minden egyes (hangsúlyozás), mindenki (kivétel nélkül)
each day
minden nap, naponta
each man
minden ember, minden férfi, minden egyes ember, minden egyes férfi
each of us
mindegyikünk
each one did his part
mindenki megtette kötelességét
each one his own way
ki erre ki arra, ki-ki a maga útján
each one of us
mindegyikünk
each succeeding year
minden egymásra következő év
each time
valahányszor
give each other the glad eyes
összemosolyognak
improve each shining hour
minden órának szakaszd le virágát, ragadj meg minden kellemes pillanatot
ten shares at one hundred francs each
tíz részvény egyenként száz frank értékben

További each jelentések

the events tread on each other's heels
az események gyorsan követik egymást
the two rams came full butt at each other
a két kos leszegett fejjel rohant egymásnak
they are afraid of each other
félnek egymástól
they cost a forint each
egy forint darabja
they neutralize each other
semlegesítik egymást
three groups of ten men each
három, tíz-tíz emberből álló csoport
to each one his due share
mindenkinek a neki járó rész
triangles equal each to each
egymással egyenlő háromszögek
two gardens abutting each other
két szomszédos kert
vie with each other in doing sth
versenyeznek egymással vmiben
we each earn one pound
mindegyikünk egy fontot keres, fejenként egy fontot keresünk
we earn one pound each
mindegyikünk egy fontot keres, fejenként egy fontot keresünk
wheels that gear with each other
kapcsolódó fogaskerekek