do jelentése magyarul

Do jelentése példákkal az EnSzótárban. Do magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

do ige kiejtése 1. Do gyakorisága 1.
ps: did pp: done e3/-ing: does, doing
csinál, tesz vmit
teljesít/véghezvisz vmit, végez vmivel
eljár vhogyan
megteszi, jó lesz (vmire)
elbánik vkivel, összever vkit
vádat emel, elítél
do segédige kiejtése 2. Do gyakorisága 2.
segédige kérdésekben/tagadásnál egy másik igével együtt használva
segédige az ige ismétlése helyett
segédige a főige hangsúlyozására
do főnév kiejtése 3. Do gyakorisága 3.
Többes szám: dos, do's
összejövetel
parti, estély
frizura, hajviselet
ürülék
csalás, becsapás, szélhámosság

do jelentése példamondatokkal

Nor does cheaper public transport help much.

It does actually remove older components itself.

This is done partly through natural language processing.

When did selling broken products become acceptable?

This approach does indeed encourage more effective planning.

Szócikk do. Do jelentése, do magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

do jelentése kifejezésekkel

well-to-do
jómódú, gazdag, tehetős
derring-do
merészség, szilajság, vakmerőség, virtus, virtuskodás
do-gooder
jótét lélek
do-goodism
karitatív munka
do-it-yourself
csináld magad (mozgalom)
to-do
zűrzavar, felfordulás, felbolydulás, sürgölődés, zsivaj
make-do
ideiglenes, szükség- (megoldás)
well done
jól elvégzett/megcsinált, jól átsütött (hússzelet)
do away with sb/yourself
elintézi/megöli magát/vkit
do away with sth
megszűntet vmit, megszabadul vmitől, eltöröl vmit
do for sb/sth
végez/leszámol vkivel, megöl vkit, tönkretesz vkit/vmit
do sb out of sth
kiforgat/kitúr vkit vmiből
do sb over
kicsinál, elintéz vkit
do sb/sth down
maga alá gyűr vkit, fölébe kerekedik vkinek, lejárat vkit/vmit
do sb/yourself in
megöl, meggyilkol, elintéz vkit, kimerít, kicsinál, elfáraszt
do sth in
megsebesíti magát vhol, sebesülés szerez vhol
do sth over
újra kitisztít/kifest/tapétáz, ismét megtesz vmit
do sth up
begombol, bekapcsol (ruhát), becsomagol vmit, felújít, kifest, tapétáz
do sth with sb/sth
csinál vmit vkivel/vmivel
do up
gombolódik
do without | do without sb/sth
megvan/elvan vmi/vki nélkül

További do jelentések

do yourself up
kicsinosítja magát
draw back (from sth/from doing sth)
visszakozik, habozik
draw sb into sth/into doing sth draw sb in
rávesz vkit vmire
go on doing sth
(megállás nélkül) folytat vmit
go on to do sth
(vmit) folytat vmivel
hold back (from doing sth) | hold sb back (from doing sth)
habozik, tétovázik, tartózkodik vki vmitől, visszatart vkit vmitől
live by doing sth
vmiből él, megél, fenntartja magát
look to sb for sth | look to sb to do sth
számít vkire vmiben, vár/elvár vkitől vmit
own up (to sth/to doing sth)
bevall/beismer vmit
pin sb down (to sth/doing sth)
döntésre/elhatározásra bír vkit, tisztáz vmit vkivel
play at sth | play at doing sth
megjátszik vmit, úgy tesz mintha ..., (csak) szórakozásból csinál vmit
set sb off (doing sth)
vmit kivált vkiből (nevetést, sírást, stb.)
tell sb off (for sth/for doing sth)
leszid/lehord/letol vkit (vmiért)
Do not touch!
Ne érintsd meg!
I am done for
végem van
I am happy to do it
boldog vagyok, hogy megtehetem
I can do it easy
könnyen megcsinálom, játszva megcsinálom
I can't do decimals
nem értek a tizedes számításhoz
I cannot bring myself to do it
nincs ínyemre megtenni, nem akaródzik megtennem
I could do it on my head
behunyt szemmel megcsinálom, csukott szemmel megcsinálom, fél kézzel is megcsinálom, mi sem könnyebb ennél
I could do no other than
nem volt más választásom, mint, nem tehettem egyebet, mint, mi mást tehettem volna, mint, egyéb nem tellett tőlem, mint
I could not do other than
nem volt más választásom, mint, nem tehettem egyebet, mint, mi mást tehettem volna, mint, nem tellett egyéb tőlem, mint
I defy you to do so
megtiltom, hogy ezt megtedd
I did it just for a joke
merő tréfából tettem, csak tréfa volt
I did it on your account
a te érdekedben tettem, miattad tettem, teérted tettem
I did not do it any more than you did
épp úgy nem én tettem, mint ahogy te sem, épp úgy nem én csináltam, mint ahogy te sem
I did the same
én is azt tettem
I didn't bargain to do that
erre nem köteleztem magam
I do not go
nem megyek
I do not know the least thing about it
sejtelmem sincs róla, mit sem tudok róla
I do not know what line of action to take
nem tudom, hogy milyen lépéseket tegyek, nem tudom, hogy milyen intézkedéseket tegyek, nem tudom, hogy milyen akcióra szánjam rá magam
I do not wonder at it
egyáltalán nem lep meg, egyáltalán nem csodálkozom rajta, nem tartom meglepőnek, nem tartom különösnek
I don't know how to do it
nem értek hozzá
I don't know what in the world to do with it
nem tudom, mi az ördögöt csináljak vele, nem tudom, mi az ördögöt kezdjek vele, nem tudom, mi az ördögöt tegyek vele
I had a job to do it
nagy fáradságomba került elvégezni, nagy fáradságomba került megcsinálni, nehéz munka volt
I have a mort of things to do
rengeteg dolgom van
I have done well!
köszönöm, jóllaktam!
I have never known him do it before
tudomásom szerint ilyet még soha sem tett
I have never known him to do it before
tudomásom szerint ilyet még soha sem tett
I have something else to do
más dolgom van
I like coffee do you?
szeretem a kávét, hát te?
I saw it done
elintéztem, elintéztettem