draw jelentése magyarul

Draw jelentése példákkal az EnSzótárban. Draw magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

draw ige kiejtése 1. Draw gyakorisága 1.
ps: drew pp: drawn e3/-ing: draws, drawing
rajzol
húz, vontat
vételez (anyagot, felszerelést, stb.)
csapol, lecsapol
kivált, maga után von (következményt)
döntetlenre végződik, döntetlent ér el
draw főnév kiejtése 2. Draw gyakorisága 2.
sorsolás, sorshúzás
sorsjáték
döntetlen játék/mérkőzés
vonzó dolog
vonzerő, vonzóerő
előhúz (fegyvert)

draw jelentése példamondatokkal

I must draw a critical distinction here.

The draw four weeks later was another exciting affair.

The draw weight was thus dramatically increased.

It is always drawing attention to itself.

This makes coming to full draw almost impossible.

Szócikk draw. Draw jelentése, draw magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

draw jelentése kifejezésekkel

horse-drawn
lóvontatású
drawing board
rajztábla
drawing pin
rajzszög
drawing room
fogadószoba, társalgó, szalon
line drawing
vonalas rajz, vázlat
long-drawn
hosszú, hosszúra nyújtott, hosszadalmas, elnyújtott
draw back
elhúzódik vkitől/vmitől
draw back (from sth/from doing sth)
visszakozik, habozik
draw in
a napok rövidülnek (jön a tél)
draw on
múlik, elmúlik (idő)
draw on/upon sth
igénybe vesz, merít vmiből
draw out
hosszabbodnak a nappalok
draw sb into sth/into doing sth draw sb in
rávesz vkit vmire
draw sb out
beszédre/szóra bír vkit, kifaggat vkt
draw sth from sb/sth
vesz/szerez vmit vhonnan
draw sth off
lefejt, leszív (folyadékot)
draw sth out
elhúz, elnyújt vmit (időben)
draw sth up
megfogalmaz, megszövegez, összeállít
draw up
megáll (jármű)
(draw) a line in the sand
határt szab (átv.), megszabott határ (amin nem lép túl)
be a draw
nagy közönségsiker, kasszadarab

További draw jelentések

be at daggers drawn with sb
hadilábon áll kivel, háborúban van kivel
construction drawing
szerkezeti rajz
crayon drawing
ceruzarajz, krétarajz
detail drawing
részletrajz
draw a bill on sb
váltót intézvényez vkire, váltót állít ki vkire
draw a blank
nem nyerő számot húz, felkopik az álla
draw a cheque
csekket kiállít
draw a cord tight
kötelet kifeszít
draw a cork
orrvérzést okoz ellenfelének
draw a curtain over sth
fátyolt borít vmire
draw a distinction
különbséget tesz
draw a line
megállapítja a határt, megvonja a határt, elhatárol
draw a lottery
nyerő számot húz
draw a parallel
párhuzamost von, párhuzamba állít, párhuzamot von
draw across
összehúz
draw aft
hátrafelé vált át
draw apart from sth
elhúzódik vmitől
draw aside
széthúz, félrevon, félrehúzódik
draw auguries from sth
előjelnek vesz vmit, előjelnek tekint vmit
draw bit
meghúzza a kantárt, meghúzza a gyeplőt, rövidebb pórázra fog vkit
draw blood
vért ont, eret vág, vért vesz
draw breath
lélegzetet vesz, kifújja magát
draw down
lehúz, behúz, jár vmilyen következménnyel
draw from life
természet után rajzol, élethűen ábrázol
draw from nature
természet után rajzol
draw from the nude
aktot rajzol
draw in ink
tusrajzot készít
draw in one's horn
behúzza a farkát, visszahúzódik a házába
draw into the station
állomásra befut, állomásra begördül
draw it mild!
lassan a testtel!, ne hencegj!
draw on one's imagination
képzelőtehetségét veszi igénybe, képzelőtehetségét hívja segítségül
draw on one's memory
emlékezőtehetségére épít, emlékezőtehetségét hívja segítségül, emlékezőtehetségéhez folyamodik
draw on one's savings
hozzányúl a megtakarított pénzéhez, hozzányúl a tartalék pénzhez, hozzányúl bankbetétjéhez
draw on sb
váltót intézvényez vkire, váltót állít ki vkire
draw one's fees
tiszteletdíjban részesül
draw out money
pénz kivesz
draw profit from
kihasznál
draw rein
rövidre fogja a gyeplőt, szorosra fogja a gyeplőt, megállítja a lovat, csökkenti a kiadásokat, összehúzza a nadrágszíjat
draw rest
forgóhíd-pillér
draw sb aside
félrevon vkit
draw sb into conversation
beszélgetésbe von vkit, beszélgetésbe bevon vkit
draw sb into doing sth
rávesz vkit vmi megtételére