duty jelentése magyarul

Duty jelentése példákkal az EnSzótárban. Duty magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

duty főnév kiejtése. Duty gyakorisága.
Többes szám: duties
kötelesség
engedelmesség
tiszteletadás
vám
adó
szolgálat
illeték

duty jelentése példamondatokkal

My telephone duty starts in ten minutes.

Her tour of duty is almost done.

This is hard duty for such wages.

See duty station map for more details.

Provides added strength for heavy duty loads.

Szócikk duty. Duty jelentése, duty magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

duty jelentése kifejezésekkel

duty-free
vámmentes, vámmentes (bolt/körzet)
heavy-duty
nagy teherbírású, nagy teljesítményű, strapabíró
death duty
örökösödési adó, örökösödési illeték
duty-free
vámmentes áru
I consider it my duty to
kötelességemnek tartom, hogy
assign a duty to sb
kijelöli a feladatát vkinek, megjelöli a feladatát vkinek, kijelöli a kötelességét vkinek
be in duty bound to do sth
becsületbeli kötelessége megtenni vmit
be on guard duty
őrt áll, őrségben van
be on trench duty
lövészárokban teljesít szolgálatot
be unfailing in one's duty
kötelességét hiánytalanul végzi, kötelességtudó
breach of duty
kötelességszegés, hivatali kötelességszegés
civil duty
polgárjog
close sb's eyes as a last duty
befogja a szemét (halottnak)
consonant with one's duty
kötelességének megfelelő
continuous duty
állandó terhelés, állandó üzem, tartós terhelés, tartós üzem
countervailing duty
kiegyenlítő vám
custom duties
vámok és vámkezelési illetékek
customs duties
vámok és vámkezelési illetékek
customs duty
vámkezelési illeték, vám
defensive duty
védővám
do duty for sb
helyettesít vkit

További duty jelentések

do one's duty
teljesíti a kötelességét, megteszi kötelességét, nagydolgot csinál, elvégzi a dolgát, kakil
duties appertaining to my office
hivatali állásommal járó kötelességek
duty by weight
súlyvám
duty call
udvariassági látogatás
duty free
vámmentes, vámmentesen
duty free shop
vámmentes bolt
duty paid
elvámolva
excise duty
fogyasztási adó
execution of duty
kötelesség teljesítése
executive decisions/duties/jobs/positions
vezetői döntések/feladatok/munkahelyek/beosztások
fail in one's duty
nem teljesíti a kötelességét
free of duty
vámmentes, vámmentesen
get out of a duty
kibújik a kötelesség alól, kibújik vminek a megtétele alól
head of the blind duty
térti osztály vezetője, térti osztály főnöke
honourable duty
megtisztelő kötelesség
in duty bound
kötelességszerűen, kötelességként, becsületbeli kötelességként
in the line of duty
szolgálatban, szolgálat közben (rendőr, katona, stb.)
it is my bounden duty
szent kötelességem
lapse from duty
kötelességszegés
liable to duty
vámköteles
lure sb away from a duty
elvon vkit a kötelességteljesítéstől
misconceive one's duty
rosszul értelmezi feladatát, rosszul értelmezi kötelességeit
off duty
szolgálaton kívül
officer on duty
ügyeletes tiszt
on duty
szolgálatban
pay one's duty to sb
tiszteletét teszi vkinél
pay tariffs/duty
vámilletéket fizet
plain duty
kutyakötelesség
protective duty
védővám
provost duty
rendészeti szolgálat
round of the duties
teendők
routine duties
folyó ügyek, sablonmunka, rutinmunka
scope of duties
feladatkör
scope of sb's duties
feladatkör
seduce sb from sb's duty
eltérít vkit a kötelességétől
sense of duty
kötelességtudat, kötelességérzés
take up one's duties
átveszi hivatalát, szolgálatba lép