due jelentése magyarul

Due jelentése példákkal az EnSzótárban. Due magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

due melléknév kiejtése 1. Due gyakorisága 1.
lejáró
esedékes
kellő
megfelelő
due főnév kiejtése 2. Due gyakorisága 2.
követelés
járandóság
jutalék
jogcím

due jelentése példamondatokkal

Opinions between professionals vary due to many factors.

No due recognition is being given here.

I was denied due process required under the constitution.

Balance is due upon arrival at camp.

The findings are due later this month.

Szócikk due. Due jelentése, due magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

due jelentése kifejezésekkel

all in due time
mindent a maga idejében
balance due
tartozik-egyenleg, fizetési szaldó, fizetési egyenleg, szaldókontó
be due
esedékessé válik, lejár
be due to a mistake
tévedésen alapul
be due to leave at
indul vmikor
be here in due time!
légy itt idejében!
become due
esedékessé válik, lejár
claim one's due
érvényesíti jogait, érvényt szerez jogainak
do sth in due course
megfelelő időben tesz vmit, megfelelő időben csinál vmit, maga idejében csinál vmit
due to
vkinek/vminek köszönhető, tudható be
due to sth
vminek következtében
fall due
esedékessé válik, lejár
give him his due
megadja neki ami őt illeti
give the devil his due
megadja a császárnak, ami a császáré
honour to whom honour is due
tisztesség adassék mindenkinek, akit illet
honour where honour is due
tisztesség adassék mindenkinek, akit illet
in a great part due to sth
nagymértékben vminek köszönhető, nagymértékben vminek tulajdonítható, nagyrészt vminek köszönhető, főleg vminek köszönhető
in due course
kellő időben, ha eljön az ideje, majd ah eljön az ideje, kellő sorrendben
in due measure
kellő mértékben, mértéktartóan, meggondoltam, megfontoltan
in due time
kellő időben, megszabott időben, jókor
in due time and place
megfelelő helyen és időben

További due jelentések

in great part due to sth
nagymértékben vminek köszönhető, nagymértékben vminek tulajdonítható, nagyrészt vminek köszönhető, főleg vminek köszönhető
party due
tagdíj
receive sb with all due honour
kellő tisztelettel fogad vkit, illő tisztelettel fogad vkit
redemption before due date
esedékesség előtti visszafizetés
rising due to frost
fagypúpképződés
to each one his due share
mindenkinek a neki járó rész
to whom is it due?
ennek ki az oka?
with due decorum
kellő formában, kellő ünnepélyességgel
with due measure
kellő mértékben, mértéktartóan, meggondoltan, megfontoltan