down jelentése magyarul

Down jelentése példákkal az EnSzótárban. Down magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

down 1 határozószó kiejtése 1. Down gyakorisága 1.
lenn, lent (térben)
le, lefelé (térben)
dél felé, délen
le (szint, mennyiség, méret, stb.)
lenn, lent (szint, mennyiség, méret, stb.)
sorrendben/időben egy korábbitól vmeddig
le (gyengébb/rosszabb hangulatba, feltételekbe, stb.)
lenn, lent (gyengébb/rosszabb hangulatban, feltételekben, stb.)
letudva (egy feladatsorban)
üzemen kívül (számítógép)
írásba, írásban
szél/áramlás irányában
down 1 elöljárószó kiejtése 2. Down gyakorisága 2.
le, lefelé vhova
le (folyón)
vmi mentén/során egy helyen/végig
egy helyen/helyre
egy időszak során, egy időszakon keresztül
down 1 főnév kiejtése 3. Down gyakorisága 3.
viszontagságok, rossz/kedvezőtlen események
rosszkedv, lehangoltság
down 1 melléknév kiejtése 4. Down gyakorisága 4.
lefelé mozgó/irányuló
csökkent, csökkenő
szomorú, rosszkedvű
üzemen kívüli, nem elérhető (számítástechnikai rendszer)
vkivel együtt menő
vki/vmi mellett levő, vmiben benne levő (támogató)
egy stílust/divatot követő
down 1 ige kiejtése 5. Down gyakorisága 5.
leteper, leterít, leüt
földre tesz/küld/kényszerít
lehajt, lehúz (italt)
down 2 főnév kiejtése 6. Down gyakorisága 6.
pihe, tollpihe, tollpehely
pihés szőrzet
szőr, molyhosság (levélen, gyümölcsön)
down 3 főnév kiejtése 7. Down gyakorisága 7.
(lankás) dombvidék/dombok

down jelentése példamondatokkal

It was strange trip down memory lane.

The next floor down was split level.

The centre has been closed down while repairs are made.

They walked without speaking down crowded corridors.

Several companies were pinned down under fire.

Szócikk down. Down jelentése, down magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

down jelentése kifejezésekkel

upside down
fejre állított, felfordított, fejjel lefelé, fordítva, felfordítva, a feje tetején/tetejére (rendetlenség, felfordulás)
let-down
csalódás, kiábrándulás, leereszkedés (repülőé)
put-down
leszólás, lekritizálás
write-down
leértékelés, értékleírás
top-down
hierarchikus (irányítási modell), általánostól a részletek felé haladó, felülről lefelé egy fastruktúrában
close-down
(végleges) bezárás
down payment
foglaló, első fizetési részlet
down-and-out
leégett, lecsúszott
dressing-down
dorgálás, megrovás
hand-me-down
készruha, konfekcióáru, konfekciós ruha, használt ruha, ócska ruha
knock-down
földre kerülés (boksz)
lie-down
(rövid) lefekvés, pihenés
low-down
bizalmas felvilágosítás, bizalmas értesítés, bizalmas közlés, bizalmas információ, dolog lényege, dolog veleje, nyers tények
rub-down
ledörgölés, ledörzsölés
broken-down
letört
button-down
konzervatív, fantáziátlan, konvencionális, legombolható (inggallér)
down at heel
lerongyolódott, lepusztult, letaposott (cipő)
down-home
vidéki, vidékies
knock-down
nagyon olcsó, földre sújtó, letaglózó
low-down
alacsony, földet súroló, aljas, hitvány, becstelen
back down (on/from sth)
visszavon (véleményt, stb.), meghátrál, visszakozik, visszatáncol

További down jelentések

bear down
lenyom, törekszik
bear down on sth
úton van vmi felé, nyomást gyakorol vmire, megközelít vmit, erőfeszítéseket tesz vmi véghezviteléhez
beat down
lerombol, lever, megdönt, leszorít (árakat), letűz (nap)
bed down
lesüpped
bog down
megfeneklik, megreked, mocsárba süllyed
boil down
sűrít, besűrít, bepárol, lepárol, tömören összefoglal, röviden összefoglal
break down
összeomlik, elromlik, lebont, letör, lerombol, felbont, szétszór, letörik, megbetegszik, belesül, defektet kap, leáll, könnyekre fakad
bring sb down
legyengít, elerőtlenít, legyőz, felbuktat (futballban)
bring sth down
csökkent, leszállít, landol, letesz (repülőt), leszed, lelő (repülőt), elejt, leterít (vadat)
burn down
felgyújt
calm down
lecsendesedik, lecsillapul, csillapodik
calm down!
csillapodj!
calm sb down
lecsendesít, megnyugtat
change down
visszavált (sebességet)
chase sb down
felhajt vmit (megkeres); tovább vizsgál/kutat/nyomoz (elmaradt/megoldatlan ügyet)
chop down
kivág
clamp down on sth
megszigorít, leállít
climb down
leereszkedik, alább adja, visszakozik
close down
bezár (üzemet), beszüntet
come down
leomlik, ledől, esik (eső, hó), landol (repülő), lezuhan, csökken (ár, hőmérséklet), (mellette/ellene) dönt, leér/lenyúlik vmeddig
come down (from ...)
elhagyja az egyetemet (végez/vakációra)
come down (from ...) (to ...)
lejön (északról délre/egy kisebb helységbe)
come down (to sb)
öröklődik, rászáll az utókorra
come down on sb
lehord/összeszid/megdorgál vkit, megbüntet vkit
come down to sth
múlik vmin (helyzet, kimenetel)
come down with sth
ágynak esik vmivel
cool down
lehűl
count down
visszaszámol
cut down
levág, ledönt, csökkent, leszállít, lefarag, lerövidít, megrövidít, meghúz (cikket)
die down
elenyészik, elalszik, lecsillapul, elfonnyad
do sb/sth down
maga alá gyűr vkit, fölébe kerekedik vkinek, lejárat vkit/vmit
face sb down
szembeszáll vkivel/legyőz vkit, kiáll vkivel szemben
fall down
leesik, lezuhan, beomlik, bedől
fight down
leküzd
flag down
leint (autót)
force sth down
leerőltet (ételt, italt), leszállásra kényszerít (repülőt, stb.)
get down (of children)
elhagyja az asztalt (evés után)
get down to sth
hozzálát vmihez, nekilát, nekifog vminek, rátér vmire
get sb down
elkeserít vkit, lehangol, elkedvetlenít vkit
get sth down
(nehezen) lenyel vmit, feljegyez/lejegyez vmit
go down
leesik, ledől (a földre), elsüllyed, lemegy, lenyugszik (nap), lemegy, lecsúszik (étel/ital), lemegy, alacsonyabb lesz (ár, hőmérséklet, stb.), leromlik/csökken (minőség), (ideiglenesen) leáll (számítógép)
go down (from ...)
elhagyja az egyetemet, befejezi tanulmányait, vakációra megy